Compiere Depo Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

Bu Compiere Depo Yönetim Sistemi Dokümantasyonda Compiere WMS işlevselliğini Türkçe dilinde öğreneceksiniz. Bir WMS‘nin birincil amacı, depo içerisindeki malzemelerin taşınmasını ve depolanmasını kontrol etmektir. WMS Üretim sürecinde can veri izi ürünleri. Bir depo yönetimi sistemi, tedarik zincirinin yönetiminde önemli bir rol oynar ve malzemelerin bir depoda taşınmasını ve depolanmasını kontrol etmek ve sevkıyat, alma, toplama, toplama, envanter kontrolü vb. Gibi ilişkili işlemleri işlemek için kullanılır.

COMPIERE DEPO YÖNETİM SİSTEMİ FONKSİYONEL GENEL BAKIŞ

Compiere WMS, şirketlerin depodaki gelen ve giden lojistik işlemleri otomatikleştirerek, şirketlerin depo operasyonlarındaki görünürlüğünü artırmasına, maliyetleri düşürmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.

COMPIERE ALTYAPI ve KURULUM

Doküman Türleri

İlk önce, Malzeme Toplama (Picking), Malzeme Yerleştirme (Putaway) ve Malzeme İkmâli (Replenishment) için Belge Tipleri oluşturmanız gerekecektir. Bunu yapmak için, Ana Menü’den Belge Türleri penceresini açın.

Yeni bir Doküman Türü oluşturun. Yeni belge türünün bir adını Adı  alanına girerek başlayın  ve Metin Yazısı alanına bu Belge Türü için kullanmak istediğiniz Baskı Metnini girin.

D.Kebir Kategori alanı için açılan menüyü kullanarak bir D.Kebir Kategori Elle veya Hiçbiri seçin.

Belge Baz Türü alanı için açılan menüyü kullanarak uygun Belge Tabanı Türü’nü seçin.

Satış İşlemi onay kutusunu seçili bırakın.

Bu belge Sayı kontrollü ise Belge Numarası Kontrollü onay kutusunu işaretleyin.

Yazdırma Formatı alanını boş bırakıp, Belge Dizisi alanını boş bırakabilirsiniz. Doküman Sırası, belgelerin numaralandırılmasını belirler.

Belge Kopyalarını ayarlama işlemini 0 değerine bırakabilirsiniz.

‘Kaydet’i tıklayın ve Compiere Depo Yönetim Sistemi için tüm Doküman Türleri yerinde oluncaya kadar yukarıda listelenen adımları kullanarak ek Doküman Türleri’ni ekleyin.

Belge Teyitlerini doğrulama işlemi, tüm Belge Tabanı Türleri için bir Belge Türü olduğundan ve her Belge Türü için eksik Dönem Kontrolleri oluşturduğundan emin olun.

Belge Türlerini Doğrulama

Depo Yönetimi Doküman Tiplerini ekledikten sonra, Compiere‘de Doküman Tiplerini Doğrula işlemini çalıştırmalısınız.

Belge Türlerini Doğrula işlemini çalıştırmak için, Ana Menü’den Belge Türlerini Doğrula işlemini açın ve doğrulamaya devam etmek için ‘Tamam’ı tıklayın. İşlem tamamlandıktan sonra Compiere doğrulama sonuçlarını döndürür.

Takvim Yılı ve Dönemi

Otomatik Dönem Kontrolü’nü seçmediyseniz, Raporlama ve Dönem Kontrolü için kullanılacak Takvimleri tanımlamanız gerekir. Bunu yapmak için, yeni Belge Türleri için Dönem açın. Takvim Yılı ve Periyodu penceresi, Raporlama ve Dönem Kontrolü için kullanılacak Takvimleri tanımlamanızı sağlar. Her Kiracının bir veya daha fazla takvimi vardır.

Takvim Yılı ve Dönem penceresine Ana Menü’den erişebilirsiniz.Doğru Takvim Yılı açık olduğunda; dönemler sekmesinden doğru dönemi seçin ve Uygun Süreyi Tek Kayıt görünümünde görüntülemek için ‘Düzenle’ düğmesini tıklayın.

Bu noktadan, Tümünü Aç / Kapat’a tıklayın ve tüm belge türlerinin dönemini açmak için Dönem Eylemi açılır menüsünden Dönem Açma eylemini seçin. Devam etmek için ‘Tamam’ düğmesini tıklayın.

Compiere işlemi tamamlayacak ve Dönem işlemi güncelleştirmesinin sonucunu döndürür.
Belirli Belge Türleri için süreyi açmak için, Dönem Denetimi sekmesinden uygun Belge Türü’nü seçin.

Baskı Formu

Uygun Depo Yönetimi belgelerini yazdırmak için ayrıca, İkmal Görev Listesi, Küme Toplama Görev Listesi, Yerleştirme Görev Listesi ve Sipariş Toplama Görev Listesi için Baskı formatlarını seçmeniz gerekecektir.

Depo ve Konumlayıcılar

Halihazırda yer imleri, üç bölüme kadar (Koridor, Bin ve Düzey) izin verir. Bu artık beş bölümle (Koridor, Körfez, Satır, Konum ve Çöp Kutusu) genişletildi.

Position ve Bin olmak üzere iki yeni bölüm, isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, Bin için bir değer girilirse, Konum için bir değer zorunlu olacaktır. Başka bir deyişle, bir Pozisyona değil bir Panoya sahip bir konum belirleyemezsiniz.

İki yeni alan mevcut; biri “Paketleme Sırası” nı ve bir tanesini “Putaway Sırası” nı temsil etmek üzere temsil etmektedir. Bunlar, alım listesindeki ve teslimat sırasındaki görevleri depodaki en uygun seyahat sırasına göre yazdırmak için kullanılır. Her bir toplama ve yerleştirme görevi sırasıyla artan toplama ve nakliye sırasıyla yazdırılır.

Toplama Sırası ve Yerleştirme Sırası, varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır ve uygun değerlerle ayarlanmalıdır.

“Available to promise” adlı yeni bir onay kutusu tanıtılmıştır. Bu işaret işaretlendiyse, yer belirleyicideki ürün miktarı el kitabı olarak kabul edilir ve satış siparişleri ve diğer talepler için rezervasyon için kullanılabilir.

Buna ek olarak, “Tahsis için kullanılabilir” başka bir yeni onay kutusu da mevcut. Bu işaret işaretlendiyse, yer belirleyicide bulunan ürünün miktarı taraf olarak kabul edilecek ve satış siparişleri ve diğer talepler için tahsis edilmesi mümkün olacak .

Stoklama UOM’sunu (UOM – Ölçü Birimi) temsil etmek için kullanılabilecek bir alan var. Konumlandırıcının stoklama UOM’sı, ürünlerin bulunduğu yere yerleştirileceği UOM’dur.

Geri yükleme önerileri üretildiğinde, daha sonraki bir bölümde açıklanan başka bir ayara (“Bakım UOM Bütünlüğünü” “Evet” olarak ayarla) bağlı olarak, sistem UOM makbuzunu stoklama UOM ile eşleştirmeye çalışacaktır.

Toplama UOM’sunu temsil eden bir alan da mevcuttur. Bir sonraki bölümde açıklanan diğer iki ayara (“Bakım UMB Bütünlüğünü Koru” ve “Bölmeye İzin Ver”) bağlı olarak, seçim görevleri üretildiğinde, sistem ürünler, toplama UOM’sının katları veya birincil / taban UOM’sında ürün tahsis edecektir. Toplama UOM stoklama UOM farklı olabilir. Genel bir kural olarak, UOM toplama işlemini ayarlarken, stoklama UOM’sinden her zaman daha az veya ona eşit olmalıdır. Örneğin, çorap UOM’sı 6’lı paket ise, toplama UOM’su her biri gibi 6’lı veya daha düşük olmalıdır. Bu ayar yanlışsa, sistemin istenen sonuçları vermeyeceğini unutmayın.

Minimum ve maksimum stoklama miktarlarını temsil eden iki alan da mevcuttur. Statik olmayan yer belirleyicileri (ürün atanmamış yer bulucular) için kullanılacaktır. Maksimum stoklama miktarı alanı, yer tespit cihazında saklanabilecek herhangi bir üründeki maksimum miktarı (konumlandırıcının stoklama UOM’sunda) temsil eder.

Konumlandırıcıda tanımlanan minimum stoklama miktarı, WMS’nin ilk sürümünde kullanılamaz. Gelecekte, statik olmayan yer işaretlerinin doldurulması için kullanılacaktır.

Minimum stoklama miktarı ve maksimum stoklama miktarı varsayılan değer olarak 0’dır ve uygun değerlerle ayarlanmalıdır.

Yer belirleyicilerin ve müttefik özelliklerin içe aktarılması için bir seçenek, yer belirleyici tanımının ve kurulumunun kolaylığını sağlamak için sağlanmıştır.

Ürün Yer Belirleyicisi İlişkisi

Ürünler iki pencereden buluculara atanabilir. İlk olarak, yer işareti penceresindeki ürün sekmesinden bir veya daha fazla ürün bir konumlandırıcıya atanabilir. İkincisi, ürün penceresindeki yer bulma sekmesinden bir veya daha fazla yer belirleyici için bir ürün atanabilir.

Bir ürün bir konumlandırıcıya atandıktan sonra, ürün bulma makinesi ürün için sabitlenir (artık yüzülmez). Minimum stoklama miktarı ve maksimum stoklama miktarı, ürün için özel olarak tanımlanabilir. Maksimum stoklama miktarı alanı, yer tespit cihazında saklanabilecek maksimum miktarı (konumlandırıcının stoklama UOM’sunda) temsil eder. Minimum stoklama miktarı değeri, ürünün tekrar doldurulması için düşünüleeceği minimum eşiği temsil edecektir. “Yenileme” terimine atıf yapılan herhangi bir atıfta, ürün (leri) depodaki bir yer bulucudan diğerine yenilenen durumu belirtin.

Eldeki miktar belirtilen minimum değerin altına düşerse, bulucu içindeki ürün ikmal için uygundur.

Minimum stoklama miktarı ve maksimum stoklama miktarı varsayılan değer olarak 0’dır ve uygun değerlerle kurulması gerekir.

Not: Bir yer belirleyici, yalnızca bir stoklama UOM’sına sahip olabilir ve yer bulucu seviyesinde tanımlanmıştır. Minimum ve maksimum stoklama miktarı ürün düzeyinde tanımlanmadıysa, sistem konum belirleyicide tanımlananları kullanacaktır. Buna ek olarak, WMS işlemleri için ürün tanımlama penceresindeki varsayılan yer bulma alanı göz ardı edilir ve yalnızca bulma sekmesinde tanımlanan yer bulucuları dikkate alınır.

Aşağıdakiler, yer belirleyici pencereden yer belirleyici (ler) e ürün atamasını temsil etmektedir.

Aşağıdakiler, ürün penceresinden yer belirleyicilerine ürün atamasını temsil etmektedir.

Farklı Kullanıcı Arayüzlerinde Yer Belirleyici Ekran

Web kullanıcı arayüzünde yer belirteçleri görüntülenmesi, bulucu adı veya konumlandırıcı segmenti kombinasyonunu girmenize izin verir.

Tüm WMS kullanıcı arayüzü, yer bulucu adıyla birlikte ayırıcıyla birlikte yer belirleyici segment kombinasyonunu görüntüler.

Tüm WMS kullanıcı arayüzü, aşağıdaki gibi gösterilen çeşitli sorgu ölçütlerini temel alan yer belirleyici seçimine izin verir:

Yer belirleyiciyi seçtikten sonra, Konum Belirleyici’nin içeriğini ve ayrıca Ürün Yer Belirleyici İlişkisini kullanarak yer bulma birimine atanan ürünlerin listesini görüntülemek için “Konum Belirleyici Ayrıntısı” düğmesine tıklayın.

Aşağıda Yer Belirleyici Ayrıntı Bilgileri penceresi gösterilmektedir.

bölgeler

Zonlar, yer tespitçilerinin gruplandırılmasıdır. Compiere artık çeşitli iş akışlarına ulaşmak için alanları tanımlamanıza izin veriyor.

Bölge tanımlaması, bölgeler gerektiren işlemler gerçekleştirilmedikçe zorunlu değildir. Bu, WMS olmayan kullanıcıların etkilenmemesini sağlamak içindir.

Konumlayıcıları elle veya bir süreç vasıtasıyla bölgelere atamak mümkündür. Bölgenin yerlerine otomatik eklenmesine izin vermek için Bölge penceresinde “Konum Belirleme Ekle” düğmesi kullanılabilir.

Bu işlemi yürütmek için uygun parametreler şunlar olabilir:

 • Konumlayıcıları kopyalamak için bir kaynak bölgesi.
 • Bir dizi konum belirleyici. Bu aralıkta herhangi bir segment kullanılabilir. Örneğin, 1’den 30’a kadar bir sıra aralığı belirtebilirsiniz. Bu durumda, diğer bölümlere bakılmaksızın, 1 ile 30 arasında bir satıra sahip tüm Konumlayıcılar dahil edilir.
 • Ne bir kaynak bölgesi ne de bir dizi yer belirleyici belirtilmezse depodaki tüm yer bulucular bölgeye dahil edilir.

Tüm bölgeler için “Available to promise” onay kutusu kullanılabilir. Bu, bölgeye ait yer belirleyicileri için varsayılan değerleri kullanmak için kullanılabilir.

Tüm bölgeler için “Tahsis için kullanılabilir” onay kutusu mevcuttur. Bu, bölgeye ait yer belirleyicileri için varsayılan değerleri kullanmak için kullanılabilir.

“Varsayılanları Senkronize Et” düğmesi, bölgedeki tüm yer belirleyicilerine “Kullanılabilir söz” ve “Tahsis için kullanılabilir” değerlerini varsayılan olarak ayarlamak için kullanılır. Bu ayarı, bulma düzeyi düzeyinde değiştirmek mümkündür.

Bir bölge bir Statik Bölge veya bir Statik Olmayan Bölge olarak tanımlanabilir.

Yer belirleyici, herhangi bir noktada yalnızca bir statik bölgede bulunabilir. Bu nedenle, bir yer belirleyici, statik bölgeye eklendikten sonra, geçerli statik alanından silinmeden başka herhangi bir statik bölgeye eklenemez. Bir statik bölgeye bir yer belirleme ekleme denendiğinde, konumlandırıcının başka bir statik bölgeye bağlı olup olmadığını kontrol etmek için bir kontrol var.

Statik bölgeler yenileme amacıyla kullanılır.

Statik olmayan (kayan) zonlar, diğer zonlarla örtüşen yer belirleyicilerine sahip olabilirler.

Aşağıdakiler, ilişkili konumlandırıcılarla birlikte Bölge penceresini temsil etmektedir.


Aşağıdakiler, Konum Belirleyici Ekle işlem parametrelerini temsil etmektedir.

Bölge İlişkileri

Bölge ilişkileri yenileme amacıyla tanımlanabilir. Bir bölgedeki yer belirleyiciler, bir konumlandırıcıdaki bir ürün miktarı, stoklama miktarının asgari miktarının altına düştüğünde, farklı bir bölgedeki yer belirleyicilerden (kaynak bölgesi) doldurulabilir.

Bir Bölge, onu doldurabilecek çok sayıda kaynak bölgeye sahip olabilir. Her bölge ilişkisinde bir Yenileme Sırası Numarası olacaktır. Birinci kaynak bölgesinde yetersiz miktar olduğunda, Yenilenme Sırası Numarasının sırasına göre bir sonraki bölge yenileme kaynağı olarak kullanılacaktır.

Not: Bölge ilişkilerini tanımlarken yalnızca statik bölgeler kullanılabilir. Bölge ilişkileri, Bölge penceresindeki Yenileme sekmesinde tanımlanabilir.

Aşağıdakiler, Bölge penceresini temsil etmektedir.

Ürün Çapraz Referansları

Şu anda Compiere’de, herhangi bir ürün için aşağıdaki alanları belirtebilirsiniz.

 • Arama Anahtarı
 • isim
 • UPC / EAN
 • SKU
 • Satıcı Çapraz Referansı (Satıcı Tarafından)
 • Müşteri Çapraz Referansı (Müşteri Tarafından)

Compiere’daki herhangi bir pencerede, yukarıdaki çapraz referanslardan herhangi birini girdiğinizde aynı girdi alanına bir ürün seçebilirsiniz. Arama sırası, yukarıda listelenen sırayla olacaktır.

Aynı satıcı çapraz başvurusunun iki farklı ürün satıcısı tarafından iki farklı satıcı tarafından kullanılabileceği olasılığı vardır. Bu senaryolarda, doğru ürünü seçmek için geçerli tüm eşleşmeler görüntülenecektir.

Aşağıda tanımlanabilecek ürün karşılıklı referanslarından bazıları gösterilmektedir.

  

Satın Alınan Ürünler Satın Alınır

Bazı ürünler stokta tutulmayabilir ve yalnızca ürün için bir Satış Siparişi oluşturulduğunda satın alınabilir (özel sipariş).

Bu “Satın Alınan Sipariş Verilen” ürünler alındığında, bunlar yalnızca Satın Alma Siparişi ile bağlantılı olan Satış Siparişi için tahsis edilecektir. Başka bir deyişle, bu ürünler aynı ürün için oluşturulan diğer Satış Siparişleri tarafından “çalınamaz”.

Bu, bu tür ürünleri bir ürün kategorisine gruplayıp “Satın Alınan Sipariş Edildi” bayrağını kontrol ederek başarılabilir.

Bu bayrak, varsayılan olarak bu ürün kategorisindeki Ürünler’e getirilir ve istenirse ürün düzeyinde geçersiz kılınabilir.

“Satın Alınan Sipariş Edilen” ürünler için, tahsisat algoritması, Satış Siparişi hattını referans alan ve Satın Alma Siparişi satırına karşı alınan herhangi bir materyal olup olmadığını kontrol eden bir Satın Alma Siparişi satırı arar.

Malzeme alınırsa, Satış Siparişi satırı tahsis etme hakkına sahiptir.

Alınan herhangi bir materyal yoksa, Satış Siparişi satırı tahsis etme hakkına sahip olmayacaktır.

Mevcut “Satış Siparişinden PO Üret” işlemi, bir Satış Siparişine dayalı bir Satın Alma Siparişi oluşturmak için kullanılabilir.

Aşağıdakiler, Satın Alınan Sipariş Bayrağı olan Ürün Kategorisi penceresini temsil etmektedir.

Not: Ürün penceresinde Satın Alınan Sipariş Farkı da bulunur.

Aşağıdakiler, Satın Alınan Sipariş Bayrağı olan ürün penceresini temsil etmektedir.Depo Yönetimi Yürütme Kurulum adımları

Bu bölümü okuduktan sonra, sistemin kullanılmasından önce izlenen sonraki üç bölümü okuduğunuzdan emin olun, böylece depo yönetiminin nasıl yürütüldüğüne tam bir kavrayış kazandırın.
Yük atma ve tahsis / toplama yürütme algoritmalarını kurmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir:

1. Adım : “Depo Yönetim Kuralı” penceresine gidin ve yükleme ve tahsis / toplama kurallarını ayarlayın.

Adım 2 : “Depo Yönetim Stratejisi” penceresine gidin ve stratejiler oluşturun ve 1. adımda oluşturulan kuralları yürütülmesini istediğiniz sıraya yerleştirin.

3. Adım : “Depo Yönetim Çalışma Masası” penceresine gidin ve 2. adımda oluşturulan stratejileri, yürütülmesini istediğiniz sıraya yerleştirerek (2. adımda oluşturulan her stratejinin, strateji seti içinde bir çizgi haline geleceğini ve dolayısıyla bu pencerede “strateji belirleme çizgisi” olarak bilinir). Ek olarak, her strateji belirleme çizgisi için, o belirli stratejiyi seçmek için kullanılacak seçim kriterlerini ayarlayın. Son olarak, stratejiyi aktif hale getirin. Not: Her ne kadar birden fazla strateji kümesi oluşturabilseniz de, yalnızca bir tane etkin olabilir ve herhangi bir zamanda kullanılabilir.

Depo Yönetimi Kuralı

“Atölye Yönetimi Kuralı” penceresiyle yükleme ve tahsis / toplama kurallarını kurabilirsiniz.
Bir kural, istenilen iş sonuçlarını elde etmek için uygulanan bir algoritmadır.

Pakete Dönüş Örneği : Aynı ürüne sahip bir bölgede bir yer belirleyici bulun.

Aşağıdaki kurallar taşınabilirlik için desteklenir:

 • Depoda sabit bir bulucu bulun (bulunuyorsa varsa bölge yerleştirme sırası, varsa bulucu yerleştirme sırası).
 • Bir bölgede sabit bir yer bulucu bulun (var ise yer bulucu toplama dizisi ile sıralama).
 • Depoda eşzamanlı olmayan durağan olmayan bir yer bulma makinesini bulun (bulunuyorsa varsa bölge yerleştirme sırası, varsa locator yerleştirme sırası ile sıralayın).
 • Aynı üründeki bir bölgede statik harici bir yer bulucu bulun (bulunuyorsa yer bulucu ekleme sırası ile sıralama).
 • Depoda herhangi bir statik harici yer bulucu bulun (bulunuyorsa varsa bölge yerleştirme sırası, varsa bulucu yerleştirme dizisi ile sıralayın).
 • Bir bölgede herhangi bir statik olmayan boş yer bulucu bulun (bulunuyorsa, bulucu yerleştirme sırası ile sıralama).
 • Depoda mevcut kapasiteye sahip herhangi bir yer bulucu bulun (bulunuyorsa varsa bölge eşya yerleştirme sırası, varsa bulucu yerleştirme sırası ile takip edin).
 • Bir bölgede kullanılabilir kapasiteye sahip herhangi bir bulucu bulun (bulunuyorsa, bulucu yerleştirme sırasına göre sıralayın).
 • Özel kural için kanca: Bir ürün ve miktarı girdi olarak kabul eden ve yerelleştiricilerin bir listesini döndüren özel bir Java sınıfı oluşturabilir ve girebilirsiniz. Bu sınıftaki bulucuları türetmek için herhangi bir özel mantığa sahip olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi  için Teknik Kılavuzun WMS Kural Motorunu Genişletme bölümüne bakın  .

Tahsis / toplama örneği : Depoda belirli bir bölgeden ürünü tahsis edin.

Tahsisat / toplama için aşağıdaki kurallar desteklenmektedir:

 • Depodaki ürünü bulun (mevcutsa bölme toplama dizisi ile, ardından da yer imi toplama dizisi ile sıralayın).
 • Bir bölgede ürün bulun (var ise bulma sırasını sıralama).
 • Depodaki ürünü bulun (bölgenizdeki toplama dizinine göre sıralayınız ve en az miktarda ürün bulma yapınız) – “Depoyu Temizle”.
 • Bir bölgede ürün bulun (ürünün en az mevcut miktarı ile konumlandırıcıya göre sıralayın) – “Temizlenecek Alan Seçin”.
 • Özel kural için kanca.

Özel kurallar hakkında daha fazla bilgi için  , Teknik Kılavuzun WMS Kural Motorunu Genişletme bölümüne bakın  .

Kural seviyesinde, “Bakım UOM Bütünlüğünü” bayrağını seçebilirsiniz. Bu, teslimat ve tahsis / toplama sırasında Ölçü Birimi’ni nasıl ele alacağınızı kontrol eder.

Yerleştirme : UOM Dürüstlüğünü Koru onaylandıysa , sistem ürünün makbuz UOM’sunun bulucunun stoklama UOM’sıyla eşleşmesini sağlayacaktır. Örneğin, bir yer belirleyicinin stoklama UOM’sı 6 paklı ve kural Bakımlı UOM bütünlüğünü işaretlediyse, yalnızca 6 paketli bir UOM’lu ürün alındı ​​bilgisi bu yer bulucuya konabilir. UOM bütünlüğünü korumanın işareti kaldırılırsa, bulucunun stoklama UOM’sından bağımsız olarak herhangi bir bulucu adil bir oyundur.

Tahsis / Toplama : UOM Dürüstlüğünü Koru onaylandıysa, toplama için ürün tahsisi, yer tespit cihazında toplama UOM’sunun katlarında yapılır. Örneğin, bir yer belirleyicinin toplama UOM’sı 6 paklıysa ve satış siparişindeki gerekli miktar 20 Sahtekarsıysa ve kural UOM bütünlüğünü kontrol altında tutmuşsa, sistem bu yer bulucudan 3 paket (6 paket) tahsis edecektir (Kalan için 2 Eaches miktarı varsa, sistem “strateji düzeyinde Ayrılmaya İzin Ver” adlı başka bir kuruluma bağlı olarak başka tatmin edici bulma yerleri bulabilir veya bulamaz. Ayrıntılar için bir sonraki bölüme bakın). Maintain UOM Integrity (UOM Dürüstlüğünü Koru) işaretli değilse, bulucunun seçme UOM’sı göz ardı edilir ve sistem herhangi bir geçerli bulucudan ayrılır ve alma görevi, UOM ürününde oluşturulur.

Depo Yönetim Stratejisi

“Atölye Yönetimi Stratejisi” penceresiyle depoculuk ve tahsis / toplama stratejilerini kurabilirsiniz.

Bir strateji, birbiri ardına icra etmek üzere sırayla düzenlenen kurallar topluluğudur. Genellikle en kısıtlayıcı kuralla başlayın ve ardından yumuşak kurallara geçin.

Peşinde Strateji Örneği : Kural 1: Bir ileri toplama bölgesine yerleştirme, Kural 2: Bir stoklama bölgesine peşin ödeme.


Tahsis / Toplama stratejisi örneği : Kural 1: Bir ön toplama bölgesinden tahsisat, Kural 2: Vaka Durumunda Ürünü stoklayan bir bölgeden tahsisat yapın, Kural 3: Paletin UOM’unda ürün stoklu olan bir bölgeden tahsis edin.

Strateji düzeyinde, “Bölmeye İzin Ver” bayrağını seçebilirsiniz.

Teslimat : İzin Verilen Bölünme kontrol edilirse, makbuz UOM’sında belirli miktarda bir ürünün aynı stoklama UOM’u ile tek bir yer tespiti içine yerleştirilememesi durumunda sistem, ürünün miktarını ürünün miktarını makbuzu UOM ve aynı stoklama UOM makbuzu UOM ile başka bir bulma aracı bulmaya çalışın. Örneğin, bir ürünün 5 6-paketi alınmış ve 6-paketli bir stoklama UOM’sı bulunan bir yer tespit cihazına sadece 4 6-paket gönderilebilirse, sistem, 6 paketli bir stoklama UOM’sı olan başka bir yer tespit cihazı bulmaya çalışacaktır Bu ürünün geriye kalan 1 6 paketinde. Bölmeye İzin Verme seçeneğinin işareti kaldırılırsa, sistem, ürün miktarını bütünüyle barındırabilecek UOM makbuzuyla aynı stoklama UOM’sına sahip tek bir yer belirleyici bulmaya çalışacaktır.

Tahsis / Toplama: Bölmeye İzin Ver onay işaretlenmişse, belirli bir miktarda bir ürün, yer tespit cihazında toplama UOM kurulumunda tümüyle tahsis edilemiyorsa, miktar miktarı, toplama UOM’sının katları cinsinden miktara bölünür bu yer bulucu ve daha sonra kalan miktar için başka bir bulucu bulmaya çalışın. Örneğin, bir yer belirleyici için tanımlanan toplama UOM’sı 6’lı pakette ve bir ürünün 20 Yeri (ideal olarak 3 6 paketi ve 2 Yırtık) mevcuttu ve satış siparişi ürünün 20 Sınıfta gerekli olursa, sistem tahsis edecek 3 Bu bulucudan 6’lık paket (18 Eaches) yükleyin ve kalan 2 Eaches’i ayırmak için farklı bir bulucuya geçin. Bölmeye İzin Verme seçeneğinin işareti kaldırılırsa, sistem, ürünün miktarının tamamı için tahsis edilebileceği tek bir bulucu bulmaya çalışacaktır.

Depo Yönetim Tezgahı

“Depo Yönetim Çalışma Tezgahı” penceresi, tanımlanan tüm stratejilerin (içinde bulunan kurallarla birlikte) WMS yürütme sürecinde nihai kullanım için konsolide edilmiş kullanıcı arabirimidir. Bu çalışma masası üzerinden iki temel kurulum yapılmaktadır: 1) Strateji kümelerinin oluşturulması ve 2) Strateji seçim kriterlerinin oluşturulması.

1. Strateji Setleri

İki tür strateji kümesi tanımlarsınız, bunlardan biri nakliye için, diğeri toplama / tahsis için burada gösterildiği gibi:

Aşağıdakiler, satılabilir bir stratejiyi temsil etmektedir.Aşağıdakiler bir toplama / tahsis stratejisini temsil etmektedir.

Bir strateji kümesi, el koyma ve tahsis / toplama için istenen sonuçları elde etmek için uygulanan stratejilerin bir koleksiyonudur (daha önce tanımlanan her strateji bu kullanıcı arayüzünde bir strateji belirleme satırı olarak seçilmiştir). Stratejiler, bir strateji seti içinde ardışık olarak sırayla eklenir.

Tezgahlarda “Tüm stratejileri değerlendir” isimli bir onay kutusu sağlanmıştır. Bu onay kutusu işaretli değilse, sistem, bir paket bulucu bulabilecek veya ürün tahsis edebilecek bir kural bulana kadar, geçerli bir strateji içerisinde birbiri ardına bir kuralı değerlendirecektir. Değerlendirme süreci, strateji içindeki son kuralla sona erer. Onay kutusu işaretlendiyse, sistem tüm kuralları geçerli bir strateji içinde değerlendirecek ve tüm kurallar başarısız olursa veya bazı kurallar kısmen bir sonuç bulmayı başarırsa, başarılı bir sonuç bulana kadar değerlendirme için bir sonraki geçerli stratejiye geçecektir. Uygun bir sonuç bulana kadar sonraki geçerli stratejilere geçecektir.

Geçerli bir sonuç bulunamazsa, aşağıdakileri gerçekleştirecektir:

Toplama / Tahsis : Seçilen nakliye kuralı temel alınarak satış sipariş satırında Kısmi / Tahsis yapılmayacaktır. İş akışında daha sonra (sevkıyat sonrası), satış sipariş çizgisi ayarlanabilir veya aynen bırakılabilir.

Pakete Çıkma : Depo Yönetim Çalışma Tezgahında , “Malzeme nakliyesi” türünde strateji setleri için bir yer belirleyici belirleyebilirsiniz. Bu yer bulucu tanımlanırsa, tüm yükleme stratejileri ve müttefik kurallar başarısız olduğunda, sistem bu bulucuyu teslim yeri belirleyici olarak döndürür. Bu, bir geri yükleme seçeneği olarak tanımlanır. Bu yer bulucu ayarlanmadıysa, bir paket bulma bulucu bulamazsa, sistem bir sonuç döndürmez.

2. Strateji (set line) seçim kriterleri

Her bir strateji için, değerlendirilirken diğerinden daha fazla bir strateji seçmek için kullanılacak seçim kriterlerini tanımlarsınız.
Strateji seçim kriterleri şöyledir:

Yerleştirme : Ürün, ürün kategorisi, kaynak bölgesi, kaynak bulma, iş ortağı, iş ortağı grubu.


Toplama / Tahsis : Ürün, ürün kategorisi, hedef bölge, hedef belirleyici, iş ortağı, iş ortağı grubu.

Sipariş Tipi Grubu

Sipariş türlerini sipariş türü gruplarına gruplayabilirsiniz. Dalga planlaması sırasında (dalga planlaması hakkında daha ayrıntılı bilgi için dalga planlama bölümüne bakın), bir sipariş türü grubu belirtildiğinde, bu gruptaki tüm sipariş türleri işleme için alınır.

Ayrıca, gruptaki her Sipariş Tipi için ağırlıklandırma sağlayabilirsiniz. Dalga planlaması sırasında, dalga sıralama kriteri bir ağırlık olarak ağırlığa sahipse, sipariş çizgileri buna göre sıralanır.

Aşağıdakiler Sipariş Tipi Grubu penceresini temsil etmektedir.

Dalga Sıralama Ölçütleri

Bir dalganın içinde işlenecek sipariş satırları için çeşitli sıralama ölçütleri kombinasyonları oluşturabilirsiniz.

Dalga sıralama ölçütleri penceresinde, bir veya daha fazla sıralama kriteri çizgisi oluşturabilir, bir sıralama belirterek hangi ölçütlerden önce hangi ölçütleri belirleyeceğinizi belirleyip ölçütlerin artan veya azalan bir sırada yürütülüp yürütülmeyeceğini seçersiniz.

Aşağıda, dalga sıralama ölçütü penceresi gösterilmektedir.


Aşağıda, sıralama için kullanılabilen seçeneklerin listesi gösterilmektedir.

Negatif Envanter’i yasaklama ve WMS’yi etkinleştirme

Compiere’deki Depo düzeyindeki negatif Envanteri önleme seçeneğine sahipsiniz.
Bu seçenek işaretlendiyse, elle miktarı sıfıra düşerse, tahsis veya sevkiyat yapmak mümkün olmayacaktır.

Sevkıyat kuralındaki “Force” seçeneği devre dışı bırakılacaktır.

Bu kısıtlama, yer belirleyici düzeyde zorlanmaktadır. Yer belirteçindeki elle miktarı negatif hale getirmek mümkün olmayacaktır.

Varsayılan olarak, seçenek işaretli olmayacak ve dolayısıyla negatif envantere izin verilecek.

Negatif miktarlara yol açan işlemler yapıldıktan sonra, sistem tüm negatif bakiyelerin temizlenmediği sürece bu seçenek “Negatif envantere izin verme” olarak değiştirilemez.

Buna ek olarak, WMS ile ilgili işlemler için bir WMS etkin onay kutusu sağlanır. Bu onay kutusu işaretlenirse, WMS işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşaretlenmezse, WMS işlemleri gerçekleştiremezsiniz.

Not: Negatif envanter imza bayrağının işareti kaldırılırsa, WMS etkin bayrağını kontrol edemezsiniz ve bu nedenle WMS işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir.

Depo seviyesinde, varsayılan alıcı ve kademe bulucularını da kurabilirsiniz. Bu konumlandırıcılar, işlemleri gerçekleştirirken veya işlemleri çalıştırırken uygun gelen ve giden kullanıcı arayüzlerinde görüntülenir. İşlem veya işlem düzeyinde her zaman geçersiz kılınabilir.

Aşağıda, Olumsuz Olmayan Envantere İzin Ver bayrağı bulunan Depo ve Konum Belirleyici penceresi gösterilmektedir.

Ürün Sorgulama / Sorgu

Depolarda veya depolar arasında normalleştirilmiş bir envanter görüntüsü görüntüleyebilen bir Kullanıcı Arayüzü sağlanmıştır.

Envanter, elinde ve tahsis edilmiş gibi çeşitli devletlerde görüntülenir.

Depo Görevleri / Görev Listesi

WMS, üç tür görev oluşturabilir. Gelen işlemlerde, teslimat görevleri oluşturulur. Giden operasyonlarda toplama görevleri oluşturulur oluşturulur. Depolama operasyonlarında ikmal görevleri üretilir. Oluşturulan bu görevler, görev listeleri olarak bastırılabilir ve yürütülmesi için operatöre verilebilir.

Her görev temelde bir ürün, bir kaynak bulma, bir hedef belirleyici ve taşınacak miktar ve miktarla ilişkili UOM ile bir taşıma işlemi.

Doküman türü, görevin el koyma görevi, görev seçimi veya yenileme görevi olup olmadığını gösterir.

Belge “Hazırla” işlemi, görevi “Devam Ediyor” durumuna ayarlar.

“Komple” belge eylemi, elle yapılan miktarı güncelleyerek – belirtilen miktarı kaynak konumlandırıcıdan tüketmekle ve hedef yer bulucuya eklemekle sonuçlanacaktır.

İstediğiniz zaman “Operatör” alanını kullanarak bir operatöre görev atanabilir.

Kaynak Bulucu, Hedef Konumlayıcı ve Miktar alanları, “Peşinat Yarat”, “Yayın Dalgası” ve “Yeniden Oluşturma” işlemleri ile doldurulur. Bu alanlar kullanıcı tarafından güncellenemez.

Normal şartlar altında Gerçek Kaynak Konum Belirleyicisi, Fiili Hedef Konum Belirleyicisi ve Fiili Miktarı alanları, ilgili önerilen alanlarla aynıdır.

İstisnai durumlarda Depodaki gerçek görevi yansıtacak şekilde Gerçek Bulucu Bul, Gerçek Bulucu ve Bulundu Adet’i değiştirebilirsiniz.

Hareket miktarı, UOM ürünündeki gerçek miktartan türetilir.

Bazı durumlarda, operatör bir görevi bölebilir. Örneğin, elden çıkarma görevinde, miktar hedef belirleyiciye tam olarak uymuyorsa, operatör, bir miktarın farklı bir yere yerleştirilmesine karar verebilir. Bu durumda, görev “Görevi böl” düğmesine tıklayarak iki göreve ayrılabilir. Bu durumda, orijinal görevdeki hedef miktarı değişmeden kalır, ancak yeni görevin hedef miktarı 0 olarak ayarlanır. Her iki görevdeki gerçek miktarların taşınan gerçek miktara güncellenecek olması gerekir.

Bir görev tamamlandığında, girilen miktar kaynak konumlandırıcıdan tükenir ve hedef belirteçe eklenir.

 • Girilen miktar gerçek miktardan daha düşükse, ek tahsis edilen miktarın ayrılmamış olması gerekir.
 • Görevle ilişkili sipariş için açık gönderim varsa, sipariş hattı için ona yeni bir hat eklenir. Sipariş için açık gönderim yoksa, yeni bir sevkiyat oluşturulacaktır.

Görevler, Depo Görevi Listelerine gruplanabilir. Her bir görev listesi temel olarak, bir operatöre yazdırılabilen ve atanabilen bir grup görevdir.

Depo Görev listeleri, “Peşinat Yarat”, “Salınım Dalgası” ve “Yeniden Oluşturma Yarat” süreçlerinin bir parçası olarak otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu görev listelerini yazdırabilir / yeniden yazdırabilirsiniz.

Aşağıda Depo Görevi Listesi penceresi yer almaktadır.


Aşağıdakiler, tek bir Depo Görevi penceresini temsil etmektedir:


Aşağıda, satış sipariş toplama için örnek bir Seçim Listesi çıktısı bulunmaktadır.


Aşağıdakiler, satış siparişlerinin kümelenmesi için örnek bir Seçim Listesi çıktısını temsil etmektedir.


Aşağıdakiler, bir Paket Atama Listesi çıktısını temsil etmektedir.


Aşağıdakiler, bir Tazeleme Listesi çıktısını temsil etmektedir.

Görev yönetimi

Bir operatör atanan görev listesini tamamladığında depo görevlerinin Compiere’de tamamlanması gerekir.

Görev listesindeki görevleri tamamlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • “Depo Görevi” penceresindeki her görevi sorgulayın, değişiklikleri girin ve görevi tamamlayın.
 • “Görev Yönetimi” penceresindeki görev gruplarını sorgular ve grubu tamamlar.

“Görev Yönetimi” ekranı, aslında, her bir görevi yerine getirmek zorunda kalmadan bir grup görev tamamlamanıza yardımcı olur.

Görevler No Görev Listesine girerek veya başka kriterleri girerek ve “Ara” düğmesini tıklatarak sorgulanabilir.

Ekranda daha sonra arama ölçütlerine karşılık gelen görevler gösterilir.

İstisnalar olmadan tüm görevler tamamlandıysa, tüm görevleri seçebilir ve tamamlamak için “İşlem” düğmesine basabilirsiniz.

İstisnalar için, İşlem düğmesine basmadan önce o belirli görevin gerçek değerlerini (Konum Belirleyiciden Bulucuya ve miktara) girebilirsiniz.

İşlem düğmesi, seçilen bir takım görevleri geçersiz kılmak için de kullanılabilir. “İşlem” düğmesine tıklandıktan sonra uygun belge işlemi (Tamamlandı veya Void) seçilecektir.

En azından görev türünü veya görev listesi numarasını sorgu ölçütleri olarak girmeniz gerekir. Buna ek olarak, görev listesinin oluşturulduğu tarih aralığı ve Sipariş Numarası gibi diğer kriterleri girebilirsiniz.

GİDER İŞLEMLERİ

Başlangıç ​​Noktası Olarak PO / RMA ile Kolaylaştırılmış Alım – Hızlı Makbuz
Compiere’de verimli ve verimli bir pencere kullanarak makbuzları girebilirsiniz.

Ayrıca PO’yu başlangıç ​​noktası olarak bir makbuz girme olanağına sahipsiniz. PO girildikten sonra, PO’dan mevcut ürünler listesinden seçim yapabilirsiniz.

UOM varsayılan olarak Satınalma Siparişi Hattı Üzerinde UOM’dur.

Alınan miktar sipariş edilen miktarı aşarsa bir hata görüntülenir.

İstediğiniz zaman, tüm girdi kümelerini iptal etmeye karar verebilirsiniz.

Tüm girişler tamamlandıktan sonra “Makbuz Oluştur” düğmesini tıklamanız yeterlidir. Bu, Malzeme Makbuzu belgesi oluşturacaktır.

Beklenen miktar varsayılamaz. Bunun yerine, alınan miktarı girmeniz istenir.

Satırlar oluşturulduğunda, Satın Alma Siparişi numarası bir önceki satırdan kopyalanır.

Aşağıdakiler Hızlı Makbuz penceresini (Tek Kayıt görünümü) temsil eder.

Başlangıç ​​Noktası Olarak Ürünü Kolayca Alma – Ürün Tabanlı Makbuz

Makbuzları Compiere’da aerodinamik, etkili bir pencere kullanarak girebilirsiniz.

Ayrıca, Ürünü başlangıç ​​noktası olarak kullanarak makbuz girme olanağına sahipsiniz. Ürün girildikten sonra, ürünü içeren mevcut PO’lar listesinden seçim yapabilirsiniz.
UOM varsayılan olarak Satınalma Siparişi Hattı Üzerinde UOM’dur.

Alınan miktar sipariş edilen miktarı aşarsa bir hata görüntülenir.

İstediğiniz zaman, tüm girdi kümelerini iptal etmeye karar verebilirsiniz.

Tüm girişler tamamlandıktan sonra “Makbuz Oluştur” düğmesini tıklamanız yeterlidir. Bu, Malzeme Makbuzu belgesi oluşturacaktır.

Beklenen miktar varsayılamaz. Bunun yerine, alınan miktarı girmeniz istenir.

Satırlar oluşturulduğunda, Satın Alma Siparişi numarası bir önceki satırdan kopyalanır.

Aşağıdakiler Ürün bazlı makbuz penceresini (Tek Kayıt görünümü) temsil eder.

Satınalma Siparişine Göre Hızlı Makbuz

Hızlı makbuz özelliğini kullanarak tüm ürünlerden oluşan bir paket sipariş satınalma emriyle gerçekleştirebilirsiniz.

Bir satınalma siparişi numarası taradığınızda / girdiğinizde, satınalma siparişindeki tüm satırlar makbuza kopyalanır (malzeme makbuzlarında Oluştur işlevinden benzer şekilde).

Makbuzu, tüm kayıtları bir kerede işleme tabi tutarak tamamlayabilirsiniz.

Aşağıdakiler Express Makbuzu penceresini (Tek Kayıt görünümü) temsil eder.

Çapraz Referans yoluyla ürünlerin alınması

Compiere’daki herhangi bir pencerede, ‘Ürün Çapraz Referansı’ bölümünde belirtilen çapraz referanslardan herhangi birini girerek bir ürün seçebilirsiniz. (Daha önce yalnızca anahtar, ad veya UPC girebilirsiniz).

Alınan Konumlandırıcılara ürünlerin alınması

Alıcı bulma yerlerine ürün almak mümkündür. Uygulama yapılırken, alan belirteçlerin “Available to promise” ve “Available for allocation” işaretli olduğundan emin olun. Bu senaryoda, Alıcı bulma birimindeki miktar, Satış Siparişlerine karşı yumuşak rezervasyon için kullanılabilir. Ancak, bunlar tahsis için kullanılamaz (zor rezervasyon).

Doğrudan stok buluculara da girmek mümkündür (söz verilebilir = evet ve tahsis için kullanılabilir = evet). Bu senaryoda, ürün rezervasyon ve tahsis için kullanılabilir.

Konumlayıcıların alınması genellikle sınırsız kapasiteye sahip olacak ve bu nedenle kapasite kısıtlamaları geçerli değil.

Ürünün Konumlayıcılar Arasında Hareketi

Yer belirleyiciler arasında ürünleri taşımak mümkündür.

Rezervasyon ve tahsis için ürünün mevcudiyeti, yer belirleyicilerin ilgili bayraklarına tabidir.

Miktarı “kullanılabilir” bir durumdan “kullanılamayan” duruma taşımak mümkün olmayacaktır. Başka bir deyişle, mallar bir stok bulucuya taşınmış ve dolayısıyla tahsis için kullanılabilir durumdaysa, malları alıcı bir bulucuya geri götürmek mümkün olmayacaktır.

Operatör ile ilgili Makbuz Gerçekleştirme Makbuzu

Her makbuz için makbuzu yapan operatöre devam edebilirsiniz.

Bunun için özel bir işleme gerek yoktur – sütun tarafından oluşturulan bu bilgiyi takip edecektir.

Ürüne İzin Vermeyin Pakete Çıkmadan Önce Tahsis

Bu işlevsellik, alıcı bulma alanında “Tahsis için kullanılabilir” bayrağını “Hayır” olarak ayarlayarak elde edilebilir.

Alınırken İstisna İşlemleri

Bir alım işlemi yaptığınızda aşağıdaki tutarsızlıklar ortaya çıkabilir:

 • Girilen ürün PO’da olmayabilir (başlangıç ​​noktası olarak PO’lu makbuzlarda)
 • Girilen ürün için PO olmayabilir (ürünü başlangıç ​​noktası olan makbuzlarda)
 • Girilen miktar, sipariş edilen miktarı aşabilir

Yukarıdaki istisnaları işlemek için aşağıdaki mekanizmalar eklenmiştir:

 • Girilen ürün PO’da değilse, operatör aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:
  • PO olmadan bir makbuz girin ve daha sonra makbuzu bir PO’ya eşleyin.
  • Üzerinde ürün bulunan bir PO oluşturun.
 • Ürün için PO yoksa benzer adımlar atılmalıdır. Her iki durumda da çözüm, operatör tarafından manuel olarak düzeltilir.
 • Girilen miktar sipariş edilen miktardan azsa, bu bir hata durumu değil, ürün bir sonraki sevkıyatta bulunabilir veya aynı sevkıyatın farklı bir bölümünde olabilir (örneğin, aynı paletin altındadır).
 • Girilen miktar sipariş edilen miktardan daha büyükse, bu bir hata senaryosu. Bir hata mesajı görüntülenir.

Putaway Önerileri Oluşturma Yeteneği

Mallar alma limanına alındığında, yeterli mal alındıktan sonra eşya yerleştirmeyi seçebilirsiniz.

Bu amaçla “Peşinat Yarat” işlemi kullanılabilir. Bu işleme giriş, bir yer tespit bölgesi veya yer tespiti alıcısıdır. Buna ek olarak, bir ürün veya ürün kategorisi girdi olarak sağlanabilir.

Bu süreç, kaynak bölgesi / konumlandırıcıdaki tüm ürünleri dikkate alır ve bu ürünler için uygun planı değerlendirir. Bir ürün veya ürün kategorisi seçilirse, yalnızca belirtilen ürünler dikkate alınır. Bir Görev Listesi’ne (Paketi Listesi) gruplandırılmış Depo Görevleri’nin bir listesini oluşturacaktır. Önerilen elden çıkarılacak yere sahip her ürün için bir Depo Görevi var.

Görevler varsayılan olarak “Hazır” durumundadır. Belge eylemi parametresini kullanarak görevi bile tamamlamayı seçebilirsiniz. Görev Listesi’nden (Pakete giriş listesi) bir çıktı alabilir ve teslimatı gerçekleştirebilirsiniz.

Yükleme, operatör tarafından tamamlandığında, Görev Yönetimi ekranını kullanarak gerekirse düzeltme yapabilirsiniz. Daha sonra, Envanterde gerekli düzeltmeleri yapacak görevleri tamamlayabilirler.

Depo görevlerini oluştururken, Pakete Getir işlemi, ürünün açık görevlerini arayacaktır. Herhangi bir açık görev varsa, görevi yeniden oluşturmaz. Yerleştirme Görevleri’ni yeniden oluşturmak isterseniz (örneğin, Yerleştirme listesinin son oluşturulmasından bu yana Yerleştirme kuralları değiştiyse), Görev Yönetimi penceresini kullanarak orijinal görevlerini geçersiz kılmak zorunda kalacaklardır.

Aşağıda, Paket Teslimi Yaratma işlemi anlatılmaktadır.

Peşinde Parsiyondaki İstisna İşlemleri

Taşıma sırasında operatör iki istisna bulabilir.

 • Farklı bir yer belirleyici seçmek zorundaydılar (örneğin, önerilen yer bulucuda yetersiz alan varsa).
 • Elden çıkarılan miktar, eşya koyma listesindeki miktardan farklıdır.

Her iki durumda da operatör depo görevini tamamlamadan önce gerçek bulucu ve miktarla güncelleştirmelidir.

ÇIKIŞLI İŞLEMLER

Sipariş Seçimi

Satış Siparişleri’nden çeşitli kriterlere dayanarak talep satırlarını sorgulayabilirsiniz.

Aşağıdaki seçim kriterleri Compiere’de toplanmıştır:

 • Depo: Tahsise ve toplama işleminin yapılacağı depodur.
 • Sipariş No: Bu, belirli bir Satış Siparişi sorgulamak için kullanılabilir. Bu, özel bir Satış Siparişini seçmek ve göndermek istediğiniz özel koşullar altında kullanılabilir.
 • Sipariş Tipi: Bu, belirli bir Sipariş Tipi sorgulamak için kullanılabilir.
 • Sipariş Tipi Grubu: Sipariş tipi grupları, bir dizi sipariş türünü gruplamak için tanımlanabilir.
 • Sipariş Önceliği: Sipariş üstbilgisindeki öncelik ayarına dayanarak siparişleri sorgulamak için kullanılabilir.
 • Müşteri: Bu, belirli bir müşterinin tüm siparişlerini sorgulamak için kullanılabilir
 • Tarih Sıralı Aralık: Bu, belirtilen bir tarih aralığına girilen tüm siparişleri sorgulamak için kullanılabilir.
 • Tarih Promised Range: Belirli bir tarih aralığında teslim edilmesi sözü verilen tüm siparişleri sorgulamak için kullanılabilir.
 • Yük Taşıyıcısı: Bu, belirli bir yük taşıyıcıya sahip tüm siparişleri sorgulamak için kullanılabilir.
 • Ürün: Belirli bir ürünün tüm siparişlerini sorgulamak için kullanılabilir.
 • Ürün Kategorisi: Belirli bir ürün kategorisinin tüm siparişlerini sorgulamak için kullanılabilir
 • Ülke: Ürünün sevkıyatı yapılan ülke budur.

Farklı sorgu ölçütlerine sahip oldukları takdirde, uygulama sırasında müşteri tarafından daha fazla seçim ölçütü eklenebilir.

Seçim kriterleri ile birlikte, sonuçların nasıl sipariş edilebileceğini de belirleyebilirsiniz. Dalga sıralama ölçütlerini ayarlayabilir ve dalga için seçim yapabilirsiniz.

Siparişler, dalga sıralama ölçütlerine göre sıralanır ve geri gönderilir.

Ardından, ayrı ayrı onay kutuları yoluyla satırların bir alt kümesini manuel olarak seçebilir veya işleme sokacak bir dizi satır girebilirsiniz (“İşlemleri işleme” alanını kullanarak). İkinci seçenek için yalnızca belirtilen satır sayısına kadar olan üst satırlar işlenir.

İsteğe bağlı olarak “Toplama Listesi Yarat” bayrağını kontrol edebilirsiniz.

 • İşaretlenirse, seçilen sipariş satırları yalnızca stok durumu açısından kontrol edilmez, aynı zamanda tahsis edilecek ve bir alım listesi oluşturulacaktır.
 • İşaretlenmezse, seçilen sipariş çizgileri yalnızca depo seviyesinde kullanılabilir olup olmadığı kontrol edilecek ve elde bulunan hatları içeren bir dalga oluşturulacak. Tahsisat yapılmaz ve bir seçim listesi oluşturulmaz. Bu ara adım, tahsisat yapılmadan önce sipariş satırlarını incelemenizi sağlayacaktır.
  Seçme listesi oluştur işareti işaretliyse, iki seçim yöntemi arasından seçim yapabilirsiniz:
 • Sipariş Toplama – sonuçta verilen görevler satış siparişine göre gruplandırılacak ve sipariş başına bir tane seçme listesi olacaktır
 • Küme Toplama – Küme boyutunu belirtebilir ve ortaya çıkan görevler, küme boyutu gruplarında seçim listelerinde gruplandırılacaktır. Sıralama düzeni, bölge toplama sırası ve bunu takip eden konum bulma sırası olacaktır.

Bir Nakliye Kuralı seçilirse, gönderim kuralı sipariş düzeyinde geçersiz kılınır.

Niyetiniz kayıtları işleme koymak ve görevler oluşturmak ise, bir evreleme bulucu seçmelisiniz.

Aşağıda Dalga Planlama (Sipariş Seçimi) penceresi gösterilmektedir.

Yayın Dalgası

Dalgalar oluşturulduktan sonra dalga sayısını ve oluşturma tarihi gibi sorgu ölçütleri üzerinden dalgaları sorgulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini kullanabilirsiniz: 1) Siparişleri sonuç kümesi olarak döndürecek özetlenmiş kullanıcı arayüzü veya 2) sipariş satırlarını döndürecek ayrıntılı UI.

İstediğiniz sipariş / sipariş satırlarını seçebilir ve “İşlem” düğmesine basabilirsiniz. Bu seçme görevleri oluşturacak ve bunları uygun seçme listelerine koyacaktır.

Alternatif olarak, tek tek satırlar seçmek yerine, işlenecek satır sayısını belirtebilirsiniz ve sistem bu satırları tahsis eder ve uygun seçme görevleri oluşturur.

Ayrıca, küme boyutunu ve hedef belirleyiciyi (örn., Paketleme istasyonu veya aşamalı alan) belirtebilirsiniz.

Aşağıdakiler yayın dalga kullanıcı arayüzü – ayrıntılı görünümünü temsil etmektedir.


Aşağıdakiler yayın dalga kullanıcı arayüzü özetlenmiş penceresini temsil etmektedir.

Sevk Konsolidasyonu

Bazen gönderilerin birleştirilmesi gerekebilir. Örneğin, ortak bir ülke olan bir dizi gönderim tek bir paletle birleştirilebilir ve daha sonra sevk edilebilir.

Aşağıda gösterildiği gibi bu konsolidasyonları temsil etmek için bir Konsolidasyon Referansı oluşturabilirsiniz.

Birleştirme referansı oluşturulduktan sonra, İş Ortağı’na veya İş Ortağı Grubuna eklenebilir. İş Ortağı seviyesindeki kurulum, İş Ortağı Grubu düzeyinde kurulumun yerine geçer.

Örneğin, Norveç’te İş Ortakları için gönderilen tüm gönderiler bir “Norveç” konsolidasyon referansıyla konsolide edilebilir ve Finlandiya’daki Ticari İş Ortakları için gönderilen tüm gönderiler bir “Finlandiya” konsolidasyon referansıyla konsolide edilebilir.

Aşağıdakiler, Konsolidasyon Başvurusunun kurulabileceği İş Ortağı penceresini temsil etmektedir.

Toplama görevleri tamamlandıktan sonra, ilgili gönderiler otomatik olarak oluşturulur.

Görev Onayı sonrasında, gönderileri sorgulamak ve tamamlamak için gönderim yönetimi penceresine gidebilirsiniz. Konsolidasyon referans, sevkiyat numarası, sipariş, öncelik, sipariş türü, sipariş tarihi, vaat edilen sözleşme, yük taşıyıcısı ve sevkıyat yaratma tarihi gibi çeşitli ölçütleri temel alarak sorgulayabilirsiniz.

Aşağıdakiler sevkiyat yönetimi penceresini temsil etmektedir.

DEPOLAMA İŞLEMLERİ

Bölge Yenileme

Bölge ilişkisi kurulumuna bağlı olarak bölgelere yenileri yapmak için bir işlem çalıştırabilirsiniz. Bu işlemin girdileri Depo ve isteğe bağlı olarak bir bölge olacaktır.

Bölge belirtilmemişse, doldurma ilişkisinin tanımlandığı tüm bölgeler göz önüne alınacaktır. Bir bölge belirtilirse, bu yenileme için düşünülen tek bölge olacaktır.

Bölgedeki tüm yer tespitçileri ikmal için düşünülür. Yer bulucuya bağlı herhangi bir ürün için elle verilen miktar minimum değerin altında ise yenileme için alınacaktır.

Ürünler tanımlandıktan sonra, bölge ilişkileri penceresinde tanımlanan kaynak bölgeleri belirtilen Yenilenme Sırası Numarası sırasıyla dikkate alınır. Yenileme için yeterli miktarda varsa, ürün için yeterli miktar için bir depo görevi oluşturulur.

Miktar, hedef belirleyicinin stoklama UOM’sındadır. Miktar, stoklama UOM’sinde varış yer tespit cihazında belirtilen maksimum miktara kadar yuvarlanır. Örneğin, bir yer belirleyici için azami miktar, ürünün azalea çalı için 20 Adet olarak belirlenirse ve yer tespiti için stoklama UOM’sı 6’lı paket ise; Yer belirleyiciye 3 6’lık paket doldurulur.

Aşağıdakiler Generate Replenishment (İkmali Oluştur) işlemini temsil etmektedir.

Envanter Görünümleri

Depo ve Konumlayıcılar sekmesindeki Depolama Sekmesini kullanarak, her depolama alanı kaydı için şu anda Elle Miktar, Ayrılmış Miktar ve Sipariş Edilen Miktarı sorgulayabilirsiniz.

Depolama Sekmesi, her depolama alanı kaydı için Ayrılan Miktarı da gösterecek şekilde değiştirildi.

Lokasyon veya Depo seviyesindeki toplam miktarlar, Depolama Ayrıntısı Raporunu “Yalnızca Toplamları Göster” modunda çalıştırarak görülebilir. Buna ek olarak, bu bilgiyi Konum Belirleyici Bilgileri penceresinde görebilirsiniz.

Aşağıdakiler, Açık El Miktarı ve tahsis edilen miktarı gösteren Depolama Ayrıntısı rapor düzeninin bir görünümünü temsil etmektedir.

İTHALAT

Yer Belleyici İthalat

Konumlayıcıları içe aktarmanızı sağlamak için yeni bir arabirim tablosu (I_Locator) oluşturuldu.
Diğer içe aktarma işlemlerine benzer şekilde, içe aktarmak istedikleri tüm verileri içeren bir excel e-tablosu oluşturmanız gerekir.

Daha sonra, elektronik tablodaki sütunları, aşağıdaki gibi bir İçe Aktarma Formatı kullanarak tablodaki sütunlarla eşleştirmeniz gerekecektir.

Dosyayı içe aktarmak ve arabirim tablosunu yüklemek için “Dosya Yükleyici Al” işlemini çalıştırabilirsiniz.

Ardından, “Konumlandırıcıyı İçe Aktar” penceresini açıp kayıtları bulma tablosuna almak için “Konumlandırıcıyı İçe Aktar” düğmesine tıklayın. 

Aşağıdakiler “Import Locator” penceresini temsil etmektedir.

RAPORLAR

Sipariş İzleme Raporu

Bu rapor, seçilen zaman periyodundaki gerçekleşme döngüsünün çeşitli aşamalarında Satış Siparişleri hakkında bilgi sağlar.

Belirtilen dönemdeki her gün için aşağıdaki bilgiler bu raporda gösterilmektedir:

 • Seçilecek Hatlar: Seçme görevleri oluşturulduğu ve malların tahsis edildiği ve alımını bekleyen satış sipariş hatlarının sayısı
 • Sevkıyat Hatları: Alınan ve sevkıyat bekleyen satış sipariş hatlarının sayısı
 • Gönderilen Hatlar: Gönderilen satış sipariş hatlarının sayısı
 • Yeni Hatlar: O gün girilen yeni satış sipariş hatlarının sayısı
 • Hatlar Olağanüstü: Henüz tahsis edilmemiş ve halen açık olan satış sipariş hatlarının sayısı.

Aşağıda örnek bir düzen bulunmaktadır.

İşleyici Performansı Raporu

Bu rapor, seçilen zaman periyodunda operatör (işleyici) tarafından tamamlanan toplama, yerleştirme ve doldurma görevleri hakkında bilgi sağlar.

Bu raporda aşağıdaki bilgiler gösterilmektedir:

 • Operatör: Depo görevini yerine getiren operatör
 • Alınan Arabalar: Operatör tarafından gerçekleştirilen seçim görevlerini içeren seçme listelerinin sayısı
 • Alınan Sipariş Sayısı: Alınan operatöre ait Satış Siparişi sayısı
 • Alınan Sipariş Hatları: Alınan operatör tarafından gerçekleştirilen Satış Sipariş hatlarının sayısı
 • Hatların Yerleştirilmesi: Operatör tarafından gerçekleştirilen yerleştirme görevi sayısı
 • Yenilenen Hatlar: Operatör tarafından doldurulan yenileme görevleri sayısı

Aşağıda İşleyici Performansı Raporu yer almaktadır.

Depo Stok Bilgileri Raporu

Bu rapor, eldeki stok miktarları ile ilgili ürün bilgilerini, mevcut ve tahsis edilmiş olarak sunmaktadır. Buna ek olarak, son 7 gün ve son 30 gün içinde tüketim bilgilerini sağlar. Ardından günler, son 30 günlük süre boyunca tüketim temel alınarak gösterilir.

Bu raporda aşağıdaki bilgiler gösterilmektedir:

 • Elle Miktar Miktar: Rapor tarihi itibariyle seçilen depodaki ürünün el ile miktarı
 • Miktar Tahsisi: Halihazırda tahsis edilen ve sevkıyatı bekleyen ürün miktarı
 • Mevcut Miktar: Şu anda ayrılmamış ve “Available to promise” özelliğine sahip bir konumlandırıcıda bulunan ürünün miktarı.
 • Son 7 Gün Tüketilen: Son 7 günde tüketilen ürünün miktarı
 • Son 30 Gün Tüketimi: Son 30 gün içinde tüketilen ürünün miktarı
 • Gün Kapak: Yeni siparişlerin yerine getirilmesi için yeterli miktarda son 30 gün içinde tüketim oranına dayalı olarak gün sayısı.

Aşağıda örnek bir düzen bulunmaktadır.

Konumlayıcı Ziyaret Raporu

Bu rapor, belirli bir ürün için belirli bir süre içinde bir arama motorunun yaşadığı ziyaret sayısıyla ilgili bilgi sağlar.

Bu raporda aşağıdaki bilgiler gösterilmektedir:

 • Pick Visits: Belirleyicinin, toplama amacıyla kaç defa ziyaret edildiği. Seçme, bir Satış Siparişi satırı yerine getirmek için veya depoda başka bir yer tespitini yenilemek için olabilir.
 • Yerinde Teslim Ziyaretleri: Yer saklamanın ziyaretçilerin kaç kez ziyaret edildiği.
 • Yenileme Ziyaretleri: Yerleştirme programının yenilenme amacıyla kaç kez ziyaret edildiği.
 • Total Visits: Toplama, yerleştirme veya yenileme amacıyla yer tespitçisine yapılan ziyaretlerin toplam sayısı.

Aşağıda örnek bir düzen bulunmaktadır.

This post is also available in: İngilizce