Activiti 7 Çalışma Zamanı Paketi Oluşturma
How to Activiti 7 Runtime Bundle Building?

Activiti 7 Çalışma Zamanı Paketi Oluşturma

Activiti 7 Runtime Bundle, yürütmek istediğimiz iş süreçlerini içerir. Bir Runtime Bundle, iş süreçlerini yürütür. İstemcilerin iş sürecini başlatmak ve iş süreciyle etkileşim kurmak için konuşabilecekleri kendi ReST API'sine sahiptir. Burada bir Örnek Çalışma Zamanı Paketi projemiz var, bu nedenle süreç tanımımızla (process definition) özel bir Çalışma Zamanı Paketi oluşturmayı çoğaltmayı isteyebiliriz.

Bir Runtime Bundle, süreç motorunun bulut sürümüdür yani cloud process engine'dir. Activiti'yi (süreç motoru) bir hizmet olarak ifşa ederseniz, bir Runtime Bundle tanımlamış olursunuz. Aşağıda Activiti Runtime Paketleri hakkında bazı gerçekler yer almaktadır:

Activiti 7 bağlamında, bir Çalışma Zamanı Paketi, değişmez bir süreç tanımları kümesini yürütmekten sorumlu olan süreç motorunun sabit (durağan) bir örneğini temsil eder.

Yeni süreç tanımlarını bir Runtime Bundle'a dağıtamazsınız, bunun yerine güncellenmiş süreç tanımlarınız için Runtime Bundle'ınızın yeni bir değişmez sürümünü oluşturursunuz.

Çalışma Zamanı Paketleri, senkronize bir ReST API ve bir asenkron Mesaj Tabanlı API sunar.

Çalışma Zamanı Paketleri, varsayılan bir ActivitiEventListener kullanarak olayları yayar (Dahili Process Engine olaylarını dinler ve bunları mesajlara dönüştürür).

Bir Hizmet Görevi (BPMN) yürütüldüğünde, Runtime Bundle Entegrasyon Olayları yayınlar, böylece Sistemden Sisteme entegrasyon gerçekleştirebiliriz. Bu Entegrasyon Etkinlikleri, entegrasyonları gerçekleştirmek için Activiti Bulut Konektörleri tarafından alınacaktır.

Aşağıdaki resim göstermektedir:


Spring Boot uygulamasının üzerine bir Runtime Bundle uygulanabilir. Örnek Çalışma Zamanı Paketini, bir test sürüşü için aldığımız kullanıma hazır Tam Örneğin bir parçası olarak dağıtacağız. Dolayısıyla,  Example Runtime Bundle ve Sample Runtime Bundle'ımız aynı yayın dağıtımında yan yana yaşayacak:Kaynak: https://hub.alfresco.com/t5/alfresco-process-services/activiti-7-deep-dive-series-building-deploying-and-running-a/ba-p/288404


UNIBRAVO.COM 2 February, 2021
Share this post
Tags
Archive
Activiti Cloud 7 Sorular
Activiti 7 Cloud Anlama Çabaları: Sorular ve Cevaplar