ADempiere Ticaret Yönetimi

ADempiere satış siparişlerini hızlı bir şekilde işleyebilir, kullanılabilirlik ve iş kurallarına dayanan müşteri gönderileri ve faturaları, fatura koleksiyonları ve banka dekontları ile hızlı bir şekilde üretebilir ve aynı zamanda dostane bir kullanıcı arabirimi ve raporlama araçları aracılığıyla mükemmel bir müşteri deneyimi sunar, iş ortaklarına olanak tanır birbirleriyle daha iyi işbirliği yapmak için. Bu da satışların maliyetini düşürür ve daha hızlı ve daha büyük turaround sağlar.

ADempiere’yi kullanmak, her satış noktasında ve ödeme sürecinde olası çevresel iyileştirmelerdir, genel sonuçlarda hem zamandan tasarruf sağlanır hem de doğrudan maliyet tasarrufu sağlanır.

 

Müşteri yönetimi

Şubelerinizi, müşteri gruplarınızı, satış kanallarınızı ve bölgelerinizi yönetin, departmanlar ve konumlara göre satış işlemlerini dilimleyin.

Fiyatlandırma

Fiyat listeleri ve fiyat listesi sürümü izlenebilirliği mümkün kılmaktadır. Doğru Vergi tanımları

Siparişler ve Alıntılar

İş emir ve tekliflerinizi el ile veya Excel elektronik tablolarından güvenilir içe aktarma işleminden yararlanarak girin, ayrı sistemler arasında gerçek zamanlı senkronizasyonu sağlayan Web Servislerini uygulayan sipariş işlemlerini otomatikleştirin. Sipariş edilen kalemler, geçmişin ayrıntıları ve siparişlerin izlenebilirliği.

Kontroller

Otomatik müşteri kredi kontrolü ve kredi durumunu önceden tanımlanmış iş kurallarına göre etkinleştirin

Onaylar

Müşteri siparişleri ve gönderileriniz için ADempiere İş Akışlarını kullanarak Onayları etkinleştirin.

İş kuralları

Müşteri türüne ve ürün türüne göre Promosyonları ve İndirim Şemalarını Ayarlayın.

Faturalama

Fatura sürecini ve baskıyı düzene koyun, kredi notları çıkartın ve müşteri ve satıcıların geri dönüşlerini yönetin, ayrıca PO ve belgelerin makbuz eşleştirmesi yoluyla fiyat ve miktarlarda farklılıklar tahakkuk ettirin.

 


 

ADempiere MRP ve Yalın Üretim Yönetimi

ADempiere ile Üretim İş Süreçlerinizi Yönetin

ADempiere MRP ve Yalın Üretim Yönetimi Müşteri hizmetini iyileştirmek için güvenilir bir alternatif maliyet azaltma ve üretim zamanı sağlar.

Üretim sektöründeki firmalara Sürekli Akış, Toplu Akış, Atölye vb. Gibi farklı proses türlerini devam ettirmelerini ve aşağıdaki gibi sektörel zorluklarla yüz yüze gelmelerini sağlıyor:

 • Beklenen talep ve üretim planlarının gerçek zamanlı olarak tam görünürlüğünü elde edin
 • Zamanında ve tahakkuk eden talepler ve üretim siparişleri oluşturun
 • Stokların azaltılması ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi için arz proses verimliliğini arttırmak
 • Açık emirleri hızla gözden geçirin ve arz ve talep değişikliklerine uyum sağlayın
 • İşlem basitleştirmesi sayesinde operasyonel maliyetleri azaltın.
 • Doğru bir satın alma programı ile tedarikçilerle daha iyi anlaşmalar yapın
 • Standart maliyet ile gerçek maliyet arasındaki varyasyonları belirleyin.

 


 

ADempiere Malzeme Yönetimi

ADempiere ile Malzeme İş Süreçlerinizi Yönetin

Kaynak yönetimi

Kaynak türleri kapasiteyi tahmin etmeye izin verir. Aralarında normal olarak entegre olan iş istasyonlarından, üretim hatlarından, atölyelerden veya tesislerden farklı kaynaklar seçmek mümkündür. Bu ilişki, üretim planının uygulanabilirliğini belirlemek için gerekli kapasiteyi hesaplamak ve mevcut kaynaklarla karşılaştırmak için kullanılır.

İş Akışları

İmalat iş akışları, bir ürünün gerekli malzemeler boyunca bir araya getirilmesi için gerekli aktiviteleri ve özel dizileri ayarlamasına olanak tanır, böylece etkin üretim kontrolü ve gereksinimlerin özeti sağlar.

Malzeme Listesi ve Formülleri

BOM, bir ürünü bir araya getirmek için kullanılan tüm parçaların ve hammaddelerin bir listesidir. ADempiere BOM’ları görüntülemek ve incelemek için çeşitli şablonlar ve raporlar sunar.

Üretim Emirleri

Ürün üretim süreçlerini, malzeme tedarikini kontrol eder, gerçek üretim maliyetlerini planlar ve tahakkuk eder.

Ürün Planlama

Teyit edilen siparişler ve satış tahminlerinden türetilen tahmini talep Ana Üretim Planını oluşturmak için girdi olarak kullanılır. MRP, malzeme ihtiyaçlarını hesaplamak ve talepleri ve sarf malzemelerini dengelemek için planlama emirleri üretmek için kullanılan bir dizi tekniktir.

Kapasite planlaması

Kaynak kapasitesini yönetmeye ve gerçek ve gerekli kapasiteyi görsel olarak karşılaştırmanıza olanak tanır. Kullanıcı daha iyi kararlar almak için bu sonuçları görselleştirebilir.

Maliyet Yönetimi

Her organizasyon grubu, muhasebe şeması, depo, kaynak, maliyet ve ürün grupları için maliyetlendirme unsurlarını kontrol eder


 

ADempiere Satınalma Yönetimi

ADempiere ile Satınalma İş Süreçlerinizi Yönetin

Müşterileri ve tedarikçileri için en fazla değeri alın, mal ve hizmet alımlarını hızlandırın, satıcı teklif ve tekliflerini ve tekrar eden satın alımlarınızı bütçe taahhütleri ve çekinceleri ile yönetin

ADempiere, tedarik zinciri aracılığıyla verimli bir iş süreçleri entegrasyonu ve otomasyona olanak tanır. Kapsamlı bir belge çalışma ve onay setiyle şirketinizin operasyonunu düzene sokmanıza olanak tanır. Ayrıca, kullanıcı hatalarını ve eksikliklerini izlemek için yapılan işlemler sırasında gerçekleştirilen işlemlerin her birinin ayrıntılı bir denetimini sunar.

 

Ürünlerin ve Hizmetlerin Satın Alınması

Satın alma işlemini ayrı departmanlar ve Maliyet Merkezleri arasında konsolide edin. En uygun satın alma koşullarını sağlamak için satıcı tekliflerini ve RFQ’ları çalıştırın. Devamlı alımları etkinleştirin. Karşılıklar ve tahakkuklar. Tedarik zincirini etkili bir şekilde yönetin.

Satınalma siparişlerinin verilmesi, tedarikçi faturalarının ve ödemelerinin alınması, eşlenmesi ve işlenmesi dahil olmak üzere satın alma sürecinin tüm iş akışını kapsar. Harici Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri (SCM) ile entegre olamaz.

Talebin ve arzdaki değişikliklere görünürlük ve tepki süresinin artması. Doğru vaat edilen teslimatlar yoluyla müşteri hizmetini geliştirin. Teslimat sürecinden sipariş süresine kadar toplam süreyi azaltın ve genel işlem performansı için maliyet azaltın.

 


 

Adempiere ile Satış tahmini

İş tedarik zincirinizi daha etkin ve uygun maliyetle izleyin ve yönetin. Müşterilerinizden ve tedarikçilerinizden, malların ve hizmetlerin satın alımını düzene sokan, RFQ’ları, tekrar eden satın alımları, taahhütleri ve rezervasyonları yöneten en yüksek değeri kullanın.

Talebi ve arzı gerçek zamanlı olarak analiz etme

 

ADempiere, maliyetleri planlamak ve denetlemek, riskleri azaltmak ve rekabet gücünü korumak için kullanıcı dostu özellikler sunar. Etkin maliyet kontrolü ölçümlerini organizasyon genelinde gerçekleştirebilir ve maliyetleri ve eğilimleri analiz etmek, mevcut maliyetleri izlemek ve tüm departmanlara maliyet yönetimi konusunda zamanında tavsiyelerde bulunmak için doğru bilgiye sahip olursunuz.

Sistem, farklı maliyet türlerini izler ve bunları doğrudan işletme ve idari masraflarla ilişkilendirerek maliyetleri ve belirli ürün ve hizmetlerden elde edilen geliri kolaylıkla taramanıza olanak tanıyan, tutarsızlıkları gidermek ve potansiyel işletme avantajlarını güçlendirmek için doğru bilgi sağlayan daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Talep tahmin özelliklerinden yararlanarak, müşteri başına ve / veya ürün başına herhangi bir ayrıntı kullanarak bir iş ölçeğinde tahminleri kolayca güncelleyerek karar vericilere kendi tahminlerine göre karşılaştırma ve gözden geçirme olanağı tanıyın. Planlama sürecine farklı senaryolar eklemek, nihayetinde gelecekteki iş durumunu daha doğru bir vizyona sokacak ve gerçekçi hedeflere dayalı olarak başarılı bir şekilde planlanacaktır.


Adempiere ile Finansal Yönetim

Banka

Tüm ödeme türlerini, çek defteri kontrolünü, belge yazdırma ve çeklerin toplu işlenmesi ve banka mutabakatı ile uğraşan farklı para birimlerinde bankaların ve banka hesaplarının yönetimini sağlar.

Sistem kayıtlarının banka tablolarıyla elle veya dinamik doğrulama kurallarına dayalı otomatik mutabakat süreçleri ile karşılaştırılması yoluyla sıkı veri doğrulama işlemlerini tutar.

Otomatik deyim eşleştirme prosesleri gibi harici kaynaklarla sistem entegrasyonunu güçlendirir, işlemlerin bankadan yüklenmesini sağlar ve bunları sistem kayıtlarıyla karşılaştırarak banka mutabakat sürecini hızlı ve doğru yapar.

Bankacılık İşlemleri

Nakit, havale, üçüncü taraf çekleri ve banka kuponları gibi çoklu ödeme ve mevduat türlerini, birden çok banka hesabı aracılığıyla, böylece tüm finansal bilgilerin merkezileştirilmesini ve izlenebilirliği ve hesap vermeyi her zaman sağladığını sağlar.

Ayrıntılı İç Denetim

Sistem, girilen parametreleri, çalışma tarihi / zamanı, süreç süresini ve süreç yürütülmesinden sonra başarıyı veya başarısızlığı belirten çıkış kodunu izleyerek oluşturulan veya güncellenen her kayıttan ve / veya her arka plan işleminden ayrıntılı bir işlem günlüğü oluşturur.

Belgenin İzlenebilirliği

ADempiere, tahsilat ve / veya borçların vade tarihlerini takip etmeye izin verir. Hem kendi hem de üçüncü parti çekler sisteme girilerek neredeyse tamamıyla izlenebilir hale getirilir. Her bir belge, sistem içindeki diğer belgelerle bağlantılıdır ve bu bilgiler daha güvenilir ve doğru olmaktadır.

Raporlar

Günlük, haftalık ve aylık raporlar ve gerçek zamanlı olarak üretilen ifadelerle kapsamlı bir raporlama sistemi sunar.

Nakit yönetimi

Nakit, Nakit Akışı, Tills açılış / kapanış ve Kullanıldığında Petty Cash mutabakat dahil olmak üzere sistemi kullanarak etkin bir şekilde yönetilir.


 

Adempiere ile İnsan Kaynakları Yönetim

 • Çalışanlarından doğru bilgilerin bulunması
 • İnsan Sermayesi Yönetimi, çalışan verimliliğini artırma
 • Birlikte eğitilirken Vizyon tanımlama
 • Kariyer Geliştirme Planları ve çalışanların hedefleri
 • Akıcı ve basit işlemlerle operasyonel maliyetlerin azaltılması.
 • Kuruluşunuz, tüm çalışanların
  aynı yapıya ve yaklaşıma uygun olarak yönetildiğini varsayarak merkezi bir çerçeveyi kullanabilir .
 • Tekrarlanan hesaplamaların otomasyonu
 • Gerektiğinde Adil ve Rekabetçi fesih işlemi
 • Fazla mesailerin hesaplanması ve işlenmesi
 • Kredi Yönetimi
 • Vergi İşlemleri ve Gelir Vergisi ve Çalışan Katkısı Ödemesi
 • Fon dağılımı için dosya yayınlama
 • Çekler verme
 • Ödeme makbuzlarını e-postayla gönder

 

 

This post is also available in: İngilizce