Alfresco Performans Sorunlarından Kaçınma
Alfresco ECM'mi Nasıl Daha Sağlıklı Tutabilirim?

Alfresco ile ilgili en güzel şeylerden biri bir derya olmasının dışında, hem Windows hem de Linux sunucularında kurulumu basitleştirmek için hepsi bir arada kurulum paketleri sunmasıdır. Birkaç tıklama ile, bir Alfresco deposunu birkaç dakika içinde açıp çalıştırabilirsiniz. Bu, özellikle geliştirme ortamları kurarken kullanışlıdır.

Not: Gerçi 6.2'den itibaren Alfresco bir exe veya run dosyası üretmeyi terketti, bu işi Bitnamiye bırakmışa görünüyor. Bununla beraber Alfresco Docker, Kubernetes Deployment ve Zip Distribution ile kurulum seçeneklerini sunmaya başladı. 

Hepsi bir arada yükleyiciyi kullanırken, depo yapılandırmasının bir kısmı, bir PostgreSQL veritabanı, Solr ve / veya LibreOffice dağıtımı yapıp yapmama gibi kurulum sihirbazındaki soruları nasıl yanıtladığınıza bağlı olarak belirlenir. Diğer yapılandırma, Alfresco Java sanal makinesine (JVM) ayrılacak bellek miktarı gibi, Alfresco'nun dağıtıldığı ortama göre yükleyici tarafından otomatik olarak belirlenir. Alfresco, yapılandırmanın geri kalanında bir tahminde bulunur ve depoyu varsayılan yapılandırma değerleriyle konuşlandırır. İçeriğin hacmine ve Alfresco için kullanım amacınıza bağlı olarak, varsayılan yapılandırmanın bazıları sistem performansını iyileştirmek için kapıdan çıkar çıkmaz değiştirilebilir.


Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:


"Sıfırıncı Gün" Yapılandırması

Depoyu optimize etmek için Alfresco’nun önerdiği sıfırıncı gün yapılandırma kılavuzunu kullanmak depo performansını önemli ölçüde artırabilir. Sıfırıncı gün yapılandırmasında ele alınan konulardan bazıları şunlardır:


Kullanılmayan Özellikleri Devre Dışı Bırakma
  • JVM Ayarı

  • Veritabanı Ayarları

Sıfırıncı gün yapılandırmasıyla ilgili ek ayrıntılar, diğer gönderimizde bulunabilir.


Solr Index Sunucu Dağıtımı

Alfresco ile dağıtılan Solr dizin sunucusu, sistem performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Tam metin indeksleme ve arama, işlemci ve bellek yoğun olabilir. Alfresco all-in-one kurulum paketleri, Solr'ı depo ile aynı Tomcat ve JVM örneğine dağıtır. İçerik hacmi, özellikle tam metin dizine eklenebilir içerik arttıkça, aşağıdakileri öneriyoruz:

Solr'i Alfresco deposu ile aynı sunucuda ayrı bir Tomcat / JVM'ye dağıtın. Bu, içerik hacmine bakılmaksızın tüm müşterilerimize önerdiğimiz en iyi uygulamadır ve ek lisans gerektirmez. Ayrı bir JVM üzerine konuşlandırma, havuz ve dizin sunucusu için JVM parametrelerinin bağımsız olarak ayarlanmasına izin verir. Ayrıca, dizin sunucusuyla ilgili herhangi bir sorunun depoyu aşağı indirmesini önleyen bir izolasyon katmanı sağlar.

Solr'ı Alfresco deposundan ayrı bir sunucuya kurun. Bu model Alfresco'dan ek lisans gerektirse de, tam metin indeksleme iş yükünü Alfresco sunucusundan farklı donanımlara aktarır. Bu model, yüksek hacimli içeriğe ve tam metin dizine eklenebilir içeriğin yüksek alım oranlarına sahip sistemler için önerilir.

Tam Metin İndeksleme

Alfresco, sisteme eklenen belgelerin metin aranabilir formattaki içeriğini otomatik olarak indeksler. Tam metin arama, Alfresco tarafından sağlanan güçlü bir özelliktir. Ancak, yeni bir sistemi uygularken, tam metin aramanın gerekli bir özellik olup olmadığını göz önünde bulundurmak önemlidir. Aksi takdirde, özellikle yüksek hacimli sistemlerde performansı önemli ölçüde artırmak için tam metin dizini oluşturma devre dışı bırakılabilir. Tam metin indeksleme, sistem genelinde veya içerik modeli yapılandırması aracılığıyla ayrı nesne türleri için devre dışı bırakılabilir.

Tam metin indekslemenin gerekli olmayabileceği bir duruma örnek, yüksek hacimli müşteri faturaları içeren bir Alacak Hesapları sistemi olabilir. Muhtemelen, aranması gereken meta veriler, içerik modelinin bir parçası olarak önceden yapılandırılmış olmalıdır. Tam metin araması genellikle bu tür belgeler için kullanışlı değildir çünkü çoğu fatura aynı veya benzer metni içerecektir.


Küçük resimler

Alf 4.2'den itibaren Alfresco, arşive yüklenen içeriğin küçük resimlerini otomatik olarak oluşturur. Küçük resimleri görme yeteneği, Alfresco Share arayüzü aracılığıyla ortaya çıkan güzel bir özelliktir. Ancak küçük resimlerin oluşturulması işlemci açısından yoğun olabilir. Alfresco uygulamanız Share arayüzünü kullanmıyorsa ve / veya küçük resimler için kullanımı yoksa, otomatik küçük resim oluşturmayı devre dışı bırakmak, özellikle yüksek içerik besleme oranlarına sahip sistemler için sistem performansını artırabilir. Küçük resimleri devre dışı bırakmak, içerik depolama gereksinimlerini de azaltabilir. Otomatik küçük resim oluşturma, aşağıdakileri alfresco-global.properties dosyanıza ekleyerek kolayca devre dışı bırakılabilir:

#Automatic Thumbnail Generation - Disable if thumbnails are not needed 
system.thumbnail.generate=false


Alfresco Performans Sorunlarından Kaçınma
Mehmet Demirel (SELENSOFT) 14 March, 2021
Share this post
Tags
Archive
Alfresco'nun bir üretim ortamı için SSL yapılandırması
Alfresco Configure SSL for a production environment