Depolar ve stok yerleri, depo birimleri, lotlar, seri numaraları, paketler, etiketler, alış ve satış irsaliyeleri, depolar arası hareketler, stoklar, stok değerlemesi, ulaşım, vb.

Openbravo ERP ‘de yerleşik olan depo yönetimi süreçleri kuruluşunuzdaki envanteri her zaman güncel tutmayı ve doğru olarak değerlemeyi sağlar.

Depo Yönetimi modülü ile:

Mal girişinden mal çıkışına kadar depodaki tüm süreçler sistem üzerinde gerçekleştirilir.
Tam şeffaflık sağlayarak depoda her zaman hangi malzemeden hangi miktarda ve hangi adreste olduğu bilinir.
Her ürünün depo içinde gördüğü tüm işlem ve hareketlerin geriye dönük takibi yapılır.
Depo süreçlerinizdeki hatalar belirgin bir şekilde azalır.
Sevkiyatlardaki hız ve doğruluk artar. Bu da beraberinde müşteri memnuniyetinde artış sağlar.
Süreçler basitleştiğinden depoda gerçekleştirilen her bir işlemin maliyeti düşer.

Bazı Temel Özellikler

 • Depolar ve depolama yerleri (birden fazla depo ve lokasyon kullanılabilir).
 • Stok Kartları için birden fazla birim tanımlayabilme (örneğin kg’lar ve kutular için).
 • Kişiselleştirilmiş ürün özellikleri (renk, boyut, kalite açıklamasına, vb).
 • Lot ve seri numaraları.
 • Depolarda Bundle Yönetimini destekler.
 • Stoklama Kontrolü.
 • Ürüne göre izlenebilirlik yapılandırıması.
 • Depolar arasında hareket, transfer.
 • Fiziksel envanter. Envanter planlama. Sürekli envanter.
 • Hareket Raporları, izleme, stok, teslimatlar / gelenler, son kullanma, envanterler, lokasyonlar, vb Kişiselleştirilmiş raporlar.
 • Çoklu depo, çoklu lokasyon ve raf göz detayında takip
 • Periyodik sayım ve dönemsel sayımların yönetimi
 • Sistemin adı Openbravo Depo Otomasyon Yönetimidir.