Web Tabanlı ve Açık Kaynak Kodlu Open Source Openbravo Varlık, Demirbaş ve Amortisman Yönetim Sistemi

Kurumlar ve işletmeler için önemli bir konu olan demirbaşların takibi zor ve zaman alan bir iştir. Şirketlerin ve bankaların yatırımlarının önemli bir parçası olan demirbaşların takibi bu maliyetlerin takibini de içermektedir. Bir dolap, masa veya sandalyenin kaybı bir iş yeri için önemi olmayabilir ama zaman içerisinde biriken demirbaş kayıpları büyük maliyetlere ulaşabileceği gibi aranılan bir demirbaşın bulunması zaman kaybına sebep olabilir. Atıl durumaki demirbaşların nerede ve ne durumda olduğu yatırım kararları alınırken önemli rol oynamaktadır.

Çok fazla personeli olan ve binlerce demirbaşı olan işletmelerde demirbaşların sayımı, sayım sonuçlarının incelenmesi, eksik, fazla malzemelerin nerede olduğunun araştırılması için çok sayıda personelin üzerinde çalıştığı fazla zaman harcanan ve zor bir süreçtir. Web tabanlı Openbravo ERP’nin Gelişmiş Demirbaş Yönetim Sistemi, sizi bu uzun zahmetlerden kurtarmak amacıyla geliştirilmiş %100 Web Tabanlı ve Açık Kaynak kodlu bir demirbaş takip ve yönetim sistemidir.

Gelişmiş Varlık Yönetimi Yapılandırma Kılavuzu ve Kullanıcı Belgeleri

Openbravo’nun bu işlevsel modülü varlıkları yönetmek isteyen herhangi bir şirket tarafından kullanılabilir.

Bir varlık iş kullanımı için tutulan mevcut veya gelecek mali yıl içinde nakde çevrilebileceği beklenmeyen uzun vadeli öğedir; Bu nedenle şirketler ekonomik ömrü içinde bir varlığın değer yitirmesine izin verir.

Hangi Firmalar kısmen zaman geçtikçe onun ilerici değer kaybetti yansıtan bir yolu olarak ekonomik ömrü boyunca varlık maliyeti ayırmaya izin verdiği anlamına gelir.

Maddi duran varlıklar gibi şirketler çeşitli türleri kendi varlıklarını (araçlar, bilgisayarlar ..), maddi olmayan duran varlıklar (mülkiyet ve haklar), düşük değer varlıklar (alım yılında tam miktarı amortismana tabi olabilir varlıklar)

veya düşük değer havuz varlıkları (bir havuz ile satın alma yılında tam miktarı amortismana tabi olabilir varlıklar)

Gelişmiş varlık yönetimi işlevselliği ana hedefi şirketler, elde yönetmek ve varlıklarını elden sağlamaktır.

Bu belge son kullanıcı anlamak ve “Gelişmiş Varlık Yönetimi” işlevi kullanmak için izin verecektir.

Nasıl çalışır

Gelişmiş varlık yönetim paketi şirketlere, satın yönetmek ve varlıklarını elden sağlar.

Varlık yönetim ekibi varlıklar hesapları içeren “Mali” alım faturalarının ve ilgili varlık kartları varsa bir listesini “Liste Updater To Do Varlık” süreci çalıştırmak ve almak mümkün olacak.

Bir varlık oluşturulduktan sonra, varlık yönetim ekibi daha sonra “Amortisman” penceresinde yayınlanan üzerinde olma varlık kartından varlığın amortisman planını çalıştırabilirsiniz.

Sonunda bir varlık da bertaraf edilebilir. Sistem finansal insanlar satılan varlığın gelir için bir “finansal” satış faturası kitap sağlayacaktır.

Varlık yönetim ekibi, satış faturaları için işlemini bu kez “Liste Updater To Do Varlık” çalışacak. sistemi “otomatik olarak” varlığın net defter değeri karşılık gelen hesaplar.

Bu yazı Openbravo ERP “Gelişmiş Varlık Yönetimi” özelliği hakkında kısa bir özet olduğunu unutmayın. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ziyaret projenin ana sayfasını özel ve projenin wiki Fonksiyonel ve proje (İngilizce) ve aynı zamanda tam Kullanım Kılavuzu (İngilizce) Teknik belgeleri bulacaksınız.

Neyi Nasıl Takip Eder?

Open Source Demirbaş Takip Sistemi kullanmaya başladıktan sonra her yeni demirbaşın izleyeceği bir prosedür oluşmaktadır. Bu işlem demirbaşın bilgilerinin sisteme girilmesi, etiketinin basılması ve bir personele zimmetlenerek zimmet evrakları ile birlikte ilgili lokasyona gönderilmesini kapsamaktadır.

Uygulama içerisinde demirbaşların her birinin üzerine demirbaş stok kodunu ve o ürüne ait seri numarasını içeren özel barkod etiketi basılarak demirbaşlar sisteme tanımlanır. Aynı şekilde demirbaşların yer aldığı fiziksel lokasyonlarda (oda, kat, depo vb.) barkod etiketleri ile kimliklendirilir. Daha sonra sadece bu barkod etiketlerinin el terminalleri ile okutulması suretiyle saatler sürebilecek demirbaş sayımları çok kısa sürede yapılmış olur. Uygulamayı kullandığınız alanda bir kablosuz ağ (wireless) mevcut ise Open Source Demirbaş Takip Sistemi sayım kontrolünü anlık olarak yapar. Kablosuz ağın bulunmadığı durumda sayım işlemi sonrasında sayım verileri bilgisayara aktarılır ve demirbaş sayım karşılaştırma ekranları vasıtasıyla yapılan sayım ile sistemde görülen demirbaşlar arasındaki farklar anında belirlenebilir. Demirbaşları saymak ve raporlamak uygulamanın sahip olduğu özelliklerden sadece bir tanesidir. Open Source Demirbaş Takip Sistemi demirbaşlarınıza ait tüm veriyi tutar ve bunları istediğiniz anda kolayca raporlamanıza imkan verir. Dönem sonlarında ya da anlık olarak ihtiyaç duyduğunuz demirbaş ile ilgili tüm raporlara çok kısa bir sürede ulaşmanıza yardımcı olur. Open Source Demirbaş Takip Sistemi demirbaşların statüleri, seri numaraları, renkleri, boyutları, nerede bulundukları, kimin üzerinde zimmetli oldukları, fatura bilgileri, amortisman hesaplamaları, finansal kiralama ve sigorta bilgileri gibi çok fazla bilgiye kısa sürede ulaşmanız için tasarlanmıştır. Bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarının artan envanterinde her bilgisayarın içerisinde bulunan kartlar, RAM miktarları, Monitor ebatı, vb. bilgileri kaydetmek çok zorluk vermektedir. Open Source Demirbaş Takip Sistemi her demirbaşa bağlı olarak sınırsız sayıda özellik girişi ile bu zahmeti azaltmaktadır.

Amortisman Hesaplamaları ve Masraf Merkezleri

Departmanlara dağıtılan gider kalemlerini aylık olarak raporlayabilrisiniz. Sahip olduğu çok fazla özelliğin yanında Open Source Demirbaş Takip Sistemi amortisman kayıtlarını detaylı bir şekilde hesaplar ve kaydeder. Uygulama içerisinde birçok farklı amortisman hesaplama yöntemi yer almaktadır. Dilerseniz bir demirbaş için ayrı ayrı iki farklı amortisman hesaplaması yapabilirsiniz. Demirbaşlarınızın masraf merkezleri arasında çok fazla hareket görüyor ise ve amortisman giderlerinin bu masraf merkezlerine orantılı bir şekilde dağıtılmasını istiyorsanız Open Source Demirbaş Takip Sistemi bunu sorunsuzca halleder. Demirbaşın masraf merkezinde geçirdiği süre için ayrılan amortisman giderini bulunduğu masraf merkezine aktarır. Demirbaşlarınza normal yaşlanma süresinden daha hızlı amortisman gideri ayrılması gerekiyor ise Fevkalade amortisman özelliği ile 3 vardiya kullanılan demirbaşlarınızı bu özellikleri ile değerlendirir ve amortismanlarını buna göre hesaplar.

Özellikleri dikkate alındığında Open Source Demirbaş Takip Sistemi demirbaşların takibi ve raporlanmasından daha çok onların kusursuzca yönetilmesi konusunda size yardımcı olmaktadır.