Latest
DSpace 7 stabil sürüm yayınlandı!
DSpace 7.0 artık kullanılabilir!
DSpace 7.0 artık kullanılabilir! *Sevgili DSpace Kullanıcıları,* Bugün toplulukla birlikte kutluyoruz... çünkü yeni DSpace 7 sürümü sonunda çıktı! Bu 1 milyon satırlık kod (evet, bir milyon) uzunluğun...