PostgreSQL’e uzaktan bağlanabilmek (dışarıdan erişebilmek) için 2 dosyada değişiklik yapılamalıdır.

Önce postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarına ulaşmanız gerekiyor.

Bu dosyaları nerede bulabiliriz;

Windows için: c:\Program files\PostgreSQL\9.3\data
Linux için: /opt/PostgreSQL/9.3/data
veya /etc/postgresql/9.3/main/

Linux Ubuntu 14.04 için: sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf
Linux Ubuntu 14.04 için: sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf

Linux sürümlerinde maalesef farklı konumlarda bulunabilir.
Eğer PostgreSQL farklı bir yere kurulduysa path değişecektir.

Ayar dosyalarına ulaştığınıza göre sıra eklemelere geldi.

postgresql.conf dosyasını açın şu komutu kullanarak açın
Linux Ubuntu 14.04 için: sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf
ve şu satırı ekleyin: listen_addresses = ‘*’

Sonra da ph_hba.conf dosyasını açın şu komutu kullanarak açın

Linux Ubuntu 14.04 için: sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf

ve şu satırı ekleyin: host all all 0.0.0.0/0 md5

Bu değişikliği yaptıktan sonra PostgreSQL servisinin yeniden başlatılması gerekiyor.

Yeniden başlatmak için:

sudo /etc/init.d/postgresql restart