Alfresco Content Store Selector

Alfresco Content Store Selector Content store selector The content store selector provides users with a mechanism to bind content with a specific content store. Alfresco provides the flexibility to have multiple content stores, and you can decide what content needs to...

Alfresco içerik Depo Seçici

Alfresco İçerik Depo Seçici İçerik Depo Seçici, belirli bir içerik öğesiyle ilişkili içerik dosyası için kullanılan depoyu kontrol etmek için bir mekanizma sağlar. Cm:storeSelector yönünü uygulayarak ve cm:storeName özelliğini seçilebilir bir deponun adına...