Alfresco Smart Folder nedir?
What is a Smart Folder?

Alfresco Akıllı Klasör nedir?

Akıllı Klasörlerin yapısını anlamak için bu bilgileri kullanın.

Bu bilgiler öncelikle iş analistlerine ve sistem yöneticilerine yöneliktir.

Akıllı Klasör, bir sorgunun sonuçlarını klasör biçiminde görüntüler. "Akıllıdır", çünkü arşivde onu temsil edecek fiziksel bir klasör yoktur ve sonuçlar dinamik olarak oluşturulur. Örneğin, video formatına sahip oluşturduğum tüm dosyaları içermek için Video dosyalarım adlı bir Akıllı Klasör oluşturulabilir. Video dosyalarım klasörünü her açtığımda, arama sorgusu çalıştırılır ve tüm video dosyalarım, onları oluşturduğum deponun neresinde olursa olsun o klasörde bulunur.

Şema, fiziksel bir dosya sistemini ve belirli bir müşteriyle ilgili dosyaları içerecek şekilde Akıllı Klasör yapısının nasıl oluşturulduğunu gösterir:

Physical repository shown on the left with folders and files that relate to a customer.  These are brought together into a new Smart Folder structure in Alfresco

Akıllı Klasörler, Akıllı Klasör Şablonu çalıştırıldığında oluşturulur. Akıllı Klasör Şablonu şunları içerir:

Bir klasör adı

Klasöre bir kullanıcı tarafından erişildiğinde yürütülecek sorgu

Kullanıcının Akıllı Klasöre bir dosya ekleyebilmesi için isteğe bağlı bir dosyalama kuralı (ve dosya, o klasörün sorgusuna göre dosyalanır)

Dosyalar tarafından miras alınabilen veya değer yayılımı için kullanılabilen isteğe bağlı bir özellik listesi

Akıllı Klasörlerin sınırlı bir eylem kümesi vardır:

Ekle / Oluştur: Bir Akıllı Klasöre dosya ekleyebilirsiniz. Dosya, dosyalama kuralı tarafından belirtildiği gibi fiziksel bir klasöre yerleştirilir.

Güncelleme: Akıllı Klasördeki dosyaları güncelleyebilirsiniz. Bir özelliğin güncellenmesi, bir dosyanın geçerli Akıllı Klasörden kaldırılmasına neden olabilir (çünkü artık sorgu kriterlerini karşılamamaktadır).

Dosyalar için Silme, Düzenleme Özellikleri, Sıkıştırmayı Açma, Eşitleme, Konum Bulma, Taşıma ve Kopyalama eylemleri desteklenmemektedir.

Akıllı Klasörün kendisi, Akıllı Klasör Şablonu haricinde Alfresco İçerik Hizmetlerinde düzenlenemez. Akıllı Klasör Şablonları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Akıllı Klasör Şablonu Uygulama.

Fiziksel klasörler, fiziksel klasör sorgu kriterleriyle eşleştiği sürece Akıllı Klasörler içinde görüntülenebilir.

Alfresco Smart Folder nedir?
Mehmet Demirel 27 November, 2020
Share this post
Archive
Alfresco Community'de Abonelik Hizmetini Etkinleştirme
Enabling the Subscription Service