ERPNext İş İstasyonu

İş istasyonu, iş istasyonu işlemlerinin gerçekleştirildiği yer ile ilgili bilgileri depolar. Yerin işletme maliyeti ile ilgili veriler burada saklanabilir. İş istasyonu çalışma zamanlarını ve bir Tatil Listesini de belirtebiliriz.

Ayrıca bir iş istasyonu da oluşturabilirsiniz:

Üretim > Dökümanlar > İş İstasyonu > Yeni

İş İstasyonu

İş istasyonunda iş istasyonunun çalışma saatlerini ‘çalışma saati’ bölümü altında belirtin. Vardiya dayalı çalışma saatlerini de belirtebilirsiniz. İş Emri planlanırken, sistem belirtilen çalışma saatlerine göre iş istasyonunun kullanılabilirliğini kontrol edecektir.

Not: Üretim ayarlarında iş istasyonunuz için fazla mesaiyi etkinleştirebilirsiniz

Sonraki: Operasyon

Operasyon

Tüm Üretim İşlemlerinin, açıklamasının ve İşlem için Varsayılan İş İstasyonunun bir listesini depolar.

Ayrıca bir işlem oluşturabilirsin:

Üretim > Dökümanlar > Operasyon > Yeni

Operasyon

İlgili diğer Yazılar