Alfresco Döküman Yönetimi ve iş Akışı Sistemi

NASA’nın kullandığı bir sistem, hem de lisans ücret ödemek zorunda olmayacağınız CE versiyonuyla şirketinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sistem: Alfresco Döküman Yönetimi iş Akışı Sistemi. Bu yüzden dünyada popüler bir Döküman yönetimi iş akışı sistemi ‘ni kullanmak için iyi bir nedeniniz var!

Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti

 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
 • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi
 • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
 • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleri ve Microsoft SharePoint ile entegrasyon imkanı
 • Dijital ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi

İş Akışı Yönetim Sistemi

 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin standarizasyonu
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 • Sürükle bırak teknolojisi
 • Minimum kod yazım ihtiyacı
 • Rol bazlı iş akışları

Döküman Yönetimi

Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
Güvenli erişim
Versiyonlama
Sistematik biçimde saklama
Profil Formları ile hızlı erişim
Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
Lokalizasyon desteği

 

Alfresco Hakkında

Alfresco Döküman Yönetimi ve iş Akışı

Alfresco 2005 yılında, içeriği yönetmek için yeni nesil, açık kaynak kodlu platformu ile kurumsal içerik yönetimi pazarında 1 numara olmak için oluşturuldu. Bugün, Alfresco kurumsal içerik çözümleri ile 75 ülkede 2.700 işletmede dört milyar belgeyi yöneten 7 milyon kullanıcıya sahip.

Alfresco müşterilerinin içerik odaklı iş süreçlerini Alfresco ECM platformunu kullanarak kendi iş çevikliklerini nasıl artırdıklarını ve bu süreçte nasıl zamandan ve paradan tasarruf ettiklerini öğrenin.

Farklı yapıdaki müşterilerin Alfresco’yu niçin kullanıyorlar?

 • İş süreçlerini otomatikleştirip iyileştiriyorlar
 • Mobile iş gücünü etkinleştiriyorlar
 • Değerli içeriklerini güvene alıyorlar
 • Onlar işçi verimliliğini artırıyorlar
 • Maliyet tasarrufu sağlıyorlar
 • İş birliğini güçlendiriyorlar

 

Alfresco Döküman Yönetimi ve iş Akışı Yazılımı için standart Tasarım Kriterleri

DoD 5015-2-STD. Washington, DC: Department of Defence, 19 Haziran 2002.

Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bu model öncelikle bakanlık içerisinde kullanılacak olan döküman yönetimi yazılımlarında olması gereken özellikleri tanımlamak üzere geliştirilmiştir. Model ilk olarak 1997 yılında yayınlamış, daha sonra geliştirilerek 2002 yılında yeniden yayınlamıştır. Savunma Bakanlığının bir genelgesi olarak yayınlanan bu model geniş bir ilgi ve uygulama alanı bulmuş, bir çok ülkede uygulanan bir standart haline dönüşmüştür. Model, elektronik belge yönetiminde kullanılabilecek yazılımları için zorunlu ve zorunlu olmayan kurallar seti tanımlamaktadır.

Alfresco Döküman Yönetimi ve iş Akışı Sistemi Uygulaması için standart Tasarım Kriterleri:
Alfresco Döküman Yönetimi ve iş Akışı Genel Özellikleri
 • Basit iş akışlarıyla dokümanın dolaşımı ve onayı sağlanabilir.
 • Dökümanların üzerinde değişiklik yapılmasına izin verir.
 • Dökümanların sistem içerisinde birden fazla versiyonu bulunabilir.
 • Dökümanların üreticileri tarafından imha edilmesine izin verebilir.
 • Dökümanları saklama kriterleri ve planları içerir.
 • Dökümanların depolanmasının kontrolü üreticileri tarafından sağlanır.

Temelde kurumun günlük işlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde yapmasına yöneliktir.

Umarız Alfresco ECME ve ProcessMaker BPM ile ilgili olan “Döküman Yönetimi ve iş Akış Sistemi” başlıklı yazımızı beğenmişsinizdir.