Özyurtlar Holdingde Süreç Yönetimi Projesi Tamamlandı

Selensoft, Özyurtlar Holding’de Süreç Yönetimi Projesini Tamamladı.

SelenSoft, Özyurtlar Holdingde Süreç Yönetimi Projesi Tamamlandı


Selensoft, Özyurtlar Holding’de Süreç Yönetimi Projesini Tamamladı. Kasım 2017 de başladığımız Özyurtlar Holding, İnşaat şirketlerindeki süreç yönetimi projemizi Mart 2018 ayı itibarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Projede ProcessMaker BPM kullanıldı. Holding ve bağlı 6 grup ve iştirak şirketlerinin, öncelikle satın alma süreçleri BPM platformuna taşındı.

Diğer sektörlerden farklı olarak, inşaat sektöründe detaylı ve süreç yoğun bir satın alma faaliyeti bulunuyor. Üstelik bu süreçler inşaat sektörüne özgü çeviklik, maliyet kontrolü ve dağıtık yapıda çalışma özelliğine sahip. ProcessMaker BPM tüm bu özellikleri sağlayan BPM platformu olarak seçildi ve başarıyla uygulandı. Büyük inşaat projelerindeki detaylı keşif yapısı sisteme uyarlandı.

Bu projede yine ProcessMaker BPM’in entegrasyon kaabiliyeti etkili bir şekilde kullanıldı. ProcessMaker, firmada halihazırda kullanılan Likom Gusto ERP ile entegre edildi. Raporlama tarafında yine firmada kullanımda olan Crystal Reports ile entegre edildi ve süreç dokümantasyonu Crystal Reports ile oluşturuldu.

Sign in to leave a comment
Satınalma Süreç Yönetimi
Satınalma Süreç Yönetimi