İş Süreçleri Modelleme Notasyonu (BPMN Modelleme)

BPMN Modelleme (iş süreçleri modelleme notasyonu), bir süreç modelleme standardıdır. Hem iş dünyasında hem de BT topluluklarında giderek artan bir popülarite sergiliyor. BPMN Modellemenin standardizasyonu üzerinde anlaşmaya varmak için işbirliği yapan birçok organizasyon vardı ve şimdi standart belirlendi, birçok BPM uygulaması standartları karşılayan bir BPMN Modelleme aracı üretmek için acele ediyor.

ProcessMaker piyasadaki ilk açık kaynak ve web tabanlı BPMN Modelleme aracıdır. Web tabanlı ve açık kaynak olmak pek çok avantaj getiriyor. Topluluk sürümü ücretsiz indirilebilir ve kullanılabilir ve etkileşim için sadece bir internet tarayıcısı gereklidir. ProcessMaker BPMN Modelleme aracı yerli BPM tasarımcısı gibi, temiz, sezgisel ve kullanımı kolay bir sürükle-bırak ara yüzüne sahiptir.

BPMN modelleme aracı olarak ProcessMaker’ı kullanmanın avantajı, kullanım kolaylığı ve sadeliğin yanı sıra, çoğu kuruluşun dahili süreçlerini daha sonra otomatikleştirmek amacıyla haritalamak için bir BPMN modelleme aracı aramalarıdır. ProcessMaker sadece BPMN modellemeyi değil otomasyonu da kolaylaştırabilir.

ProcessMaker‘ın CE sürümüyle BPMN modelleme aracını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Sadece ProcessMaker’ı indirin ve tasarıma başlayın. ProcessMaker’ın modelleme özelliğini kullanarak başarılarınızdan memnun olduğunuzda, formları tasarlamaya ve görevlerinize atayabilirsiniz. Bu, süreç haritalama ve modellemeyi izleyen otomasyon safhasıdır.

BPM Yazılımı ile iş süreçleri modelleme

BPM ile iş süreçleri modelleme, süreç yönetiminin mühendislik bölümünü kapsar. İşleri analiz edip yapılışında herkes tarafından örnek alınabilecek metotlar geliştirilerek süreçlerin iyileştirilmesi ve modellenmesi çalışmalarıdır. Düşünülebilecek her alanda uygulanabilir. Çünkü aslında yaşantımız da bir sistemdir. Sistem kavramı ise girdileri işlenerek çıktılara dönüştürülmesi olduğu için işleme aşaması tamamıyla bir süreç tanımını ortaya çıkarmaktadır. Sürecin tanımını yapacak olursak bir iç veya dış müşteriye değer üreten veya mevcut değerine değer katan faaliyettir. Sistem ve süreç kavramlarını birleştirecek olursak sistem içindeki faaliyetlerin tümüne süreç dendiğini söyleyebiliriz. İş süreçleri modelleme, herhangi bir süreçi yeniden veya geliştirerek belirli bir formatta ifade etme çalışmasıdır.

Bir süreç modeli geliştirmede kullanılan format şu şekildedir:

 1. Sürecin amacı
 2. Sürecin kapsamı
 3. Sürecin sahibi
 4. Sürecin elemanları
 5. Sürecin girdileri
 6. Sürecin çıktıları
 7. Sürecin eylemleri
 8. Sürecin tedarikçileri
 9. Sürecin müşterileri
 10. Sürecin hedefleri
 11. Sürecin performans göstergeleri

This post is also available in: İngilizce