ERPNext’te Üretim Planı, kullanıcının birden fazla satış siparişi veya malzeme talebine karşı üretimi planlamasına yardımcı olur. Ayrıca, imal edilecek bitmiş ürün miktarına bağlı olarak hammadde malzemesi için Malzeme Tedarik planlamasında yardımcı olur.

Üretim Planını kullanmak için şuraya gidin:

Üretim > Üretim > Üretim Planı

Üretim planı

Üretim Planlama

Satış Siparişlerine Karşı Üretim

  • Alınan öğelerin açılan listesinden Satış Siparişi olarak seçeneği seçin. Sistem, filtreleri göstererek, üretim için satış siparişlerini alabileceğimizi gösterir.
Satış Siparişi Filtreleri
  • Yukarıdaki filtrelere dayalı satış siparişlerini almak için Satış Siparişlerini Al’ı tıklayın.
Satış Siparişleri
  • Yukarıdaki satış siparişlerindeki eşyaları almak için İş Emri için Öğeleri Al seçeneğine tıklayın.
Satış sipariş kalemi

* Patlatılmış Öğeleri Dahil Et: – Üretime hammadde alt montaj malzemelerini dahil etmek.

Malzeme Taleplerine Karşı Üretim

  • Alınan öğelerin açılan listesinden Malzeme İsteği olarak seçeneği seçin. Sistem, filtreleri göstererek, üretim için malzeme taleplerini karşılayabileceğimizi gösterir.
Malzeme Talep Filtreleri
  • Yukarıdaki filtrelere dayanarak malzeme istekleri almak için Malzeme Talebi Alın üzerine tıklayın.
Malzeme Talepleri
  • Yukarıdaki malzeme taleplerinden ürün almak için İş Emri için Öğeleri Al seçeneğine tıklayın.
Malzeme Talep Öğesi

Malzeme Talepleri Planlaması

  • Üretimde gereken hammaddeleri getirmek için üretim için hammadde al düğmesine tıklayın.
Malzeme Talep Planı
  • Stok Dışı Kalemleri Dahil Et: – Malzeme istek planlamasına stok dışı kalem eklemek.
  • Taşeron Eşyaları Dahil Et: – Taşınan maddeleri dahil etme özelliği varsa, taşeron eşyaların hammaddelerini eklemek
  • Mevcut Sipariş Edilen Miktarı Yoksay: – Etkinleştirilmişse, malzeme talepte bulunmak için sistem öngörülen miktarı kontrol etmeyecektir.

İş Emri ve Malzeme Talebi Yapma Seçenekleri

PO veya MR yap

ERPNext ile Üretim Planlama