Sözleşme Onaylama iş süreci

Sözleşme Onaylama iş süreci, Şirketlerin Sözleşme uygulamalarındaki sözleşme onaylama yönetimini otomatikleştiren bir iş sürecidir. Süreç, bir sözleşme türü belge (sözleşme, sözleşme ek, ek anlaşma ve anlaşmazlık protokolü) oluşturma, onaylama, imzalama ve kayıt etme görevlerini içerir. Süreç aynı zamanda yüklenici tarafından imzalanmış olan orijinal kopyaların alınmasını da sağlar.

İşlemler iyi düzenlenmiştir ve her aşamada bir belgenin hangi aşamada olduğunu bilirsiniz.

Kullanıcılar BPM & Workflow Yazılımı web arayüzünde görev alabilir ve tamamlayabilir.

Yüklenici tarafından imzalanmış orijinal belgenin alınması gibi – sistem dışındaki belgelerle yapılan tüm işlemler de iş sürecinin bir parçasıdır.

Bir kullanıcı sisteme, işlem görev sayfasında belge almasını bildirir ve sistem aşağıdaki görevi çalıştırıcısına atar.

Şirketler için Sözleşme Onaylama iş süreci

English Description

Contract Approval
Business Process

A business process, which automates company’s contract management in BPM application. The process includes tasks of creating, approving, signing and registering a contract-type document (contract, appendix to contract, additional agreement and protocol of disagreements). The process also allows controlling, that the original copies, signed by the contractor, were received.

Operations are well-regulated, and you always know, at what stage a document is.

Users can receive and complete tasks in BPM web interface.

All actions, executed with the document outside the system – e.g. receiving the original document, signed by the contractor – are also a part of the business process.

A user informs the system about receiving the document on the process task page, and the system assigns the following task to its executor.

This post is also available in: İngilizce