İşte size ERP başarısını etkileyen en önemli 6 şart;

1-Üst Yönetiminizin Desteği

Bir ERP sistemini uygulamak, yazılım sistemlerini degiştirme işi değil şirketinizin yerini yeniden belirleme ve iş uygulamalarını yeni sisteme taşıma işidir.
Üst yönetiminiz ERP‘nin başarısını artırmak igin uygulamaya sıkı sıkıya bağlanmalıdır. Şirketinizin rekabet avantajındaki büyük etkisinden dolayı üst yönetiminiz, bir ERP sistemini uygulamanın stratejik etkilerini düşünmek zorundadır.

2-İş Süreçlerinizin Yenilenmesi

Bir ERP sistemi uygulaması, en iyi iş süreç standartlarına göre, mevcut iş süreçlerinizin ve bilgi teknolojisi alt yapınızın yenilenmesini gerektirir.
Mevcut iş süreçlerinizi yenilemeden ve ERP uygulamasma uygun halde yeniden tasarlamadıktan sonra ERP sistemi uygulamanızdan başarı beklemek hayal olacaktır.

3-ERP Danışmanlarınız

ERP uygulamanızın başarıya ulaşmasmda en önemli unsurlardan biride alacağınız ERP Danışmanlık hizmetidir.
Genelde yapılan hata yazılımının eğitim ve uygulamaya geçiş süreci ile danışmanlık hizmetlerinin karıştırılmasıdır. Yazılım için alınan eğitim başka , ERP Danışmanlığı tamamen başka bir konudur.
ERP danışmanlarmın hem sayıca az, hem de pahalı olması sizi korkutmamalı

4-Uygulama sürenizin gerçekliği

ERP uygulamalan, 3 – 14 ay arasında değişen sürelerde randıman vermeye başlar.
Şirketiniz de uygulanan ERP sistemi için gerçek anlamda zaman planlamasının , profesyonel danışmanlar tarafından yapılması, uygulamanızın kısa zamanda devreye girmesini sağlayacaktır.
Aksi taktirde, uygulama sürecininiz sürekli uzayacak ve ertelenecektir. Bu da firmanızda ve çalışanlarınızda bıkkınlık ve projede başansızlık meydana getirir.

5-Uygulama maliyetleriniz

ERP uygulamaları ucuz değildir. Öncelikle bu konu net olarak anlaşılmalı ve şirket üst yönetiminiz tarafından kabul edilmelidir.
Ancak zaten ucuz olmayan bir uygulama için birde hatalı ve gereksiz harcamalar yapmamalısınız.
Bu nedenle uygulama maliyetlerinizi en başından planlayabileceğiniz ve her hizmetin ücret ve maliyetinin net belli olduğu çözümler sunan firmalar ile yola çıkmalısmız.

6-Çalışanlarınızın katılımı

ERP uygulamanızın başarısı için çalışanlarınızın projeye dahil edilmesi ve katkılarının sürekliliğinin sağlanması şarttır.
Çalışanlarınızın katılımı uygulamanızın başarısını direk etkileyecek olduğu için üst yönetimin destegi bu madde de daha da etkin olmalı ,katılımın sürekliliği ve takım çalışması ruhu firmanıza hakim kılınmalıdır.

ERP Uygulaması Sonunda Kazanacaklarınız…

 • Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki verme
 • Daha esnek ürün konfigiirasyonu
 • Stokların azaltılması
 • İşletme içi koordinasyon artışı
 • Üretim performansı artışı
 • Stratejilere uygun işletme yönetimi
 • İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı
 • Fabrikalarınız arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması
 • Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçiler arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması
 • Müşteri memnuniyetlerinizde artış
 • Bilgi entegrasyonu ile mekandan bağımsız istediğiniz yerden bilgiye ulaşım
 • Bilginin kesintisiz biçimde kullanımı
 • Direk işlem maliyetlerinizin azaltılması
 • Zamanında ürün teslimatlarınızın artması
 • ve daha pek çok fayda..