Openbravo Varlık Yönetim Sistemi

Web Tabanlı ve Açık Kaynak Kodlu Open Source Openbravo Varlık, Demirbaş ve Amortisman Yönetim Sistemi Kurumlar ve işletmeler için önemli bir konu olan demirbaşların takibi zor ve zaman alan bir iştir. Şirketlerin ve bankaların yatırımlarının önemli bir parçası olan...