Belediyelerde Süreç Yönetimi ve ProcessMaker BPM Uygulaması
BPM Projesi - İş Süreçler Yönetimi

Kritik hükümet hizmetlerini dönüştürün

Başarılı devlet BT modernizasyonu, mevcut BT yatırımlarından yararlanmak ve yeteneklerini genişletmek için eski ERP sistemleri üzerinde çalışan yeni iş akışları oluşturmanızı sağlar.

Sorun

Peru Konut Bakanlığı Çevre Ofisi, Bakanlığın konut ve inşaat faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indiren tedbirleri düzenlemekte ve desteklemektedir. Sorumluluklarının bir parçası olarak Çevre ofisi, çevre üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkisi olabilecek büyük inşaat projeleri için sözleşme yapılabilecek şirketlerin kayıtlarını tutar. ProcessMaker'ı kullanmadan önce, kayıt bilgileri Excel e-tablolarında depolayan manuel bir işlemdi.

  • Bir kayıt başvurusunun durumunu belirlemek için zaman alıcı ve uygunsuz süreç

  • Kayıt uygulamalarını değerlendirmek zaman alıcı ve verimsiz

  • Başvuru sahipleriyle dosyalama gereksinimlerini zorunlu kılan denetim izi yoktur.

  • Merkezi bilgilere erişim eksikliği, başvuranların çevresel performanslarının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır

Çözüm

ProcessMaker uygulaması, veri ve yönetim faaliyetlerini merkezileştirerek kayıt işlemini otomatikleştirdi ve bu da daha fazla veri bütünlüğü ve bilgiye erişim ile sonuçlandı. Başvuru durumu artık Bakanlığın portalında görülebilir. İstatistiksel bilgiler, özellikle kayıt işleminin ilk aşamasında toplanan veriler, uygulamaları değerlendirmek için sistemden otomatik olarak üretilebilir.

E-posta sistemleriyle entegrasyon, durum bilgilerinin dağıtımını geliştirdi. Kayıt sürecinde farklı görevleri tamamlamak için belirlenen zaman sınırlarına bağlı olarak, ProcessMaker Ofis başkanına bir uygulamanın gecikmiş olabileceğini belirten e-posta bildirimleri gönderir. Office uygulamaları başlattığında, ProcessMaker, başvuru bilgilerini içeren başvuru sahiplerine otomatik olarak e-posta bildirimleri gönderir, böylece Konut Bakanlığı'nın portalına erişebilir ve başvurularının durumunu görebilirler. Diğer Bakanlık form / belge ve finans sistemleriyle entegrasyon, personelin ödeme ve diğer verileri yakalamasına izin verdi.

Yaratılan Değer

  • Başvuranlar ve personel bir uygulamanın durumunu daha kolay belirleyebildiğinden, hizmet kalitesi arttı

  • Excel e-tablolarını merkezi veri yönetimi ile değiştirerek konut sektörünün çevresel etkisini ölçme yeteneği

  • Başvuruları değerlendirmek için gereken süre azalır, çünkü başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler daha kolay toplanabilir

Belediyelerde Süreç Yönetimi ve ProcessMaker BPM Uygulaması
Mehmet Demirel (SELENSOFT) 29 January, 2020
Share this post
Archive
ProcessMaker Kurulumu MacOS
ProcessMaker Installation MacOS