ProcessMaker Kurulumu MacOS
ProcessMaker Installation MacOS

ProcessMaker Kurulumu MacOS

ProcessMaker BPM 3.8'i MacOS'ye nasıl yükledim?

Gereksinimler
XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-macosx.html adresinden indirin
XAMPP'yi yükleme adımları (MySQL 8.1)
XAMPP'yi indirin ve varsayılan olarak yapılandırmayı takip edin, buna XAMPP klasörünün Uygulamalar klasörüne taşınması da dahildir, yükleyici görevde bize yardımcı olacaktır.
“Finder” uygulaması ile “Applications > XAMPP” klasörüne girin ve Apache ve MySQL'i düzenlemek için “XAMPP Control” uygulamasını çalıştırın.
Çalışıp çalışmadığını bu URL'yi kullanarak http://localhost tarayıcınızda test edebilirsiniz.

ProcessMaker'ı yükleme adımları

  • ProcessMaker'ı indirin ve "/Applications/XAMPP/htdocs" klasörüne açın
  • Dosya izinlerini ayarla
  • Apache Web Sunucusunu Yapılandırma
  • Dosya izinlerini ayarla

 Konfigürasyon:

1- /Applications/XAMPP/htdocs‘un içine Processmaker’ı Unzip et

2- İzinleri ayarla

chmod -R 770 /Applications/XAMPP/htdocs/processmaker/shared/

chmod -R 770 /Applications/XAMPP/htdocs/processmaker/workflow/engine/

chmod -R 770 /Applications/XAMPP/htdocs/processmaker/workflow/public_html

 

3- httpd.conf ve httpd-vhosts.conf dosyalarında değişikliği yap

Düzenle /Applications/XAMPP/etc/httpd.conf

#Listen 80'i bul altına 8080 portunu aynen bu şekilde ekle:

Listen 80
Listen 8080

 

#Kullanıcı ve Grubu Aşağıdaki gibi yap! Kendi kullanıcı adına göre değiştir:

User your_macos_username
Group staff

 

# Aşağıdaki satırı bul ve uncomment et

Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

 

/Applications/XAMPP/etc/extra/httpd-vhosts.conf dosyasının alt satırına geç ve aşağıdakileri ekle:


<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs"
ServerName localhost
ServerAlias localhost
ErrorLog "logs/localhost-error_log"
CustomLog "logs/localhost-access_log" common
</VirtualHost>
 
NameVirtualHost 127.0.0.1:8080
#processmaker virtual host   
<VirtualHost *:8080 >
  DocumentRoot /Applications/XAMPP/htdocs/processmaker/workflow/public_html     
  DirectoryIndex index.html index.php     
  <Directory  "/Applications/XAMPP/htdocs/processmaker/workflow/public_html">        
    AddDefaultCharset UTF-8        
    AllowOverRide none        
    Options FollowSymlinks        
    Require all granted    
    RewriteEngine on        
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ /app.php [QSA,L]
    ExpiresActive On
    ExpiresDefault "access plus 1 day"
    ExpiresByType image/gif "access plus 1 day"
    ExpiresByType image/png "access plus 1 day"
    ExpiresByType image/jpg "access plus 1 day"
    ExpiresByType text/css "access plus 1 day"
    ExpiresByType text/javascript "access plus 1 day"
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html    
  </Directory>
</VirtualHost>


Son olarak "XAMPP Control" uygulaması aracılığıyla Apache sunucusunu yeniden başlatırsınız, önce hizmeti durdurun ve yeniden başlatın. İnternet tarayıcınıza (Safari veya Firefox) http://127.0.0.1 girin ve ProcessMaker Kurulum adımlarını izleyin, resmi wiki sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ProcessMaker Kurulumu MacOS
Mehmet Demirel 20 March, 2023
Share this post
Tags
Archive
How do you apply Business Process Management to your business?
İş Süreçleri Yönetimini İşinize Nasıl Uygularsınız?