Alfresco Process Infrastructure Deployment

Alfresco Süreç Altyapısı Dağıtımı

Proses uygulamalarınızı modellemek ve dağıtmak için Alfresco Activiti Enterprise (AAE) altyapısını kurmak için Helm şeması:

 • Alfresco Kimlik Hizmeti

 • Modelleme Hizmeti

 • Modelleme Uygulaması

 • Dağıtım Hizmeti (isteğe bağlı)

 • Yönetici için Admin App Uygulaması

Kurulduktan sonra yeni AAE uygulamalarını dağıtabilirsiniz:

 • Dağıtım Hizmetini (Deployment Service) kullanarak Yönetici Uygulaması Admin App aracılığıyla

 • alfresco-process-application Helm çizelgesinin manuel olarak özelleştirilmesi.

Mevcut tüm değerler için, README.md grafiğine bakın.


Ön koşullar


Cluster kurulumu

Tercih ettiğiniz prosedürü izleyerek bir Kubernetes kümesi kurun.

Helm Kurulumu

Helm'in en son sürümünü yükleyin.


Giriş

Bir nginx-ingress yüklenmeli ve harici bir DNS adresine bağlanmalıdır, örneğin:

helm install ingress-nginx --repo https://kubernetes.github.io/ingress-nginx ingress-nginx

Kurulum için namespace yapılandırın:

export DESIRED_NAMESPACE=${DESIRED_NAMESPACE:-aae}

quay-registry-secret Ekleyin. Kurulum için namespace'de quay.io'dan imajları çekmek için kullanıcı adınızı ve şifrenizi set ederek erişiminizi yapılandırın:

kubectl create secret \
  --namespace $DESIRED_NAMESPACE \
  docker-registry quay-registry-secret \
    --docker-server=quay.io \
    --docker-username="$QUAY_USERNAME" \
    --docker-password="$QUAY_PASSWORD" \
    --docker-email="none"

AAE lisans dosyasının konumunu ayarlayın

kubectl create secret \
 --namespace $DESIRED_NAMESPACE \
 generic licenseaps --from-file \
 "$AAE_LICENSE_FILE"~/Downloads/activiti.lic"

Ana Helm ortam değişkenlerini ayarlayın:

export HELM_OPTS+=" --debug \
  --namespace $DESIRED_NAMESPACE \
  --set global.gateway.http=${HTTP} \
  --set global.gateway.domain=${DOMAIN}"
 • Helm Charts'da HTTP veya HTTPS kullanan harici URL'ler isteyip istemediğinize bağlı olarak HTTP true veya false olarak ayarlanmalı.

 • DOMAIN, DNS etki alanınızdır


Ortama özgü değişkenler ayarla


Docker Desktop için

export PROTOCOL=http
export DOMAIN=host.docker.internal

Helm env değişkenlerini ayarlayın

export HTTP=$(if [[ "${PROTOCOL}" == 'http' ]]; then echo true; else echo false; fi)
HELM_OPTS+=" --set global.gateway.http=$HTTP \
 --set global.gateway.domain=$DOMAIN"
UNIBRAVO.COM 29 January, 2021
Share this post
Tags
Archive
ACS, APS ve ADF ile Doküman ve Süreç Entegrasyonu
ACS 6.0, APS 1.9 ve ADF 2.6 ile İçerik ve Süreç Çözümleri Oluşturma