Genel

ProcessMaker 3 sürümünü kullanmaya başlamak için, öncelikle bir proje oluşturmak amacıyla Süreç Haritası ve Tasarımcı unsurlarına aşina olunmalıdır. Bu sürümde tasarımcının ana unsurlarından bazıları bu sayfada açıklanmıştır.

Tasarımcı

“TASARIMCI” sekmesinde, mevcut BPMN projeleri ve bunların özelliklerinin listesi vardır. Bu sekmede yeni projeler oluşturulabilir ve düzenleme için açılabilir. Üstündeki araç çubuğu çalışmak için altı seçenek sunar. Ayrıca proje listesini filtrelemek için kategori ve arama seçeneği seçeneklerini sunar.

 

Bu sayfanın sütunlarında gösterilen bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Süreç BaşlığıBPMN projesinin başlık veya klasik süreci. ProcessMaker 3 itibaren, “oluşturmak mümkündür BPMN Projeleri”.
 • Tipi: BPM projesi Sürecin tipinin ne olduğunu gösterir. Eğer BPMN 2.0 ise  "BPMN"  olarak veya önceki sürümlerde oluşturulmuş ve import edilmiş süreçler için ise "klasik"   olarak karşımıza çıkar ve gösterilir.
 • Kategori: Sürecin kategorisini gösterir. Yeni kategori eklemek için bkz: Süreç Kategorileri.
 • Durum: bir işlemin durumu, ya “Aktif” ya da “Pasif” dir. “Pasif” statüsüne sahip süreçlerdeki hiçbir iş yürütülemez.
 • Kullanıcı sahibi: Süreci oluşturan kullanıcı.
 • Oluşturma Tarihi: Sürecin oluşturulma tarihidir.
 • Gelen Kutusu: Şu anda beklemede olan ve kullanıcıların posta kutularında görünen üzerinde çalışılması gereken sürecin iş sayısını gösterir. Bu işler şu anda atanmış kullanıcı tarafından henüz açılmış değil.
 • Taslak: Şu anda atanmış kullanıcılar bu işleri açmış, ancak henüz geçerli görevi tamamlamamışlar anlamındadır. Yani taslak modunda olan süreçteki işlerin sayısıdır.
 • Tamamlandı: Sürecin tamamlanan işlerin sayısını gösterir. Süreçteki nihai göreve ulaşıldığı ve işin üzerinde artık çalışılmadığı anlamına gelir.
 • İptal Edildisüreçte iptal edilen iş sayısıdır. Bkz iş iptali.
 • Toplam İş: Süreçde yaratılan toplam iş sayısıdır (iptal edilen işler dahil).
 • Hata Ayıklayıcı: Tetikleyiciler yürütülen işi duraklatır, sistem ve iş değişkenlerini görüntüler. Böylece süreç tasarımcıları kendi tetikleyici kod hata ayıklaması yapabilir ve bir proses değişkenlerini değiştirerek kontrol edebilirler. Bkz Tetikleyici Hata Ayıklayıcısı.

Tasarımcı Menüsü

Proje listesinin üstündeki araç çubuğu aşağıdaki simgeleri içerir:

Not:  Düzen, Durum, Sil ve Import seçeneklerinden birini kullanmak için listeden bir öğeyi seçin. 

Yeni bir proje oluşturma

Yeni bir proje oluşturmak için, tasarımcı menüsünden “Yeni” butonuna tıklayın. ProcessMaker önceki sürümlerinin aksine, bu yeni sürümü sadece BPMN 2.0 gösterimi ile projeler oluşturur.

 

 • Başlık: Yeni bir proje başlığı.
 • Açıklama: Oluşturulacak Projenin tanımıdır.
 • Kategori: Kategorisi varsayılan olarak “kategori yok” olarak ayarlanır.

 

Yeni proje oluşturulduktan sonra, ProcessMaker sizi DESIGNER yani TASARIMCI sekmesi içinde Süreç Haritasına yönlendirir.

Bir proje düzenleme

Varolan bir projeyi düzenlemek için, listedeki bir projeye çift tıklatın veya listedeki bir projeyi seçip ardından “Düzenle” butonuna tıklayın:

Eğer hiçbir süreç seçilmeden “Düzenle” butonuna tıklanırsa aşağıdaki ileti görüntülenir.

Tasarımcı içinde bir süreci Düzenle deyip açtıktan sonra Süreç Haritasında boş bir yerde farenin sağına tıklayıp “Süreci Düzenle” seçeneğine  tıklanır böylece süreç bilgileri değiştirilebilir.

Aşağıdaki pencere görüntülenecektir: Bu menünün diğer seçenekleri görmek için tıklayın Süreç Context Menu.

 • Başlık. Gerekli Alan. Bu alanda projenin adını değiştirin. Bu alan harf, sayı, (_) alt çizgi ve – tire kabul eder ve ‘$’, ‘#’, ‘&’,  vb. karakterlerinden oluşur.
 • Açıklama. Bu metin alanında proje hakkında kısa bir açıklama girin.
 • Takvim. Kullanıcıların iş yerinde olması bekleniyor zaman saat ve gün gösteren listeden bir takvim seçin. Bu mümkün kendi takvim oluşturmak çalışma gün ve saatlerde bağlı. “Yok” seçilirse, o zaman varsayılan takvim kullanılacak
 • Süreç Kategorisi. Projeyi belirleyecektir listeden bir kategori seçin. Bu mümkün yeni kategoriler.
 • DYNAFORM bir vaka özetini göstermek için. Listeden belirecektir DYNAFORM seçin İş Özeti. “Yok” seçilirse, o zaman özet Böyle bir durumda atanır kim ve oluşturulduğu zaman olduğu gibi genel bilgileri görüntülemek, ancak her durumda verileri görüntülemek olmaz.
 • Yönlendirme Ekranı Şablon. Süreç tasarımcıları bir görevin tamamlanması ve bu süreçte bir sonraki göreve yönlendirme yaparken kullanıcıya gösterilen ekran şablonu kişiselleştirebilirsiniz. Her görevin kendi yönlendirme ekranı şablonu olabilir.
 • Debug. Bir süreç tasarlarken, tetikleyiciler kuralları ve oluşabilecek hataları yönlendirme esnasında ateş zaman gösterir “Debug” seçeneğini etkinleştirmek için iyi bir fikirdir. Normal üretim modunda, hata raporlama bastırılmış, bu yüzden tetikleyici kodu doğru ya da değil idam olmadığını bilmek genellikle zordur. Daha da önemlisi, “Debug” modu tetikler geçirilen değişkenlerin değerlerini incelemek için izin verir. Güvenlik nedenleriyle proses üretiminde kullanıldığı zaman “hata ayıklama” modunu devre dışı bırakmak için emin olun.
 • İş sayısı ve adımlarla durum başlığı gizle. Bu seçenek, bir davayı yürütürken dava numarası ve başlık kullanıcıdan gizlenir verir. Kullanıcıların zaten idam kaç vaka bilmiyorum gerekiyorsa durum numarasını gizleme yararlı olabilir.
 • Bu bir alt süreç. Kullanıcılar bu işlem ile vakaları başlatmak olamaz yani kullanıcıların, EV menüsü altındaki “Yeni durum” üzerine tıklayın ve sadece bir alt-süreç olarak çalıştırılabilir, bu seçeneğin seçilmesi listeden projeyi kaldırır üst süreç.
 • Bir iş silindiğinde ateşlenecek bir tetikleyici seçin. bir olgu silinir ateş için bir tetikleyici seçin. Kullanıcı bir davayı siler Örneğin, bir tetikleyici, bir kullanıcının amire bir bildirim gönderebilir.
 • Bir iş iptal edildiğinde bir tetikleyici Yürüt. bir olgu iptal edildiğinde ateş için bir tetikleyici seçin. Bir dava iptal edildiğinde Örneğin, bir tetikleyici, bir dış veritabanından verileri kaldırmak olabilir.
 • Bir iş durakladığında bir tetikleyici Yürüt. bir olgu ara verildiğinde ateş için bir tetikleyici seçin. Bir kullanıcı bir dava duraklar Örneğin, bir bildirim bölüm üyelerine gönderilebilir.
 • Bir iş yeniden atandığında bir tetikleyici Yürüt bir olgu yeniden zaman ateş için bir tetikleyici seçin. Bir kullanıcı bir dava atar Örneğin, bir tetikleyici, tek işlemde bir davayı başlatabilir.
 • Kaydet Bu seçenek, projenin özelliklerini kaydeder. Yapılandırma kaydedilir anda flash mesajı özellikleri başarıyla kaydedildi süreci gösteren görüntüler.
 • İptal Bu seçenek, proje özelliklerinde yapılan değişiklikleri atar.

Proje durumunu görüntüleme

Bu seçenek olabilir projenin durumunu gösterir Aktif veya Pasif şeklinde. Pasif durumunda olan projelerde İşler yürütülemez.

Etkin” durumundaki bir proje seçildiğinde “Pasifleştir / Devre Dışı Bırak” butonu araç çubuğunda görünecektir.

Aynı şekilde bir “Pasif” durumundaki bir proje seçildiğinde “Aktifleştir / Etkinleştir” butonu araç çubuğunda görünecektir.

 • Pasifleştir: Bir projenin durumunu pasifleştirmek için listeden aktif olan projeyi seçin ve ardından Pasifleştir butonuna tıklayın böylece bu süreçteki hiçbir iş yürütülemeyecektir.
 • Aktifleştir: Bir projenin durumunu aktifleştirmek için listeden pasif olan projeyi seçin ve ardından Aktifleştir butonuna tıklayın böylece bu süreçteki tüm işler yürütülebilinecektir.

Bir proje silme

Bir projeyi silmek için bu seçeneği tıklayın. Projede aktif vaka varsa bir proje ancak silinebilir. Herhangi bir aktif vaka varsa, ya tam, silmek veya projeyi silmek denemeden önce, davaları iptal. Proje aktif vakaları yoksa bir onaylama mesajı gösterilir:

Proje silinecektir eğer “Evet”, pencereyi silmeden Mesajı kapatmak için “Hayır” a tıklayın.

Proje herhangi bir aktif vaka varsa, o zaman bir hata mesajı silinmeye projeyi engelleyen görünecektir.

Not: Bir proje silme veritabanından kendi davaları kaldırmaz. Tüm vaka verileri ortadan kaldırmak için, bkz bir proje tüm kılıflar kaldırılıyor.

Bir projeyi Export etmek / Dışarı Aktarmak

Bu seçenek, yöneticilerin tasarımcı menüsünden doğrudan projeyi ihracat sağlar. Projesi “.pmx” uzantılı bir dosyaya kaydedilir. Daha fazla bilgi için, ilgili tüm belgelere bakın İthalat ve İhracat proje

Bir projeyi aktarırken, bu projedeki görevlere kullanıcı ve / veya grupların atama ihraç olmayacak. Ne projenin her durumda ihracat yapıyor. Projenin tanımı ile birlikte, kullanıcı atamaları ve davaları vermek için, bkz Çalışma Alanları yedeklenmesi.

Bir projeyi Import etmek / İçeri Aktarmak

Bir proje almayı “Import” düğmesine tıklayın, ardından ProcessMaker alınabilir, böylece sunucusuna yüklenebilir proje dosyasını seçin.

Sürecin sadece tanım alınır, ancak kullanıcı atamaları ve davalar ithal unutmayın. Daha fazla bilgi için komple belgelere bakın İthalat ve İhracat Projeleri.

Süreç Haritası

ProcessMaker 3 önemli değişikliklerden biri Süreç Haritası radikal bir gelişmedir. Yeni işlevler dahil ve ProcessMaker işlevleri genişletmek ve Süreç Haritası nesnelerin daha iyi bir düzen sağlamak için adapte edilmiştir. Öğelerden bazıları da yatay tasarım geliştirerek BPMN elemanları tarafından değiştirildi. Ancak, elementler kolayca eklenebilir ve silinebilir ve yeniden düzenlenmesi için izin verir grafiksel sürükle-bırak arayüzü, tutuldu.

Yeni tasarımcı temel özellikleri şunlardır:

 • Süreç Harita bir seferde birden fazla öğeleri seçmek ve sürecin yapısını değiştirmeden bir grup olarak onları hareket yeteneği.
 • Ek açıklamalar, bir görev bağlanabilir.
 • Süreçler otomatik her 15 saniyede bir kaydedilmiş bulunmaktadır.
 • Yönlendirme kuralları BPMN geçitleri tarafından değiştirildi.
 • Bu tür görevler ve ağ geçitleri gibi unsurlar, bağlantıları oluşturmak için diğer unsurları üzerine sürükledi ve düşmüş olabilir sarı noktalar ile sınırlandırılır.
 • Tasarımcı Elemanları kullanılarak hareket ettirilebilir sol, sağ, aşağı ve yukarı klavyedeki tuşlara.
 • DynaForms, Çıkış Belgeler, Girdi belgeler, Tetikleyiciler ve veritabanı bağlantıları: Yeni bir araç kutusu gibi unsurları tasarlamak için doğrudan erişim sağlar.

Bir süreç yaratmak amacıyla, Süreç Haritası oluşturan unsurları bilmek gerekir:

Hızlı Araç Çubuğu

ProcessMaker sürümü 3.0.1 itibaren, tasarımcıların kolayca “Hızlı Araç Çubuğu” seçeneğini kullanarak tasarımda bir sonraki adımı tamamlamak için yeteneği var. Bu seçenek, Süreç Haritası ilave bir eleman için bir sonraki unsurları gösterir. Örneğin, bir görev için, bir sonraki elemanlar başka bir görev, bir ara olay, bir uç olayı, bir ağ geçidi veya başka bir elemana akışını olabilir. Eleman yapılandırılabilir, yapılandırma seçeneği de elemanın seçenekleri yanı sıra “Sil” seçeneği görünecektir.

Daha iyi bu özellik çalışmaları aşağıdaki şekilde bakmak nasıl görmek için. Yeni bir proje oluştururken zaten Süreç Haritası eklenen bir başlangıç ​​olayı var. Elemanın tıklandığında, başlangıç ​​olayı için bir sonraki elemanlar gösterilmiştir. Basitçe sonraki öğenin üzerine tıklayarak, örneğin bir görev, bu proccess Harita ilave edilir ve sadece haritadaki bir konumda yerleştirilmelidir. Bu seçeneği kullanırken elemanları arasındaki akışı da eklenir.

Görev “Request izni” eklendikten sonra aşağıdaki şekilde, bir sonraki unsurlar: “Onaylı” Görev, özel ağ geçidi “izin isteği onayla”, ve son unsuru “Onayı Gönder” da “BPM Eleman seçeneği kullanılarak eklenir “Süreç Harita.

Eleman Bağlantı Doğrulama

Ayrıca, süreç haritasında iki unsuru bağlayan sürümünden 3.0.1, gelen, bir sonraki kullanılabilir eleman yeşil boyanmıştır. Bu arada, elemanları arasında geçerli değildir bağlantıların kırmızı boyalı olacaktır.

Bir başlangıç ​​olayı ve bir görev bağlarken Örneğin, zaten süreç haritasında ekledi:

Böyle bir başlangıç ​​olay ve bitiş olayı arasındaki gibi değil, geçerli bir bağlantı yaparken.

Toolbox

Projenin başlığı ve ana seçenek Top Araç Çubuğu yer almaktadır. Tasarım süreçlerine uygun BPMN 2.0 unsurları doğru Üst Araç Çubuğu altında yer almaktadır. Seçenekleri ile Ana araç kutusu, süreci yönetmek değişkenler ve formlar Süreç Haritası sağ tarafında yer alır oluşturmak için, yine de minimize veya süreç haritasının başka bir yerde konabilir yüzen bir menü.

En Toolbar

Üst araç çubuğu Süreç Haritası davranışını değiştirmek için Projenin başlığını ve aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

 • Tam ekran: tıklayın tasarımcı tam ekran görünümünü etkinleştirmek için düğmeye. Bu seçenek tıklandığında ilk kez bir mesaj tam ekran görünümü izin verilmelidir soran gösterecektir. “Tam ekran çık” “Allow” veya tıklayın. Tam ekran görünümünü bırakmak için, “ESC” tuşuna basın veya tıklayın tekrar.
 • Geri Al: Süreç Harita yapılan son değişiklikleri geri almak için bu düğmeye tıklayın. Sadece 20 eylemler geri alınabilir. Aynı şekilde, değişiklikler birleştirerek geri alınabilir cntrl + ztuşlarına.
 • Redo: Süreç Harita yapılan son değişiklikleri yinelemek için bu düğmeye tıklayın. Sadece 20 eylemler redone edilebilir. Aynı şekilde, değişiklikler birleştirerek redone olabilir cntrl + ytuşlarına.
 • Zoom: artırmak veya Süreç Haritası boyutunu azaltmak için bu seçeneği kullanın.

% 75 ve% 150: boyutları arasındaki farkı göz atın:
Boyutunda% 75
Boyutta% 150
 • İhracat Şeması: Başka BPMN aracı bir .bpmn uzantılı şimdiki süreç verin.
 • İhracat Süreci: bir dosya olarak güncel projeyi dışa aktarmak için bu düğmeye tıklayın .pmx uzantısı. Indir web tarayıcınızın prosedüre göre dosyayı kaydederken, otomatik olarak başlayacaktır.
 • Kaydet: Süreç Harita yapılan değişiklikleri kaydetmek için bu düğmeye tıklayın. Genellikle Süreç Haritası yapılan tüm değişiklikler otomatik olarak her 15 saniyede bir kaydedilir, çünkü bu seçeneği kullanmak gerekli değildir ancak herhangi bir kaydedilmemiş değişiklikler varsa “Kaydet” düğmesine dönecek yeşil.
Tüm değişiklikleri önceden kaydedilmiş Öte yandan, bu düğme dönecek gri.
Işlemi kaydettikten sonra, flash mesajı süreci başarıyla kaydedildi belirten tasarımcı üst kısmında görünecektir. Bir hata oluştu veya süreci tasarruf ederken oturumu kayboldu, bir hata mesajı flaş tasarımcısı üst kısmında görünecektir.
Farklı Kaydet: “Farklı kaydet” seçeneğini görüntülemek için “Kaydet” yanındaki aşağı oku tıklayın. Bu seçenek, yeni bir proje olarak farklı bir ad, açıklama ve kategori ile tasarımcı süreci verir. Bu seçeneği varsayılan olarak ayarlanan adı “[Name_Of_The_Process] Kopyası” hangi değiştirilebilir.

“Kaydet” tıkladıktan sonra yeni süreç sürümleri yapmaya başlamak için tasarımcı açılacak. Ayrıca projelerin geri kalanı arasında yer alacaktır.

Şekiller Araç

Şekiller araç tasarımcısı üst tarafında üst araç kutusundan altında yer almaktadır. Diğerleri arasında Görevleri, Alt süreçleri, geçitleri, Olaylar, Eserleri: Bu araç BPM süreçleri gibi dizayn edilecektir hangi unsurları içerir.

Bu araç kutusunda yer alan unsurlar şunlardır:

 • Görevler ve Alt süreçler
 • Ağ Geçitleri: Dahil Exclusive Paralel: Bu elementler aşağıdaki geçitlerini içerir.
 • Olaylar: Bu unsurlar şunlardır: Başla Mesajı, Orta Intermediate Mesaj, End ve Bitiş iletisi alıyorsunuz, Mesaj Gönder.
 • Veri Elemanları: Veri nesnesi ve Veri deposu: Bu elementler aşağıdaki unsurları içermelidir.
 • Havuzlar ve şerit: Bu içerir: Black Box Havuzu, Havuz ve Lane.
 • Eserleri: Bu içerir: Grup ve Açıklamalar.
 • Kement: Onlara imleç tuşlarını kullanarak aa blok taşımak için tasarımda birden çok öğe seçerek izin verir.

Ana araç kutusu

Bu araç, bu araç kutusunun en önemli özelliklerinden biri de Sürecinde herhangi bir yere taşımak için yeteneği değişkenler, DynaForms, Giriş ve Çıkış belgeleri, rapor tabloları, veritabanı bağlantıları, şablonlar, vb oluşturmak, süreci yönetmek için seçenekler içerir Harita.

Bu araç, aşağıdaki işlem tasarım öğeleri içerir:

 • Değişkenler: Olgu değişken oluşturma DynaForms, tetikler ve bunlar gerekli diğer seçenekler arasında kullanılır.
 • Mesaj Tipleri: Mesaj Olaylar birlikte gönderilebilir Mesaj Türleri oluşturun.
 • DynaForms: bir olgu çalışırken kullanıcı ile arayüz ProcessMaker dizayn edilebilir özel formlar oluşturun.
 • Giriş Belgeleri: bir sürecin yürütülmesi sırasında herhangi bir dosya yüklemek için giriş belgeleri oluşturun.
 • Çıktı Belgeler: bir sürecin yürütülmesi sırasında PDF veya DOC belgeleri oluşturmak için çıkış belgeleri oluşturun.
 • Tetikleyici: takın PHP kodu bir süreçte.
 • Rapor tabloları: kolayca harici uygulamalar ve standart ulaşılabilir, böylece tasarım raporu tabloları bir durumda veri ihracat SQL sorguları.
 • Veritabanı bağlantıları: diğer harici veritabanları ile ProcessMaker bağlayın.
 • Şablonlar: şablonlar vardır .html göndermek için e-posta şablonları olarak kullanılan dosyalar bildirimleri.
 • Kamu Dosyalar: bu seçeneği kullanın vb organizasyon için ortak belgeler, grafik dosyaları gibi bir süreçte kullanılacak dosyaları saklamak için
 • İzinler: ProcessMaker kullanıcısı veya grup tarafından proje izinlerini yönetin.
 • Vaka Tracker: Olgu Tracker harici kullanıcı ProcessMaker oturum ve belirli bir davanın gelişmeler gözden sağlayan bir PIN oluşturur.
 • Amirler: Süreç denetçiler denetleyecek ve belirli bir proje vakalarını gözden özel ayrıcalıklara sahip kullanıcılardır.

Süreç Context Menu

 • Düzenleme Süreci: Bu seçenek, süreci adı ve tanımı değiştirilecek sağlar. Aynı zamanda etkinleştirmek için seçenek sunar Debug Mode ve bir set takvim süreci için. Bir süreç tasarımı ve Süreç Haritası eleman eklemeye başlamak için, sağ harita üzerinde boş bir alanda herhangi bir yere tıklayın ve menüden bir seçenek belirleyin.
 • Izgara çizgilerini etkinleştirme Varsayılan olarak, bir süreç herhangi bir kılavuz çizgileri olmadan oluşturulur etkinleştirmek için bu seçeneği seçin. Bu seçenekler arasındaki farkı aşağıdaki gibi görülebilir.

Context Menu

Bir elemanın üzerine sağ tıklayarak vb bir görev, bir olay, süreç haritası kendisi gibi işlem haritasında eklendiğinde bir menü görüntülenir. Bu menü içerik menüsü olarak adlandırılır ve onun seçenekleri, örneğin bir görevin bağlam menüsü “Görev Context Menu” adı verilecek, adını yanı sıra elemanın yapılandırmasına bağlıdır

Görev Context Menu

Bir görevi düzenlemek için, sağ aşağıdaki içeriksel menüsünü görüntülemek için bir görev üzerinde tıklayın.

Kaynaklar: Bazı seçenekler diğer seçenekleri içine taşındı rağmen, bazıları daha önceki sürümlerinde ProcessMaker ilişkin değişmemiştir. Bir göz atın, bu belgelerin Görev seçeneklerinin bir ayrıntı açıklamasını yapmak istiyorsanız.

 • Görev Türleri: teknik yürütülebilir süreçleri modellemek için görev türünü seçin.
 • Marker Türü: görevin işaret türünü seçin.
 • Adımlar: ProcessMaker bir adım bir görev içinde açıkça tanımlanmış eylemi oluşturan işin bir parçasıdır. Göreve bir adım eklemek için bu seçeneği seçin. Bölümüne bakın Adımlar tanımlama.
 • Atama Kuralları: kullanıcı (lar) veya grup (lar) ya da erişim ve görevini yerine iznine sahip olacaktır ad hoc kullanıcılara, görevi atamak için bu seçeneği seçin. Bölümüne bakın Görevler Kullanıcıları atama.
 • Etiketi Düzenle: Görevin etiketini düzenleyin.
 • Sil: Görevi silmek için bu seçeneği seçin. Not: ETMEYİN bir süreçte dava çalışırken davanın hatalara neden olabilir, çünkü bir görevi silin.
 • Özellikler: Bir görev nasıl işleneceğini belirlemek için bu seçeneği seçin. Mesela, nasıl bir başlangıç ​​görevi, ad hoc atama ve vaka etiket tanımı olup olmadığı, farklı kullanıcılar, zaman sınırları, e-posta bildirimleri atama aktarmak için. Bölümüne bakın Yapılandırma Görevleri

Ağ Geçidi Context Menu

Bu versiyonda, 4 yeni ağ geçitleri kendi bağlamsal menülerde farklı seçenekler var ki, tanıtıldı. Sağ bağlamsal menü görmek için ağ geçidini tıklayınız:

 • Ağ Geçidi Türü: Exclusive Dahil veya Paralel: olabilir geçidi türünü seçin.
 • Özellikleri: geçidinin yönlendirme kuralı düzenleyin. Mevcut özellikler Inclusive ve Exclusive geçitleri.
 • Etiketi Düzenle: geçidinin etiketini düzenleyin.
 • Sil: Seçili ağ geçidini siler.
 • Akışı: Standart durumlardan herhangi yerine getirilmemesi durumunda varsayılan akışını tanımlayın.

Bkz Ağ Geçidi belgelerine nasıl kullanılacağını anlamak için.

Olay Context Menu

Olaylar için menü seçenekleri olayın türüne bağlı olarak, birbirinden farklıdır. Sağ olay bağlam menüsünü görüntülemek ve bir seçenek seçmek için olay tıklayınız.

 • Olay Türü: Başlat, Orta veya Bitiş olayın türünü seçin.
 • Etiketi Düzenle: Seçili olayın etiketi düzenleyin.
 • Sil: Seçili etkinliği silin.

Diğer seçenekler hakkında daha fazla bilgi için belgelerine bakın olaylara.