Okul personeli günümüzde öğrencileri ile daha fazla vakit geçirmek ve evrak işleriyle daha az zaman harcamak zorundadır. ProcessMaker Campus Çözümü, okul bölgesi süreç otomasyonunda K-12 lideridir ve yüzlerce ABD’deki okul bölgelerinin sınıfa daha fazla zaman ayırabilmesine yardımcı olmuştur.

K-12 Eğitim sektörü için BPM Çözümleri

ProcessMaker Campus, görevlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi ve kolayca takip edilebilmesi ve denetlenebilmesi için idari iş akışlarını düzenler. Web tabanlı platform, mevcut K12 uygulamalarına ve öğrenci bilgi sistemlerine kesintisiz olarak bağlanır ve yetkililerin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için raporlama ve analiz araçlarını içerir.

Okul yöneticileri ve yazılım uzmanları tarafından tasarlanan ProcessMaker Campus ™, K-12 okul bölgeleri için ileri teknoloji ürünü bir süreç otomasyon platformudur ve yüzlerce ilçenin verimliliği artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmuştur.

ProcessMaker Kampüs Kullanım Durumları:

Müşterilerimiz ProcessMaker’ı aşağıdaki alanlarda kullanıyor:

Tedarik / Satınalma

Satınalma talepleri
Satınalma siparişi iş akışları
Satıcı kayıt ve bakımı
Satıcı sözleşmeleri onayları

İK – İnsan Kaynakları

Personel izin talepleri süreci
Zaman çizelgesi süreci
Personel işe alımı ve işine son verme süreçleri

Ulaşımla İlgili İş Akışları

Ulaşım talepleri
Engellilik hizmetleri uygulamaları
Otobüs planlaması ve bakımı

Uygunluk Süreçleri

Disiplin yönlendirmeleri
Tardy referrallar
Mevzuata Uygunluk iş akışları

Akademik İş Akışları

Erken uyarı süreçleri
Akademik izleme iş akışları
Yaz programı kayıt süreci
Alan gezisi talep süreçleri
Yeni öğrenci kaydı
Öğrenci acil sağlık süreci

Ve daha fazlası:

Yol bakımı ödemesi, Varlık ödünç verilmesi, bertarafı, transferi, Koruyucu bakım, Temizlik hizmetleri talepleri, Alan atama iş akışları, AV ekipmanı talebi ve bakımı, Başlık I-II ve V girişimleri için personel denetimi, Pilot uygulama onayları, Federal fon programı uygulamaları, Federal yardım program denetim listeleri, Hibe başvuruları, öneri onay iş akışları, yaz okulu iş akışları, öğrenci kayıtları, program onayları, konuşma dili patologları raporları, STEM Başvuru işlemleri, yemek sayımı işlemleri, DPI ve USDA uyumluluk iş akışları.