Processes Automating in the Public

Survey: Automating the Processes in the Public Alfresco made a survey: Automating Processes Helps Cut Bottlenecks in the Public Sector! Why is it necessary to automate public processes? A new research study examines more than 700 decision makers and influencers in the...

How should a good business process management system (BPM) be?

How should a good business process management system (BPM) be? When searching for the BPM system, there is a tone option. Some are cloud-based, others are in place. Some are price per user, others are one-time fee. Some need a consultant, others do it yourself. How...
What’s the Difference BPM vs Workflow?

What’s the Difference BPM vs Workflow?

What’s the Difference BPM vs Workflow? Talking about workflows is easy. Everyone understands the idea that a person who is going to work has to go from one person to another. What is Workflow Track with BPM? What’s the Difference BPM vs Workflow? What is Workflow...

Openbravo ERP ile Activiti BPM Entegrasyonu

Openbravo ERP ile Activiti BPM Entegrasyonu Tanım Bu geliştirmenin amacı Openbravo uygulamasında bir BPM motorunu entegre etmek. Openbravo ERP ile Activiti BPM Entegrasyonu için uygun birkaç BPM çözümü vardı. Bu projenin ilk eylemi, çözüm olarak kullanılacak açık...

Döküman yönetimi ve iş akışı hizmeti

Döküman yönetimi ve iş akışı hizmeti Günümüzde şirketlerdeki hareketlilik ve işbirliği giderek artmaktadır. Artık herhangi bir yerde, herhangi biriyle ve herhangi bir cihazla çalışmak mümkün. Zira günümüzde artık her şey bulut üzerinden çalışıyor. Başka bir deyişle...