OpenERP’de Toplama ve ambalajlamaya Örnek:
Aşağıda en az bir deponun sahibi olan bir şirkete ilişkin tipik bir çekme ve ambalajlama akışı örneği verilmiştir.
Depoya sahip şirket için toplama (çekme) ve ambalajlama senaryosu

  1. Şirketteki sorumlu kişi gelen siparişleri işler ve satış belgesini oluşturur.
  2. Depoda muhtemelen toplama (çekme) planlayıcı olan bir çalışan açık satış siparişlerine ve proforma müşteri faturalarına bilgisayarındaki Çekme ve ambalajlama yöneticisi penceresinden erişir ve bunları filtreler.
  3. Toplama (çekme) planlayıcısı, satış siparişlerini ve proforma müşteri faturalarını gerekli tarih veya müşteri gibi kriterlere göre önceliklendirerek ve gruplayarak çekme listelerini oluşturur. Toplama (çekme) planlayıcısı, onaylanan kalem miktarlarını kullanılabilir kalem miktarlarıyla karşılaştırır ve kısmi sevkiyatlar için çekme listelerini onaylamaya karar verebilir.
  4. Toplama (çekme) planlayıcısı, çekme listelerini çeken kişi olarak belirlenen çalışanlara tayin eder. Toplama (çekme) planlayıcısı, Çekme ve ambalajlama yöneticisi penceresindeki farklı görünümleri ve filtreleri kullanarak tüm çekme listelerinin işlenmesini izler.
  5. Çeken kişiler, depo raflarından kalemleri çeker ve çekilen miktarları yazdırılan veya çevrimiçi olan çekme listelerinde işaretler.
  6. Çeken kişiler veya diğer çalışanlar sevkiyat kalemi paketlerini oluşturur. Genellikle her sevkiyat bir teslimat belgesi ve bir ambalaj listesi içerir.

Çalışanlar OpenERP Business’i bu teslimat belgelerini oluşturmak ve yazdırmak için kullanır.

OpenERP, Pick List, Toplama Lİstesi, Çekme Listesi, Ambalajlama