Ürünler, parçalar, ürün ağaçları, müşteriler, satıcılar, personeller vs. Şirketinizin ana veri yönetimi (ürünler, müşteriler, satıcılar, vb), uyumu, garanti ve süreçlerin takibi için temel bir yönetim modülüdür. Openbravo ERP, şirketinizin anahtar verisine yardım eder ve merkezileştirir ayrıca her alanda farklı şirket süreçlerinde bütün alanlar arasında bilgilerin hızlı ve kolay akışını kolaylaştırmak için yardımcı olur. Ana verileri tek noktadan yönetmenin faydaları arasında ; duplike ana verilerle karşılaşmama durumu ve ana verileri bir defada birden fazla sistemde yaratmanın kolaylığı verilebilir.

Ürün ve Bileşenler.

-Ürün kategorileri.

-Ürün indeksleri: Ürün türleri (malzeme, hizmet, maliyet), her biri için özel yönetim. Her ürün için özel depo yönetimi tanımı (yönetim, yetenek izleme). Karakteristikler. Ürün görüntüleri.

-Ölçü birimleri, birimler arası dönüşüm, değişken ağırlık birimi yönetimi.

-Malzeme listeleri (diğrlerinden ürün yapma) .

-Ürüne göre Tedarikçiler.

-Fiyat Listeleri. Farklara göre oran tanımları (örneğin, satış fiyatlara satın alma oranları arasında). Otomatik oran oluşturma işlemi.

-Oranlar. Fiyat oranları, uygun fiyatlar, fiyat sınırı, satın alma ve satış için fiyatları uygulamak için özel kurallar.

-Yükleme-Nakliye sınıflandırması.

-Taşıma-Ulaştırma hizmetleri (iş ortakları ile bütünleşik).

-İkame ürünler.

İş Ortakları

Müşteriler, satıcılar, çalışanlar. İç kullanıma göre karakterize edilmiş Fonksiyonlar (malzeme gönderimi/ alımı, faturalandırma, tahsilat, parti yönetimi, diğerleri) . Yönetimsel açıklamaya ilişkin iletişim bilgileri. Üçüncü parti gruplama. İlgi Alanları (ticari analizler için).

-Müşteriler. Satış oranları. Faturalama yöntemi (peşin, çek-senet, sipariş teslimatına göre vb.) Ödeme formları ve şartları ödeme (koşulları). Baskı biçimi ve belgeler müşteri tarafından fark sayısı. İzin Verilen Risk (kredi)

-Tedarikçiler. Fiyatlar ve indirimler. Ödeme Formu ve dönemi – süresi (ödeme koşulları).

-Personel. Müşteri temsilcisi ile İlgili Bilgi Yönetimi.

-Cari – İş ortakları grupları (sektör veya kategori) .

-Ödeme Şartları (son kullanma tarihleri, sabit ödeme gün, çalışma günleri, birden fazla kullanım gün süresi).

-Periyodik faturalandırma takvimi (iki haftada bir, haftalık), her durumda hesap kesimi. Karma kullanım takvimleri.

-Satın alma ve satış hacmi indirimleri. İlgili sözleşmeler-yazılar, ölçeklenebilir indirimler.

-Satış kanalları (satış temsilcileri, tele satış).

-İlgi Alanları.

-Üçüncü parti faaliyet raporları