DSPACE AVESİS  ENTEGRASYONU

Avesis ile DSpace Entegrasyon Hizmeti
Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi olan AVESİS ile Açık Erişim platformu olan DSpace arasında entegrasyon

Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi (AVESİS)


AVESİS ile DSpace, akademik envanterin oluşturulması, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sunulması, anlık veya dönemsel faaliyet raporları ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi muhtelif amaçlara yönelik sahip olduğu fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine olanak sağlayan otomasyon yazılımıdır.

AVESİS, 350 den fazla göstergeye göre kurum, birim, bölüm ve kişi olmak üzere dört düzeyli performansların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.

Yükseköğretimin kalitesinin artırılması ve güvence altına alınması birçok ülkede önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda, birçok yükseköğretim kurumu gelişerek en iyiler arasında yer alabilmek için muhtelif reform ve yenilikler yapma çabası içerisindedir. Ancak, birçok ülkede yürütülen yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları ise henüz somut sonuçlar doğurmamış ve uygulamaya geçememiştir. Dünya genelinde önde gelen yükseköğretim kurumları ise son 10 yıldır performans ölçümü ve stratejik yönetim modelleri geliştirmeye ve kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda, son yetmişbeş yılın en etkili yönetim modeli olarak kabul edilen ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) olarak adlandırılan performans yönetim sistemi önde gelen yükseköğretim kurumları tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

AVESİS, akademik envanterin oluşturulması, anlık veya dönemsel raporların ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi amaçlara yönelik sahip olduğu bir çok fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine imkan sağlamaktadır.

AVESİS, 350 den fazla göstergeye göre birim, bölüm ve kişilerin performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kurumsal karne modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.

Avesis ile DSPACE, farklı yükseköğretim kurumları için kurumun amaç ve hedeflerine göre uyarlanabilen entegre bir sistemdir.


AKADEMİK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ

AKADEMİK PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

AVESİS DSPACE ENTEGRASYONU

DSPACE AVESİS  ENTEGRASYONU