Satış kotası ayarı

Belirli aralıklarla geçmiş verilerinizi CRM’inizden alın, organizasyonel değişikliklerinize uyarlanabilen güvenli, denetlenebilir ve akıllı bir süreç geçirin ve CRM sisteminize yeni kotalar yükleyin.

Adil ve doğru kontenjanları ayarlamak, satış elemanlarını ve kuruluşları motive etmeye yardımcı olur. Elde edilebilir ve adil kotalar, yüksek performans gösterenlerin tanınması ve korunması anlamına gelir. Öte yandan, uygun olmayan ya da yetersiz kotalar demotivasyon ve satış ekstra maliyetlere neden olabilir: ulaşılamaz kotalar titreşiyor ve yetersiz kotalar aşırı ve gereksiz tazminat ödemeleri üretiyor.

Belirli aralıklarla geçmiş verilerinizi CRM’inizden alın, organizasyonel değişikliklerinize uyarlanabilen güvenli, denetlenebilir ve akıllı bir süreç geçirin ve CRM sisteminize yeni kotalar yükleyin.

Sales quota setting

Retrieve historical data from defined intervals from your CRM, go through a secured, auditable and smart process adaptable to your organizational changes, and push new quotas to your CRM system.

Setting fair and accurate quotas helps motivate sales people and organizations. Achievable and fair quotas ensure that high performers can be recognized and retained. On the other hand, inappropriate or insufficient quotas can lead to demotivation and sales extra costs: unachievable quotas are demotivating, and insufficient quotas generate excessive and unnecessary compensation payouts.

Retrieve historical data from defined intervals from your CRM, go through a secured, auditable and smart process adaptable to your organizational changes, and push new quotas to your CRM system.

This post is also available in: İngilizce