İş Süreci Nedir? Bir iş süreci , somut bir hedefe ulaşmak için bir grup paydaş tarafından gerçekleştirilen bir dizi adımdır. İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Otomasyonu, vb. Gibi birçok ilgili fikir için temel yapı taşıdır.

İş Süreci Nedir?

İş süreçleri yönetimi hakkında yazılan ve söylediği şeylerin bir kısmı olduğu halde, “Bir iş süreci tam olarak nedir?” Sorusuna açık bir cevap bulmak zor.

Bunu daha da açalım.

İş Süreçlerinin Önemi

Bir iş sürecinin ihtiyacı ve avantajları büyük kuruluşlarda oldukça belirgindir. Bir süreç, herhangi bir iş için yaşam çizgisini oluşturur ve bireysel aktivitelerin düzene koyulmasına yardımcı olur ve kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

İyi tanımlanmış iş süreçlerine sahip olmanın bazı temel nedenleri şunlardır:

  • Daha büyük iş hedefleriniz için hangi görevlerin önemli olduğunu belirleyin
  • Verimliliği artırmak için bunları düzene sokun
  • Belirli görevleri yerine getirmek için insanlar / fonksiyonlar / departmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak
  • Hesap verebilirliği ve kaynakların optimum kullanımını sağlamak için uygun olan yerlerde bir hiyerarşi belirleme
  • Kaostan günlük operasyonlarınıza sızmasını önleyin.
  • İşletmeniz için gerçekten önemli olan görevleri tamamlamak için bir prosedürler kümesini standart hale getirin

İş süreci

Bir İş Sürecinde Adımlar

Bir iş süreci doğrusal bir dizide akar. Belirtilen bir hedefe ulaşmak için yön ve sabit bir rotaya ihtiyaç duyar.

Bir satış süreci, bir finans sürecinden çok farklı görünebilir, ancak tüm iş süreçlerinde evrensel olarak ortak olan belirli adımlar vardır.

1. Adım: Hedeflerinizi Tanımlayın

Sürecin amacı nedir? Neden oluşturuldu? Başarılı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız?

2. Adım: Sürecinizi Planlayın ve Haritalayın

Hedeflere ulaşmak için gereken stratejiler nelerdir? Bu süreç için geniş yol haritası.

3. Adım: Eylemleri Ayarlayın ve Paydaşları Atama

Planınızı yürütmek için ekiplerinizin ve makinelerinizin yapması gereken bireysel görevleri tanımlayın.

Adım 4: İşlemi Test Et

Nasıl çalıştığını görmek için işlemi küçük bir ölçekte çalıştırın. Boşluklara dikkat edin ve ayarlamalar yapın.

Adım 5: Süreci Uygulayın

İşlemi canlı bir ortamda çalıştırmaya başlayın. Tüm paydaşları doğru bir şekilde iletin ve eğitin.

6. Adım: Sonuçları izleyin

Süreci gözden geçirin ve kalıplarını analiz edin. Süreç geçmişini belgeleyin.

7. Adım: Tekrarlayın

Süreç, belirlenen hedeflere ulaşabiliyorsa, gelecekteki süreçler için çoğaltın.