İlaç Sektöründe Doküman iş Akışı ve Onay Sürecinin Önemi: Bazı sektörlerde yer alan işletmelerde üretilen kurumsal içerik ve dokümanlar oldukça önemlidir. Bu önemli içerik ve dokümanlar kurum / kuruluş içerisinde birçok yetkili kişinin onayından geçmesi gerekir. Bu tür sektörlere en güzel örnek ise ilaç sektörüdür.

İlaç Sektöründe Doküman iş Akışı ve Onay Sürecinin Önemi

İlaç sektöründeki firmaların, özellikle ilaç ile ilgili bilgi ve içeriklerde, örneğin; prospektüs, ambalaj, pazarlama materyalleri vb., kısaca içeriğin topluma ve devlete dönük tüm tür ve çeşitlerinde çok dikkatli ve hassas olması gerekmektedir.  Bu hassaslık, birçok firmada üretilen içeriklerin kurum içinde birden çok çevrimde, birçok uzman ve yetkili kişi tarafından dikkatle incelenmesi, revize edilmesi ve onaylanması ihtiyacını doğurur.

 

Dokümanların; üretim, yorumlanma, revizyon, onaylanma ve arşivlenmesi gibi genel döngüsünün sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mutlaka BPMN standardında bir Süreç Yönetim Sistemi’ne, yani BPM’e ihtiyaç vardır. İçerik süreçleri için ofis araçları fazlasıyla dağınık, kurumsal içerik yönetim sistemleri ise fazlasıyla detaylıdır. Bu süreçlerin iş birliği (colobaration) araçları ile yürütülmeye çalışılması da ancak geçici bir çözüm oluşturmaktadır.

 

BPM’in Faydaları

Süreç Yönetim Sistemi, öncelikle tüm sürecin ve iş akışının kayıtlı ve izlenebilir olmasını sağlamaktadır. Günümüzde pazar koşulları oldukça rekabetçidir. Dolayısıyla hiç bir firmanın, ürünün pazardaki aktiviteleri ile ilgili olarak en ufak bir gecikmeye tahammülü yoktur. İyi bir BPM, tüm sürecin izlenebilir ve ölçülebilir olması sağlamakta, bu da içeriğin hassaslığı ve sürecin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi için firmalara gerekli bir ortam ve aracı sunmaktadır. Örneğin, böyle bir sistemde, tıkanıklık noktaları hızla tespit edilebilmekte ve ilgili çalışanlar uyarılmakta, gerektiğinde yeniden atma (escalation) otomatize edilebilmektedir.

 

BPM’in bir başka faydası, sadece sürecin iyileştirilmekle kalmayıp, aynı zamanda üretilen içeriklerin tüm versiyonları için güvenilir ve izlenebilir bir depolama sunmasıdır. Bu da kurumlara hem süreç hem de içerik için detaylı bir arşivi kendiliğinden oluşturmaktadır.

 

UNIBRAVO’nun Katma Değeri

UNIBRAVO, Süreç Yönetimindeki bilgi birikimi ile gerek ilaç sektörüne, gerekse içeriğin hassas olduğu tüm sektörlere danışmanlık hizmeti vermektedir. ProcessMaker BPM kullanarak, müşterilerimizin içerik yaşam döngülerini başarıyla elektronize etmelerine yardımcı oluyoruz.

Unibravo Team

 

Diğer Yazılar

 

Belge iş akışı, iş akışı, İş Akışı Programı, iş akışı örnekleri, iş akışı nedir, İş Akışı Yazılımı, İş Akışı Yönetimi,