Openbravo uygulama metodolojisi
Unibravo Metodolojisi

Openbravo uygulama metodolojisi:

Yeni bir müşteri fırsatının her zaman olgun bir statüye ulaştığı her seferinde, fırsat kalifikasyonu ve nihai öneri ile ilgili olarak daha önce yapılan "Hizmetler" ekip çalışmasına dayalı bir uygulama projesi başlar.

Her projenin başlangıcından bu yana Openbravo uygulama metodolojisi takip edilmektedir.

Bu metodoloji, projenin planlanması, koordinasyonu, takibi ve kontrolü, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi için gerekli unsurları ve araçları ekleyen klasik ve çevik veya yinelemeli metodoloji bileşenlerinin ve proje yönetimi için belirli bir metodolojinin bir kombinasyonunu sağlar.

Verilen bileşenlerin her biri destek belgeleri ve araçları içerir ve bir dizi iyi uygulama ile tamamlanır.

Genel bakış

Openbravo uygulama metodolojisi aşağıda açıklanan aşamaları içerir:

 • Hazırlık adımı, gerekli planlama ve planlama yoluyla gerekli insani ve teknik kaynakları tahsis etmeyi amaçlamaktadır.

 • Bu aşamada taraflar doğru personel ve proje planlaması üzerinde anlaşırlar, bir başlangıç ​​toplantısı planlanır, böylece ilgili tüm taraflar hizalanır ve gerektiğinde müşteriye ilk eğitim verilir.

 • Tanımlama adımı, gerekli olan belirli sistem işlevselliğini ve varsa diğer sistemlerle entegrasyonunu tanımlamayı amaçlamaktadır.

 • Bu aşamada, gerekirse "İşlevsel Tasarımlar" ve veri taşıma stratejisi ile birlikte müşteri gereksinimlerinin ayrıntılı bir tanımı oluşturulur. Aynı şekilde, gerekli arayüzler de tanımlanır ve tasarlanır.

 • Yinelemeli prototip oluşturma adımı, bir sistem prototipinin yinelemeli yapılandırılması ve oluşturulması yoluyla müşteri iş gereksinimlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

 • Bu aşamada bazı faaliyetler gerçekleşir, bunlar:

 • Geliştirme ortamının doğru boyutlandırma ile montajı

 • Openbravo Professional Edition geliştirme örneğinin etkinleştirilmesi

 • Müşteri tarafından isteniyorsa ilk yapılandırma ve özelleştirmeler

 • Teknik Tasarım oluşturma

 • Üretim çevresi altyapısının boyutlandırılması

 • Gerekirse arayüzlerin, veri yükleme programlarının ve standart dışı işlevlerin geliştirilmesi.

 • Birim testinin tanımı ve yürütülmesi

 • Son hazırlık aşaması, eğitim, göç ve belgelendirme gibi faaliyete başlamadan önce bu görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

 • Bu aşamada, varsa son veri yükü ve son kullanıcı eğitimi ile birlikte entegre bir test yürütülür.

 • Canlı yayına geçin ve Destek adımı, sistem yayına girdikten ve garantinin başlamasından sonra destek hizmetini ayarlamayı amaçlamaktadır.

Önceki adım tamamlandığında, Openbravo müşterinin üretim modunda çalışmaya başlayabileceğini düşünmektedir. Bu aşamada uygulama ekibi, taraflar arasında imzalanan ilgili "Hizmet Seviyesi Anlaşmasına" uygun olarak go-live'u destekler ve müşteri desteğini ve bakımını garanti eder.

Aşağıdaki görüntü, hazırlık, tanımlama ve yinelemeli prototip aşamaları sırasında uygulama ekibi veya müşteri tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin ayrıntılı bilgilerini göstermektedir.

Belirli bir düzenlemenin yazar kasa sisteminin veya iş süitinin düzgün çalışması için gereken özel belgelerin sağlanmasını gerektirebileceği ülkeler için bu belgelerin sağlanmasının hizmetin bir parçası olacağını belirtmek önemlidir.

Ek olarak, müşterinin her kilometre taşını ve teslim edilebilirliğini doğrulaması ve ayrıca Go-Live'a "nihai" bir onay vermesi gerektiği için, her aşama için müşteri kabul kriterleri de tanımlanır.

 • "Hazırlık" adımı, müşterinin "Çalışma Planını" doğrulamasını gerektirir

 • "Tanım" adımı, müşterinin "İşlevsel Tasarımlar" ı doğrulamasını gerektirir.

 • "Yinelemeli Prototipleme" adımı, müşterinin teslim edilen prototipleri doğrulamasını gerektirir.

Uygulama Metodolojisi 1

Implementation MethodologyI.jpg

Aşağıdaki görüntü, son hazırlık ve yayına geçme ve destek aşamaları sırasında uygulama ekibi veya müşteri tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin ayrıntılı bilgilerini göstermektedir.

Ayrıca, daha önce açıklandığı gibi bu son aşamaların her biri için müşteri kabul kriterleri de tanımlanmaktadır. Bu durumda, örneğin "Nihai" adım, müşterinin sistemi entegre etmesini ve son veri geçişiyle aynı şekilde başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra sistemi sertifikalandırmasını gerektirir.

Uygulama Metodolojisi 2

Implementation MethodologyII.jpg

Son olarak, gerekli olan her müşteri doğrulamasının müşteri tarafından Openbravo tarafından sağlanan ilgili belgede imzalanacağını belirtmek önemlidir.

Roller

Uygulama ekibi boyutlandırması projenin karmaşıklığına ve kapsamına bağlıdır.

Genel olarak, Openbravo ürünlerinin, hizmetlerinin veya faaliyetlerinin sağlanmasında rol alan roller:

Aşağıdakilerden sorumlu bir Proje Yöneticisi:

 • projelerin ilk adımlarının tanımı, proje planlama ve kontrolü ile proje doğrulaması ve tamamlanması

 • proje süreç takibi ve ekip koordinasyonu

 • değişim yönetimi

 • Risklerin tanımlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması

 • Kapsam değişikliği yönetimi

 • ve sorun giderme

Geliştiriciler ekip üyeleri Teknik Tasarım oluşturma, Birim testi, arayüzlerin geliştirilmesi gibi tüm teknik görevlerden sorumludur.

Fonksiyonel şartname oluşturma, entegre test, eğitim ve benzeri ile ilgili tüm görevlerden sorumlu fonksiyonel ekip üyeleri.

Bu metodoloji kapsamında bir Openbravo ortağı tarafından gerçekleştirilen projelerde yetkili kişiler Openbravo sertifikalı ortak personel talebine göre tahsis edilecektir. Ek bilgi için Ortak Programı gereksinimlerini ziyaret edin.

Faaliyetler ve belgeler

Openbravo, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, dahil edilen görevin ve her bir uygulama projesi aşamasında beklenen kontrol ve sonuçların açık ve ayrıntılı bir tanımına sahiptir:

Implementation Methodology PhaseI

ImplementationMethodology PhaseI.jpg

Openbravo ortakları şunlara erişebilir:

 • "Uygulama Metodolojisi" sunumu

 • "Openbravo uygulama metodolojisine genel bakış" web semineri

 • ve "Belge" şablonları ve örnekleri

Openbravo uygulama metodolojisi
Mehmet Demirel (SELENSOFT) 20 July, 2020
Share this post
Tags
Archive
Openbravo Üretim ve Hizmet Sunumu
Openbravo Ticaret Paketi