Alfresco Keycloak Yapılandırması
Alfresco Süreç Yönetimi Keycloak Yapılandırması

Alfresco Süreç Yönetimi Keycloak Yapılandırması

Alfresco Process Services Keycloak Yapılandırması

APS (Alfresco Süreç Hizmetleri), Keycloak kullanılarak kimlik doğrulaması yapacak şekilde yapılandırılabilir. Keycloak yapılandırması, Process Services için Tekli Oturum Açma (SSO) yeteneklerini desteklemek için mevcut Kimlik Sağlayıcılar ve kullanıcı veritabanları için entegrasyon seçenekleri sağlayabilir.

Keycloak, Process Services ile kimlik doğrulaması yapmak için OpenID Connect protokolünü kullanır.

SAML 2.0 ve OAuth 2.0 gibi kimlik doğrulama protokolleri, Keycloak tarafından desteklenir. LDAP ve Active Directory (AD) sağlayıcıları, kullanıcı federasyonu için Keycloak içinde yapılandırılabilir.

Keycloak'ın Process Services ile kimlik doğrulaması için ayrı olarak indirilmesi ve yapılandırılması gerekir.

Alfresco Keycloak Yapılandırması
Mehmet Demirel 1 December, 2020
Share this post
Archive
What is Keycloak?
Keycloak Server Administration