DSpace SSS

DSpace hakkında sıkça sorulan sorular 1 DSpace Hakkında 1.1 DSpace nedir? 1.2 DSpace Topluluğuna kimler katılabilir? 1.3 DSpace’i kim inşa etti? 1.4 DSpace’i kim yönetiyor? 1.5 DSpace diğer dijital arşivlerden nasıl farklıdır? 1.6 DSpace projesinin...
Müşteri Şikayet Yönetim Süreci

Müşteri Şikayet Yönetim Süreci

Müşteri Şikayet Yönetim Süreci Müşteri Şikayet Yönetim Sürecinde, Öneri ve şikayetler kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için çok değerlidir. Kurum ve kuruluşlarda müşteri şikayet yönetim ve geri bildirim sürecinin amacı tüm etkileşim kanallarından müşterilerden gelen...
Farklı Sektörlerden İş Akışı Örnekleri

Farklı Sektörlerden İş Akışı Örnekleri

Bu yazıda Farklı Sektörlerden İş Akışı Örneklerini göreceksiniz. Süreç (veya iş akışı) yönetimi ve otomasyonu, sunduğu sayısız faydaları göz önünde bulundurarak, hemen hemen her işten faydalanabilecek bir şeydir. Ancak zor kısım, iş süreçlerinizin hangi...