Personel Masraf raporu iş süreci, çalışanların seyahat etmeden önce bir nakit avans talep etmelerini sağlayan basit bir süreçtir ve çalışan seyahatten döndükten sonra gerçekleşen gerçek masrafları rapor eder. Çalışanın nakit avans talep etmesi durumunda, gerçek masrafları rapor etme görevi sürecine başlamak yeterlidir.

Hem nakit avans hem de rapor edilen giderler, çalışanın yöneticisine isteği onaylaması için bir onay gönderilir (Not: çalışan yöneticisi ya ProcessMaker kullanıcı tablolarında tanımlanır veya bir gelişmiş Active Directory sunucusu veya LDAP sunucusundan çekilir. LDAP / AD senkronizasyonu veya Active Directory Tek Oturum Açma Eklentisi). Talep reddedilirse, düzeltilmesi için elemana geri yönlendirilecek veya daha fazla açıklama yapılarak değiştirilecektir.

Bu iş akışında, çalışanın iliştirilecek harcama fişleri,  makbuzlar vs. varsa, çalışanın makbuzların taranmış bir kopyasını yüklemesi istenir. Bu makbuzlar ProcessMaker Doküman Yönetim Sisteminde saklanır ve masraf dosyalama ile ilişkilendirilir.

Gider raporu onaylandıktan sonra, ödeme veya tahsilat için finansman sağlamak üzere yönlendirilir. Çalışan bir avans talep ettiyse ve bu avansın tamamını ileri harcama yapmadıysa, o zaman o harcanmamış olan fonları iade etmekle sorumlu olacaktır. Şirketin çalışanın borcu varsa, şirket ek paranın çalışana nasıl geri ödeneceğini (bordro çek, nakit, vb.) Gösterecektir.

Bu Gider Raporu süreci, herhangi bir şirketin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kolaylıkla değiştirilebilir veya değiştirilebilir. Her bir şirketin gider ve masrafların karşılanması için farklı politika ve prosedürlere sahip olduğunun farkındayız. Bu Gider Rapor İşlemi bilinen en iyi uygulamalara göre tasarlanmıştır ve en az değişiklikle çoğu kuruluş için çalışmalıdır.

Personel Masraf Raporu iş süreci – Bölüm 1

Bu videoda, bu iş akışının süreç haritasına ve ProcessMaker’da nasıl düzenlendiğine bakıyoruz. Sürecin 2 başlangıç ​​görevini de tanımlıyoruz. Video ayrıca, bir çalışanın ücret taleplerini yedeklemek için bir form doldurarak ve makbuzların kopyalarını yükleyerek rapora nasıl girebileceğini ve gönderileceğini göstermektedir.

 

 

Personel Masraf Raporu iş süreci – Bölüm 2

Bu videoda, çalışanın gönderdiği bir harcama raporunun doğru kişiye (ilgili süpervizöre, amire, müdüre) nasıl ibraz edildiğini göreceksiniz. Gönderilen tüm veriler çalışanın şefine salt okunur modda gösterilir; bu bölüm, yöneticinin talebi onaylamasını veya reddetmesini ve kararlarıyla ilgili kendi yorumlarını eklemesini sağlar.

 

 

Personel Masraf Raporu iş süreci – Bölüm 3

Bu video ise, Gider Raporu İşleminin sonunu göstermektedir. Süpervizör (şef) onay verdiyse finans departmanı talebi kabul etti. Muhasebe müdürü gibi, finans departmanı, iade yöntemi olarak “Nakit” veya “Kontrol” seçeneğini seçmeden önce sundukları verilerin tümünü görebilir.

Bunu takiben, ProcessMaker BPM Sistemi, finans ekibinin yazdırabileceği bir çıktı belgesi oluşturur ve gönderene, geri ödeme alma onayını imzalamasını ister.

 

Personel Masraf Raporu iş süreci