Alfresco 2019 Benchmark Karşılaştırması
Alfresco 2019 Benchmark Karşılaştırması: Özellikler, İşlevler ve Yetenekler

Alfresco 2019 Benchmark Karşılaştırması: Özellikler, İşlevler ve Yetenekler


Alfresco'yu değerlendirmekle ilgileniyor musunuz?

Bu seçkin yazılım paketinin, tüm Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) işlevselliğini ne kadar iyi desteklediğini tutarlı bir raporda görün. Yazılım modül modül ve bir Excel dosyası olarak ayarlanmış bu yetenek raporunun tam versiyonunda, Alfresco'nun 1.161 bireysel işlevi ve özelliği tam olarak nasıl desteklediğini araştırır ve güçlü ve zayıf yönlerini vurgular. Ayrıca, bu özelliklerin tam olarak nasıl desteklendiğini de görebileceksiniz (örneğin, doğrudan yazılıma dahil edilmiş veya değişiklikler, eklentiler veya üçüncü taraf desteği yoluyla kullanılabilir hale getirilmiş).

Bu rapordaki materyali kendi başınıza toplamanız önemli miktarda zaman alacaktır. Zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz, bu nedenle satıcı web sitelerini inceleme, video izleme ve satıcıları sorgulama işini TEC uzmanlarına bırakabilirsiniz. Ürün yetenek raporu ile Alfresco'nun ECM işlevselliğine ve ilgili güçlü ve zayıf yönlerine ayrıntılı bir genel bakış elde ederken zamandan, paradan ve kaynaklarınızdan tasarruf edin.


Piyasadaki Ortalama ECM Ürünlerine göre Alfresco'yu İnceleyin

Tam kapasite raporu ile Alfresco'nun özellik bazında kapsamını 14 modülde analiz edebiliriz. Bu modüllerde toplam 1.161 işlev ve özellik bulunmaktadır. Alfresco yazılımının, ilk on modüldeki ortalama ECM yazılım çözümüne kıyasla nasıl olduğuna bakalım:

Belge ve Kayıt Yönetimi

Alfresco, Belge ve Kayıt Yönetimi özelliklerinin % 95'ini kapsıyor; bu, rakip yazılımların bu özelliklerin ve işlevlerin ortalama % 83'ünü kapsadığı göz önüne alındığında etkileyici. Bu destek, Alfresco yazılım sistemi için dikkate değer bir üstünlük yaratır.

Arama ve Dizin Oluşturma Yönetimi

Alfresco, ECM yazılım paketleri dizinindeki ortalama çözüme kıyasla (Alfresco yazılımı için % 93'e karşı piyasa ortalaması için % 90), Arama ve Dizin Oluşturma Yönetimi nitelikleri için çok iyi bir kapsam sunar.

Sürüm Kontrolü ve Yönetimi

Alfresco, Sürüm Kontrolü ve Yönetim özelliklerinin % 60'ını kapsar. Bu, Alfresco yazılım çözümü için önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır, çünkü rakip ECM yazılımı buradaki özelliklerin ve işlevlerin ortalama % 82'sini kapsamaktadır.

Kişiselleştirme Yönetimi

Kişiselleştirme Yönetimi modülünde Alfresco, özelliklerin % 80'ini destekleyen iyi bir kapsama alanına sahiptir. Diğer ECM yazılım paketlerinin sunduğu ortalama destek % 89'dur. Bu, Alfresco yazılımını Kişiselleştirme Yönetiminde hafif ancak algılanabilir bir dezavantaja sokar.

Portal Desteği

Alfresco, etkileyici bir % 100 Portal Desteği özelliklerini destekler. Ortalama bir rakibi (% 83) geride bırakan bu üstün kapsama alanı ile Alfresco yazılım paketi gözlemlenebilir bir avantaja sahiptir.

İş akışı yönetimi

Bu modülde Alfresco, özelliklerin ve işlevlerin % 70'ini desteklemektedir. Bu tatmin edicidir, ancak geliştirilebilir. Diğer ECM yazılım paketleri, İş Akışı Yönetimi işlevlerinin ve özelliklerinin ortalama % 87'sini kapsar ve en iyi dereceli çözüm % 100'ü kapsar, bu da Alfresco yazılımının burada gözle görülür bir dezavantajda olduğu anlamına gelir.

İçerik Yazma

Alfresco, İçerik Yazma özelliklerinin %77'sini kapsar. Bu fena değil ancak rakiplerinin Alfresco için hafif ama gözlemlenebilir bir dezavantajı temsil eden bu modül için özelliklerin ortalama % 83'ünü desteklediği düşünüldüğünde rekabet avantajı elde etmek için geliştirilebilir.

İçerik Edinme

İçerik Edinmede, Alfresco özelliklerin % 90'ını kapsar. Bu oldukça etkileyicidir, ancak rakiplerinin bu modül için karakteristiklerin ortalama % 91'ini kapsadığı ve Alfresco için küçük bir dezavantajla sonuçlandığı göz önüne alındığında, rekabetçi bir liderlik elde etmek için geliştirilebilir.

İçerik Toplama

Alfresco, İçerik Toplama özelliklerinin ve işlevlerinin % 50'sini destekler. Piyasadaki diğer ECM yazılım sistemleri, bu modülde ortalama % 78 kapsama alanıdır, yani Alfresco yazılımının burada önemli bir dezavantajı vardır.

Çıktı ve İçerik Sunumu

Alfresco, Çıktı ve İçerik Sunumu özelliklerinin % 49'unu kapsar. Bu modülün ortalama % 83 kapsama alanı olan rakiplerinden önemli ölçüde yetersiz kaldığı için bunun iyileştirilmesi gerekiyor.


Alfresco ile Pazar Karşılaştırmasının Sonuçlandırılması

Alfresco, piyasa ortalamasıyla karşılaştırıldığında, yukarıda listelenen on modülde ortalama ECM çözümünden yalnızca% 35 daha iyi performans gösterir. Bu destek geliştirilebilir ve Alfresco'nun bir ECM yazılım sistemi için alışveriş yapan alıcılar için kısa listenin bir parçası olma ihtimalinin düşük olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, yazılım alıcılarının hangi modüllerin başarıları için kritik olduğunu dikkatlice belirlemeleri ve kısa listeye alınmış herhangi bir yazılımın bu belirli alanlarda yeterli kapsama alanı sunduğundan emin olmaları önemlidir.

Yetenek raporu, yalnızca Alfresco'nun ECM özelliklerine yönelik desteğine odaklanmıştır. Bu nedenle, alıcıların bir ECM çözümü seçerken akıllarında olabilecek herhangi bir işlevsel, teknik veya ticari önyargıyı kabul etmez. Bunlar, kullanıcıların gereksinimlerinin gerçeklerini ve paydaşların ihtiyaçlarını yansıtabilir veya finansal, politik veya psikolojik faktörleri içerebilir. Elbette, herhangi bir kıyaslama sonucu, gerçek dünyadaki bir karar verme sürecinin inceliklerini hesaba katamaz. Kapsamlı deneyimlerimizden bildiğimiz gibi, yazılım seçim süreçleri her zaman bazı öznellik unsurlarını koruyacaktır.

Araştırmanıza, yazılımın 14 modülün tamamı üzerinden 1.161 ayrı özellik ve işlev desteğini özetleyen eksiksiz Alfresco Yeteneklerini test edebilirsiniz. Veya sizinki gibi şirketlerin geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve daha uygun maliyetli akıllı, haklı yazılım seçimleri yapmasına yardımcı olan UniBravo Danışmanını kullanabilirsiniz.

Yazılım seçim projenizin tamamı veya bir kısmı için karar verme uzmanlarımızdan da yardım alabilirsiniz. Başlamak için bize ulaşabilirsiniz.

UNIBRAVO.COM 28 February, 2021
Share this post
Tags
Archive
Alfresco ile içerik modelleme
Alfresco'da içerik modelleme nasıl yapılır?