İş Kartı (Job Card)

İş Emri’nden bir İş Kartı oluşturulur ve İş Emri’nde tanımlanan işlemlerin her birinde belirli bir miktarda bir ürünün üretimine başlamak için üretim katındaki iş istasyonuna verilir.

İş Kartı, iş emirlerinde işlemlerin fazlarını ekleyerek / tanımlayarak ve her bir işlemi kendi iş istasyonlarına atayarak İş Emrinin üretim sürecindeki işlevselliğini genişletir.

İş Kartı, her bir iş istasyonunun kendilerine atanan “İş Kartı” siparişine karşı gerekli hammadde için “Malzeme Talebi” ve “Üretime Stok Transferi” yapmalarını sağlar.

İş Kartı tamamlama iş emrinde üretim durumunu değiştirecek, iş emrinde tanımlanan işlemlerin her biri için üretim ilerlemesini tamamlayabiliyoruz.

Üretim > İş Emri > İş Kartı Oluştur

Ürün Ağacına bağlı İş Kartı Oluşturma

İş Emri’ndeki Operasyonlar ve İş İstasyonları bir Ürünün BOM’undan (Ürün Ağacından) alınır. Bu nedenle, Rota’nın Yönlendirme’nin (İşlemler ve Üretim ana) BOM’da yapılandırıldığından emin olmalısınız. İşte aynı adımlar.

Üretim için Ürün Malzeme Listesini tanımlayın, kontrol listesinde “Operasyonlu” seçeneğini seçin.

Ürün Ağcında (Malzeme Listesinde) Rotayı seçerek, rotaya daha önce bağladığınız operasyonları (işlem) belirleyerek üretim akışını tanımlayın!

Üretim için gerekli olan Öğeyi seçin, Öğelerin her birini İşlemlere atayın.


İş Emrine göre değil, İş Kartına dayalı olarak üretim hammaddesini aktarmak için “İş Kartına Karşı Malzeme Aktar” seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Öğeye dahil olan “Operasyonlar (İşlemler)” döngüsünü / akışını tanımlayın İstenen Öğeyi seçin ve üretim işlemlerine malzeme atayın.

İş Kartına Göre Üretim İçin Malzeme Aktarımı yapmak için Malzeme Listesinde “İş Kartına Karşı Malzeme Aktar” seçeneğini belirleyebilirsiniz.

İş Emrinde Yönlendirme
Malzeme Listesi’nde tanımlanan Operasyonlara dayanarak İş Emrinin sunulması üzerine İş Kartı oluşturulacaktır. Her İş Kartı, üretim katındaki her İş İstasyonu için iş sırasını temsil eder.

Üretilecek Ürün ile İş Emri Seçme
İş Emri’nde, materyali bir İş Emri’ne karşı mı yoksa hiç mi göndermek istediğinizi tanımlayın.

ERPNext Ürün Ağacına bağlı İş Kartı Oluşturma

İş Kartı Oluşturma

İş Emri gönderildiğinde, İş Kartları, Yönlendirme tablosundaki değerlere göre otomatik olarak oluşturulur.

İş kartı
Oluşturulan her İş Kartında, atanmış İş İstasyonu ve İşlemler bulunur. Her bir kaynak deposundan istenen hammadde, üretim için gereken miktara göre hesaplanacaktır.

İş atama ve zamanlama detayı da İş Kartında tanımlanacaktır.

İş Kartına karşı Malzeme Talebi
Üretim süreci için gereken hammaddeyi hazırlamak için İş Kartından bir Malzeme Talebi esas / sipariş olarak verilecektir. Yükseltilen Malzeme Talebi, orijinal İş Kartı numarasına atıfta bulunacaktır.

İş Emrinde Tanımlanan Her Bir İşlemin Tamamlanmasıyla İş Emrindeki Üretim Gelişimini İzleyin.

İş Kartı tamamlama, İş Emri ile ilgili her bir İşlemin tamamlanmasına bakarak İş Emri içindeki üretim ilerlemesini izlememizi sağlar.