Alfresco’da bir kullanıcı bir site içinde ne yapabilir veya ne yapamaz, bunu belirlemek için farklı rolleri kullanır.

Her rol izinler ile ilişkilidir. Aşağıdaki bölümlerde kullanıcı izinleri açıklar. Genel olarak, izinler şu şekilde uygulanır:

Site Yöneticisi rolüne sahip bir kullanıcı tüm site içeriklerinde tüm haklara sahiptir – hem kendilesinin ve hem de diğer site üyelerinin oluşturduğu tüm içeriklere erişebilir, değiştirebilir ve silebilir.
İşbirlikçi (iş arkadaşı) rolüne sahip bir kullanıcı sahip olduğu kendi sitelerinde ve kendi içerikler üzerinde tam haklara sahiptir, fakat onlar diğer site üyeleri tarafından oluşturulan içeriği düzenleyebilirler ama silemezler.
Katılımcı rolüne sahip bir kullanıcı sahip olduğu kendi sitelerinde ve kendi içerikler üzerinde tam haklara sahiptir, onlar diğer site üyeleri tarafından oluşturulan içerikleri düzenleyemez ve silemezler.
Tüketiciler rolüne sahip bir kullanıcı bir sitede sadece görüntüleme hakkına sahiptir: içerik oluşturamaz.

Site içeriği oluşturulan veya bir siteye eklenen herhangi bir içerik olarak tanımlanabilir. Bu kütüphane klasörleri, belgeleri, dokümanları ve öğeleri, takvim, wiki sayfaları, blog ilanları, tartışma konuları ve herhangi bir içerik üzerine yorumları vb. içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.