Alfresco, krediler, talepler, uygulamalar, faturalar ve davalarla (loans, claims, applications, invoices, and cases) ilişkili iş süreçlerinizi hızlandırmak için tasarlanmış web tabanlı bir uygulama olan “Alfresco Workdesk” olarak adlandırılan yeni bir ürünü pazara sundu. Burada, kurmak için birkaç kolay ve gerekli adımı anlatacağız.

Alfresco Workdesk ‘i alfresco sitesinden indirin ve sıkıştırılmış dosyadan çıkarın.
Download edilen /bin/workdesk klasörünü, Tomcat/webapps/* klasörünün altına kopyalayın.
Tomcat sunucusunu başlatın.
Varsayılan olarak, çalışma masası uygulaması için bağlam yolu “Workdesk” dir.
Tarayıcınızda bu url’yi açın (port sizin tomcat portunuz olmalı) “http://localhost:8080/workdesk
Varsayılan olarak, online açık hava deposunu kullanan kukla ECM adaptörü yapılandırılmıştır.
Bu uygulamayı kullanarak açık hava çalışma masasının temel işlevlerini görebiliriz.

Şimdi Workdesk ‘i Alfresco ECM adaptörü ile yapılandıralım.

1) Copy the required jar files of CMIS and alfrescobpm to WorkDesk/WEB-INF/lib file.
– Copy the jar files from (Delivery)\libs\cmis to workDesk/WEB-INF/lib.
– Copy (Delivery)\libs\alfrescobpm to workDesk/WEB-INF/lib:

2) Swithching ECM adaptor. By default dummy ECM adaptor is configured.

Modify the web.xml file which located at (workdesk)/WEB-INF/web.xml as described below.
Comment the line
Uncomment the following line for CMIS and workdesk community :
(workdesk)\WEB-INF\conf\cmis
Uncomment the following line for CMIS:
(workdesk)\WEB-INF\conf\cmis_prof
3) Configuring ECM Adaptor for CMIS:
-configure the CMIS Web services of the underlying CMIS-compliant ECM system in
owbootstrap.xml located at workdesk/WEB-INF/conf/cmis_prof.

Modify your server name and port as following :

<EcmAdapter>
<ClassName>com.wewebu.ow.server.ecmimpl.cmis.OwCMISNetwork </ClassName>
<Version>4.1.0</Version>
<WSDLRepository>http://server:port/cmis/RepositoryService?wsdl </WSDLReposito
<WSDLNavigation>http://server:port/cmis/NavigationService?wsdl </WSDLNavigation>
<WSDLObject>http://server:port/cmis/ObjectService?wsdl </WSDLObject>
<WSDLMultifiling>http://server:port/cmis/MultiFilingService?wsdl </WSDLMultifiling>
<WSDLDiscovery>http://server:port/cmis/DiscoveryService?wsdl </WSDLDiscovery>
<WSDLVersioning>http://server:port/cmis/VersioningService?wsdl </WSDLVersion>
<WSDLRelationship>http://server:port/cmis/RelationshipService?wsdl </WSDLRelationship>
<WSDLPolicy>http://server:port/cmis/PolicyService?wsdl </WSDLPolicy>
<WSDLACL>http://server:port/cmis/ACLService?wsdl </WSDLACL>

4) Do the Database configuration. Execute the following sql script in mysql db.
1) Use the supplied batch file to create the Alfresco Workdesk database and all database tables:(For windows)
(Delivery)\db\scripts\create_mysql_databases\create_OWDDB.bat
Alternatively, use the following script to create the Alfresco Workdesk database:(For Linux)
(Delivery)\db\scripts\create_mysql_databases\Create_MySQL_Database.sql
2) Use the following scripts to create every Alfresco Workdesk table manually:
(Delivery)\db\scripts\OwMySQL_CreateAttributeBagTable.sql
(Delivery)\db\scripts\OwMySQL_CreateDBHistoryManagerTable.sql *
(Delivery)\db\scripts\OwMySQL_CreateDBRoleManagerTable.sql *
3) Put the mysql connector jar at location /Tomcat/lib for creating JDBC provider.
4) Configure JDBC provider.
1.Edit the configuration file (Delivery)\db\tomcat\META-INF\context.xml by uncommenting the Mysql part block.
2. Change path value in the element to the value of the web application context root of your Alfresco Workdesk deployment, that is “workdesk”.
3. Provide value for the parameters username, password and url in the configuration file to the values of your database server.
4. Create a new folder META-INF in your Alfresco Workdesk deployment if it does not exists, that is,0 (workdesk)\META-INF.
5. Copy the edited configuration template (Delivery)\db\tomcat\META-
INF\context.xml to (workdesk)\META-INF.
6.Create the required database tables if they don’t exist already.

Not: owbootstrap.xml, bölümünde doğru değeri girdiğinizden emin olun. Kopyalanan context.xml yapılandırma dosyasının etiketinden tam olarak name parametresinin değeri olmalıdır.
Şimdi tomcat sunucusunu yeniden başlatın.

Then hit the url http://localhost:8080/workdesk .