Alfresco Kullanıcı rolleri ve izinleri

Kullanıcı rolleri ve izinleri Alfresco bir alan içinde neleri yapabilir neleri yapamaz bunu belirlemek için rolleri kullanır. Bu roller izinler ile ilişkilidir.Aşağıdaki tablo, her bir rolü ve bu rollerler ilişkili izinleri göstermektedir. Genel bir kural olarak:...