ERPNext Ürün Ağacına bağlı İş Kartı Oluşturma

ERPNext Ürün Ağacına bağlı İş Kartı Oluşturma

İş Kartı (Job Card) İş Emri’nden bir İş Kartı oluşturulur ve İş Emri’nde tanımlanan işlemlerin her birinde belirli bir miktarda bir ürünün üretimine başlamak için üretim katındaki iş istasyonuna verilir. İş Kartı, iş emirlerinde işlemlerin fazlarını...

Ürün varyantları için BOM’u nasıl yönetirim?

Odoo, aynı üründeki birden fazla türev için bir fatura malzemesi kullanmanıza olanak tanır. Yapılandırma ‣ Ayarlar’dan varyantları etkinleştirmeniz yeterlidir. Ürün varyantları için BOM’u nasıl yönetirim? Ardından, her ürün varyantının üretiminde hangi...