Helm Charts Nasıl Oluşturulur?
İlk Helm Charts'ınızı oluşturun!

Bu kılavuz, ilk çizelgenizi oluşturma sürecinde size yol göstererek, bu paketlerin içinde neler olduğunu ve bunları geliştirmek için kullandığınız araçları açıklar. Sonunda, kendi uygulamalarınızı kümenize teslim etmek için Helm kullanmanın avantajlarını anlamış olmalısınız.

3 katmanlı mimariye sahip tipik bir bulut yerel uygulaması için aşağıdaki şema, Kubernetes nesneleri açısından nasıl tanımlanabileceğini göstermektedir . Bu örnekte, her katman bir Dağıtım ve Hizmet nesnesinden oluşur ve ek olarak ConfigMap veya Gizli nesneleri tanımlayabilir . Bu nesnelerin her biri tipik olarak ayrı YAML dosyalarında tanımlanır ve kubectl komut satırı aracına beslenir

Kubernetes'te 3 katmanlı uygulama mimarisi.


Kaynak: https://docs.bitnami.com/tutorials/create-your-first-helm-chart


UNIBRAVO.COM 25 January, 2021
Share this post
Tags
Archive
Satış Ekibi için CRM Programı
Satış Yöneticisi Rehberi