Giden Posta işleme iş süreci

Giden Posta işleme iş süreci, Giden mail oluşturma, onaylama, kayıt oluşturma ve göndermeyi düzenleyen bir iş sürecidir. Birçok kuruluş bu standart belge yönetim prosedürlerini takip etmektedir.

Bu iş süreci şunları yapmanıza izin verir:

  • Giden posta işlemlerini tutarlı hale getirin.
  • Parametreleriyle hızlı arama yapabilmek için belgeleri kaydederken prosedürleri takip edin: alıcı, tarih, cevap ve benzeri.
  • Önemli yazışmaları onaylamadan ve kayıt yaptırmadan göndermeyelim.

Bu hazır iş süreci, sizi posta taşıma prosedürünü düşünmek zorunda bırakmamak için sizi rahatlatır. Giden posta üzerinde çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri içerir. Bu işlemi yükleyerek posta oluşturma ve gönderme konusunda tutarlı olursunuz.

Bir şirketin çalışanı, gerekli alanları doldurarak ve belgenin elektronik bir versiyonunu ekleyerek istenirse Alfresco ECM‘de giden postalar oluşturur

Sistem, organizasyon yapısına göre prosese başlayanın yöneticisini tanımlar. Başlatıcı belgeyi imzalayan kişiyi el ile seçer ve gerekirse diğer onaylayıcıları belirtir.

Onaylayıcılar, postaları revizyon için geri gönderebilirler. Ardından yeni sürümü onay için gönderilir.

Bir sekreter belgeyi kaydeder ve onu alıcıya gönderir.

Giden posta işlemi otomatikleştirildiğinde, postaları onaylamak ve göndermek için zamandan kazanabilirsiniz. Sistem, yazışma ile ilgili bilgileri kaydeder ve istediğiniz zaman bulabilirsiniz.

This post is also available in: İngilizce