ProcessMaker İş Akış Uygulaması, iş süreçlerinizin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerinizin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerinizi düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur.

ProcessMaker şirketinizdeki işleri farklı birimler arasında elektronik olarak dolaştırarak, iş yapma biçiminizi önemli ölçüde iyileştirir. ProcessMaker esnek tasarım araçları ile farklı süreçleri kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşımanızı sağlar.

ProcessMaker Kullanıcılarınız kolaylıkla web arabirimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile ProcessMaker’a hızla uyum sağlarlar. Kullanıcılar bilgisayarlarına herhangi bir ek kurulum yapmadan internet explorer gibi bir browser aracılığı ile sisteme erişebilirler.

İş Akışı ve Süreç Yönetimi Programı olan ProcessMaker BPM şirketlerin genel olarak ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem. Şirketler kendi iş ortamlarında süreç yazılımlarına gereksinim duymaktadırlar. Bundan dolayı sürekli değişkenlik gösteren ve organizasyon yapısındaki hiyerarşiye göre Kontrol, Red veya Onay aşamalarından geçmesi gereken süreçler mevcuttur. Bu da şirketlerde yazılımın geliştirilmesi aynı zamanda sürecin işlemesi açısında zaman kaybıdır.  Dogal olarak hızlı sonuç alabilecekleri ve iç süreçlerini yönetebilecekleri processmaker gibi iş akış süreç yönetim Programına ihtiyaç duyarlar. Maliyet açısından etkin, Stabil, Esnek ve Hızlı şekilde çalışan bir sistem için .

Çalışma Alanları

 • İdari ve Mali İşler (Satınalma, Satış, Gelir ve Giderler vb.)
 • Pazarlama ve Satış (Pazarlama Kampanyaları Yönetimi ve İzleme, Satış süreçleri vb)
 • İnsan Kaynakları (İşe alım süreçleri ve çalışan izleme vb)
 • Operasyon (Yardım Masası, RMA vb)

Özellikleri

 • İş akışı (bpm, workflow) özelliğinin bulunması
 • Form (Dynaform) sayesinde rahat form hazırlanması
 • Tigger (PHP Code) sayesinde formların rahatlıkla üzerinde oynanması
 • Database Mysql kullanması
 • Database kısmında Fulltext kullanması ve her türlü adımın kaydedilmesi
 • PHP tabanıyla kontrolün sağlanabilmesi
 • PM Tablo ya direk çevirmesi
 • Raporlama
 • Workflow ve Form bölümünde esnek olması
 • Yeniden kod yazma işlemini gerektirmemesi
 • Anlık değişimlere izin vermesi
 • Admin Sistem Yöneticisi kısmının güçlü bir yapıya sahip olması
 • Mobile kısmının bulunması
 • User Experince ile farklı ara yüzle kullanılmasının sağlanması
 • Çalışma alanlarının çoğaltılabilmesi
 • Export/Import edilebilmesi ve Çoklu Dil desteğinin olması